ၿမိတ္တြင္ ဌာနဆိုင္ရာ စုေပါင္း႐ုံး စတင္ဖြင့္လွစ္

0
434

ၿမိတ္ခ႐ိုင္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ေဈးတန္း ရပ္ကြက္ ႐ုံးလမ္းရွိ ယခင္တိုင္းေဒသႀကီး ႐ုံးေဟာင္းတြင္ ဩဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔ မွစၿပီး ဌာန ဆိုင္ရာ စုေပါင္း႐ုံး စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း ယင္း႐ုံး တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးထံမွ သိရသည္။

ယင္းစုေပါင္း႐ုံးတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ အေထြ ေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံး၊ စည္ပင္၊ အခြန္႐ုံး၊ လၽွပ္စစ္ဌာန၊ ငါးလုပ္ငန္း၊ ေျမစာရင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ မွတ္ပုံ တင္ေရး ဦးစီးဌာန စသည့္ ဌာန ၈ ခု စုေပါင္းထားသည္ဟု သိရသည္။
“သက္ဆိုင္ရာ ဌာနေတြမွာ လုပ္ရ မယ့္ကိစၥေတြကို တစ္ေနရာ တည္းအၿပီး လုပ္ေပးသြားမယ္” ဟု အထက္ပါ တာဝန္ ရွိသူက ဆိုသည္။
ယင္းစုေပါင္း႐ုံး ဖြင့္လွစ္ထား သည့္ အေဆာက္အအုံသည္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕၏ သမိုင္း ဝင္အေဆာက္အအုံ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၿမိတ္ အေရးပိုင္ ေမာရစ္ေကာ့လင္း ေနထိုင္ခဲ့ သည္ဟု ၿမိဳ႕ခံတခ်ိဳ႕ထံမွ သိရသည္။