ဥယ်ာဥ္ေျမကို အိမ္ယာေျမေျပာင္းျခင္းက ပိုင္ဆိုင္မႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈ မရွိဟုဆို

0
437

ထားယ္ၿမိဳ႕ေပၚ ၁၅ ရပ္ကြက္ရွိ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ အျဖစ္ရွိေနေသးသည့္ ေျမမ်ားကို အိမ္ယာေျမအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ျခင္းက ပိုင္ဆိုင္အမည္ အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္၍မရသည့္အတြက္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေပၚ သက္ေရာက္မႈ မရွိႏိုင္ေၾကာင္း ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနထံမွ သိရ သည္။
တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ အစီ အစဥ္အျဖစ္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ေပၚ ၁၅ ရပ္ကြက္ရွိ ေျမမ်ားကို ၿမိဳ႕ေျမငွားဂရန္ ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ မ်ားကို အိမ္ယာေျမမ်ားအျဖစ္ ဦးစြာ ေျပာင္းလဲရာတြင္ ပိုင္ဆိုင္မႈ ကန္႔ကြက္သူ မ်ားေနျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္း အင္း ဦးစီးဌာနက ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမႉး ဦးေဇာ္ဝင္းေက်ာ္က အထက္ပါအတိုင္း ေျပာ ၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။
dawei-estate” အဲဒါက ဂရန္ မဟုတ္ေသးဘူး။ ဥယ်ာဥ္ေျမကို အိမ္ယာေျမအျဖစ္ ေျပာင္းတာပဲ ရွိေသးတယ္။ တခ်ိဳ႕က ပိုင္ဆိုင္မႈကို ကန္႔ကြက္ လာတာ ရွိတယ္။ အခုေျပာင္းတာက အရင္ကတည္းက အမည္ေပါက္တဲ့ အတိုင္းပါပဲ။ ေျပာင္းလို႔ မရေသးပါဘူး”  ဟု ဦးေဇာ္ဝင္းေက်ာ္က ေျပာသည္။
အိမ္ယာေျမအျဖစ္ ေျပာင္းလဲၿပီး ၿမိဳ႕ေျမငွားဂရန္ ေလၽွာက္ထားသည့္အခါ တြင္မွသာ ပိုင္ဆိုင္မႈကို အဆုံးအျဖတ္ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။
ထားဝယ္ၿမိဳ႕ေပၚ ၁၅ ရပ္ကြက္ တြင္ရွိသည့္ လက္ရွိ လူေနထိုင္သည့္ ေျမမ်ား၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမအျဖစ္သာ ရွိေနေသး သည္ဟု ဦးေဇာ္ဝင္းေက်ာ္က ခန္႔မွန္း ေျပာဆိုသည္။
ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမကို အိမ္ယာေျမ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးမည့္ကိစၥကို ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လက စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႐ုံးတြင္ရွိ သည့္ ေျမပုံႏွင့္ စာရင္းမ်ားအရ ဥယ်ာဥ္ ၿခံေျမအျဖစ္ ရွိေနေသးသည့္ ေျမမ်ားကို ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားအား စာရင္း ေကာက္ေစကာ ယင္းေျမပိုင္ရွင္မ်ားကို အိမ္ယာေျမအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေလၽွာက္ ထားရန္ အေၾကာင္းၾကားေစခဲ့သည္ဟု ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမႉး ဦးေဇာ္ဝင္းေက်ာ္က ေျပာသည္။
” ရန္ကုန္မွာလိုမ်ိဳး ၿမိဳ႕ျပဧရိယာ တစ္ခါတည္း သတ္မွတ္ၿပီး စည္ပင္ကို လႊဲလိုက္ရင္ ရွင္းေနတာပဲ။ စည္ပင္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို႔က ေျမဂရန္ တခါတည္း ထုတ္ေပးေပါ့။ ဒါက အျမန္ဆုံးနည္း လမ္းပဲ” ဟု ထားဝယ္ၿမိဳ႕ခံ အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။
ထားဝယ္ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ေနထိုင္ေနၿပီး လက္ရွိ အခ်ိန္ အထိ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမအျဖစ္ပင္ ရွိေနၾက ေသးသည္မွာ မျဖစ္သင့္ဟု ၎က ေဝဖန္ သည္။
ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမႏွင့္ အိမ္ယာေျမမ်ား သည္ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္သည့္အခါ ပိုင္ဆိုင္မႈ အမည္ေျပာင္းလဲ၍ မရဘဲ ၿမိဳ႕ေျမငွား ဂရန္ ရရွိၿပီး သည့္ေျမမ်ားသာ ပိုင္ဆိုင္မႈအမည္ အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ ၍ရေၾကာင္း သိရသည္။