ေကာ့ေသာင္းတြင္ ဆန္ျပတ္၍ ထိုင္းမွတင္သြင္း

0
648

ဆန္ျပတ္လပ္သြားသည့္အတြက္ ပုံမွန္အားျဖင့္ အနည္းအက်ဥ္းသာ တင္သြင္းသည့္ ထိုင္းဆန္ မ်ားကို ေကာ့ေသာင္း ေဈးကြက္သို႔ ထိုင္းဆန္တစ္ရက္လၽွင္ အိတ္ ၄၀ခန္႔ တင္သြင္းေနရေၾကာင္း ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ ဆန္းစပါးအသင္းခ်ဳပ္ထံမွ သိသည္။

မိုးရာသီတြင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲ၍ အခ်ိန္မီ ဆန္မေရာက္ေသာေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္း ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ေပၚရွိ ဆိုင္ႀကီးတခ်ိဳ႕တြင္ ဆန္ျပတ္လပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ ဆန္ကုန္သည္ အသိုင္းအဝိုင္းမွ သိရသည္။ ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္အတြင္း တစ္ရက္လၽွင္ ဆန္အိတ္ ၇၀၀ ေက်ာ္ လိုအပ္ခ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

” ဆန္အမ်ားႀကီး ျပတ္လပ္မွာ ေဈးအဆမတန္တက္သြားမွာေတာ့ မပူရဘူး၊ ဘာလို႔ဆိုေတာ့ ထိုင္းဘက္က ဆန္ေတြကို လက္လီအေရာင္းဆိုင္ေတြက တင္သြင္းေရာင္းခ်မႈေတြ ရွိတယ္” ဟု ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ဆန္ျပတ္လပ္မႈေၾကာင့္ ဆန္တစ္ အိတ္ ပ်မ္းမၽွ က်ပ္ ၃၀၀၀ ခန္႔အထိ ေဈးတက္သြားေၾကာင္း သိရသည္။ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕သို႔ ပုံမွန္အားျဖင့္ ရန္ကုန္ေဈးကြက္မွ ဆန္မ်ားတင္သြင္းေလ့ရွိၿပီး ႏွစ္စဥ္ မိုးရာသီေရာက္တိုင္း ရာသီဥတုဆိုး႐ြာသည့္အခါ ထိုင္းဘက္မွ တင္သြင္းရေလ့ရွိေၾကာင္း သိရသည္။