ေတာင္ဖီလာ အထက္တန္းေက်ာင္းခြဲ ကိုယ္ပိုင္အစီအစဥ္ျဖင့္ စာသင္ေနရ

0
452

ယခုႏွစ္တြင္ အထက္တန္းေက်ာင္းခြဲအျဖစ္ စတင္သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ကဟန္း ေက်း႐ြာအုပ္စု ေတာင္ဖီလာေက်း႐ြာရွိ ေတာင္ဖီလာ အထက္တန္းေက်ာင္းခြဲတြင္ ကိုယ္ပိုင္အစီအစဥ္ျဖင့္ စာသင္ေနရေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားထံမွ သိရသည္။

ယင္းေက်ာင္းတြင္ ေက်း႐ြာ ေပါင္း ၇ ႐ြာမွ မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္း ေက်ာင္းသူ^သားမ်ား (၅၀၀) ဦးေက်ာ္ တက္ေရာက္ သင္ၾကားလ်က္ရွိေနၿပီး ယခုႏွစ္မွာ အထက္တန္းေက်ာင္းခြဲသို႔ တက္ ေရာက္လာသည့္ ေက်ာင္းသူ^သား ၄၃ ဦးအတြက္ ဆရာ^ဆရာမ မရွိ၊ ေက်ာင္းေဆာင္မရွိ ျဖစ္ေန သည္ဟု အထက္ပါ ေက်ာင္းသား မိဘမ်ားထံမွ သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမိဘ ၄၃ ဦးက ေကာ္မတီဖြဲ႕ၿပီး ဆရာ ၁ ဦးႏွင့္ ဆရာမ ၂ ဦးကို ငွားရမ္းၿပီး စာသင္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။
ဆရာတစ္ဦးကို တစ္လ ၂ သိန္းခြဲ၊ ဆရာမတစ္ဦးကို ၁ သိန္းခြဲ ဥာဏ္ပူေဇာ္ခ ေပးရသည့္အတြက္ လစဥ္ ကုန္က်ေငြ ၅ သိန္းခြဲ ရွိေနသည္ဟု ေတာင္ဖီလာေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးအင္ထြန္းေလးက ေျပာသည္။

“ေက်ာင္းသား မိဘေတြကေတာ့ ေရရွည္မွာ ေတာင့္ခံႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး”ဟု ဦးအင္ထြန္းလင္းက ဆိုသည္။
ေနာက္ပိုင္းတြင္ အခက္အခဲမ်ား ယခုထက္ပို မ်ားလာမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ပညာေရး ဌာနသို႔ တင္ျပေတာင္းဆိုသြားမည္ဟု ၎က ေျပာသည္။
မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္း ေက်ာင္းသူ^သားမ်ားအတြက္ ႏွစ္တိုင္းပညာေရးဌာနက ခ်ေပးထား သည့္ ေက်ာင္းဆရာ^ ဆရာမမ်ား၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား လုံေလာက္မႈရွိၿပီး အထက္ပါအထက္ တန္း ေက်ာင္းခြဲအတြက္ လိုအပ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားက ယင္းေက်း႐ြာမွ အထက္တန္းေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ႐ြာမွ ၅ မိုင္ခန္႔ ေဝးသည့္ အဂၤေမာ္ေက်း႐ြာတြင္ ေက်ာင္းသြားတက္ရ၍ ခရီးသြားလာေရး ခက္ခဲသျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ အထက္တန္းေက်ာင္းခြဲအဆင့္ တိုးျမႇင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ကဟန္းေက်း႐ြာအုပ္စုရွိ ေဇတ ဝန္ေက်း႐ြာ၊ ကဟန္းေက်း႐ြာ၊ သက္ကထိေက်း႐ြာ၊ ေတာင္ဖီလာ ေက်း႐ြာ၊ ေတာင္ႀကီးေက်း႐ြာ၊ ဇလြန္ေက်း႐ြာ ႏွင့္ မင္းသန္းေက်း႐ြာစုစုေပါင္း ေက်း႐ြာ ၇ ႐ြာရွိၿပီး၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွ ၁၆ မိုင္ခန္႔ကြာေဝးေၾကာင္း သိရသည္။