ခ႐ိုင္ သစ္ေတာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ၁၀ ႏွစ္ စီမံကိန္း ေရးဆြဲ

0
403

၂၀၁၆-၂၀၂၅ ခုႏွစ္အထိ လ်ာထား ေရးဆြဲသည့္ ယင္းစီမံကိန္းကို သစ္ေတာမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္၊ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေဒသခံမ်ား စီးပြားေရး ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ ရည္႐ြယ္ၿပီး ေရးဆြဲ ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစိုးတင့္က ေျပာသည္။

ႀကိဳးဝိုင္းႏွင့္ ႀကိဳးျပင္ ကာကြယ္ ေတာမ်ားအျပင္ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းလ်က္ရွိသည့္ အစိုးရ စီမံခန္႔ ခြဲခြင့္ရွိသည့္ ေျမမ်ားပါ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ ေရးဆြဲ လ်က္ရွိၿပီး စက္တင္ဘာလတြင္ ယင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သစ္ေတာ ဦးစီးဌာန ႐ုံးခ်ဳပ္တြင္ ဆက္လက္ၫွိႏႈိင္းမည္ဟု ၎က ေျပာသည္။
” ထိန္းသိမ္းတာကို ထိန္းသိမ္းတယ္လို႔ မျမင္ဘဲျဖစ္ေနလို႔ ေဒသခံေတြအတြက္ ထိန္းသိမ္းေပး တယ္ဆိုတာ သိလာေအာင္ ခ်ျပ ေဆြးေႏြးေနတယ္” ဟု ဦးစိုးတင့္က ဆိုသည္။

အစုဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာ၊ ပရေဆး သစ္ေတာစသျဖင့္ ေဒသခံမ်ား ထိန္းသိမ္းလိုသည့္ သစ္ေတာမ်ားကို သစ္ ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ ဆက္စပ္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ ေတြ႕ဆုံ ၫွိႏႈိင္းလ်က္ရွိၿပီး ယင္းသို႔ ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္ သစ္ေတာ ဥပေဒအရ ကာကြယ္မႈ ရရွိႏိုင္မည္ဟု သိရသည္။
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္း ဧရိယာတြင္ သတၱဳ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သစ္ခုတ္ျခင္းမ်ား ရွိေနၿပီး ထိန္းသိမ္းမႈ အားနည္းေနသည့္အတြက္ လက္ရွိ စီမံကိန္းအရ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ထိန္းသိမ္းမည္ ဆိုသည့္ ေျမေနရာကို မည္သို႔ ထိန္းမည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေပါက္တိုင္ေခ်ာင္းဖ်ား ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာ္မတီမွ အတြင္းေရးမႉး ဦးဖိုးနီက ေျပာသည္။

” ထိန္းသိမ္းသင့္တာ ၾကာၿပီ၊ ထိန္းသိမ္းတာ ေကာင္းတယ္၊ အခုေတာ့ ပ်က္ေနၿပီ၊ အစကေန ျပန္လုပ္ရသလို ျဖစ္ေနတယ္” ဟု ဦးဖိုးနီက ေဝဖန္သည္။
အဆိုပါ စီမံကိန္း၌ ေဒသခံမ်ား ထိန္းသိမ္းလိုသည့္ သစ္ေတာမ်ားကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲႏိုင္ရန္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕၌ ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္က သက္ဆိုင္ရာ ေက်း႐ြာမ်ားမွ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ထားဝယ္ ခ႐ိုင္သစ္ေတာ ဦးစီးဌာန သိရသည္။
ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ဩဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ထပ္မံေတြ႕ဆုံ ၫွိႏႈိင္းခဲ့ၿပီး ေက်း႐ြာတစ္႐ြာျခင္း ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆုံလ်က္ရွိသည္ဟု အထက္ပါဌာနထံမွ သိရသည္။