တပ္မေတာ္ အရာရွိေဟာင္း ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၃ ဦး မဲဆႏၵနယ္ အေျပာင္း အလဲလုပ္

0
426

တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးတြင္ လာမည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ က ဝင္ၿပိဳင္မည့္ တပ္မေတာ္အရာရွိ ေဟာင္း ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၃ ဦး မဲဆႏၵနယ္အေျပာင္းအလဲျပဳ လုပ္လိုက္ ေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီထံမွ သိရ သည္။

ေနာက္ဆုံး ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဒုတိ ယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေဇာ္ဦး(ၿငိမ္း)ကို တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္တြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ေမာင္ေဌး(ၿငိမ္း)က ကၽြန္းစု ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အမွတ္(၈)ႏွင့္ ဗိုလ္မႉးဝင္းၾကဴက ၿမိတ္ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵ နယ္ (၁) တြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ မည္ ျဖစ္သည္။

တနသၤာရီ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္တြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ မည့္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေဇာ္ဦး (ၿငိမ္း)သည္ ယခင္က ကမ္း႐ိုးတန္း ေဒသတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမႉးအျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး စစ္ေထာက္ ခ်ဳပ္အျဖစ္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ကာ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းကမွ တပ္မေတာ္မွ အၿငိမ္းစား ယူခဲ့သူမ်ားျဖစ္ ၿပီး ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီသို႔ ကူးေျပာင္းလာသူမ်ားအနက္ တစ္ဦး အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။
ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္မဲဆႏၵနယ္တြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္မည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ေမာင္ေဌး(ၿငိမ္း) သည္လည္း ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမႉးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ေနရာမွ အၿငိမ္းစားယူကာ ေ႐ြး ေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္ သည္။

ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ၏ ကနဦးထုတ္ ျပန္ခ်က္အရ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ေမာင္ေဌး(ၿငိမ္း)၊ ကၽြန္း စုၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အမွတ္(၈)တြင္ ဗိုလ္မႉးဝင္း ၾကဴ(ၿငိမ္း)ႏွင့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္(၁)တြင္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ေဇာ္ဦး (ၿငိမ္း)တို႔ ဝင္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္