အမ်ိဳးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ ေကာ့ေသာင္းတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္မည္

0
423

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံ ေရး အႀကံေပး အဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္းတစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ဦးေနဇင္လတ္ ေခါင္းေဆာင္ သည့္ အမ်ိဳးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပါတီမွ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဲဆႏၵ နယ္ ၃ ေနရာ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဝင္ေရာက္ အေ႐ြးခံမည့္ ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားထံမွ သိရသည္။

ယင္းပါတီမွ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ တိုင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ (၁)၊ တိုင္းေဒသ ႀကီးလႊတ္ေတာ္ (၂) ေနရာမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ (၂)ေနရာ ဝင္ေရာက္ အေ႐ြးခံမည့္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ ခိုင္က ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ေနရာ တြင္ ဦးစိုးမိုးေက်ာ္ ၊ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ ေတာ္ (၁) ေနရာကို ဦးတင္ေမာင္ ေထြးတို႔က ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ၿပီး “ပါတီ မွတ္ပုံတင္ေၾကး သြင္းၿပီးၿပီ၊ က်မ္းလည္း က်ိန္ၿပီးၿပီ၊ ပါတီ စည္း႐ုံးေရး လူပ္ရွားဖို႔ပဲ က်န္ေတာ့တယ္” ဟု ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ခိုင္က ေျပာသည္။
ယင္းပါတီသည္ ၿမိတ္ခ႐ိုင္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၂ ခုတြင္ မဲဆႏၵနယ္ ၃ ခုတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္မည္ဟု သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္ထိ အမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရး ပါတီအေနျဖစ္ တိုင္းေဒသ ႀကီးအတြင္း ပါတီဝင္အင္အားမည္မၽွရွိ သည္ကို မသိရသကဲ့သို႔ ႐ုံးခန္းလည္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။
အမ်ိဳးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပါတီသည္ တိုင္းေဒသႀကီး ၇ ခုႏွင့္ ျပည္ နယ္တခ်ိဳ႕တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၂၅၀ ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဇူလိုင္လ ၂၈ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ဒီဗြီဘီ အင္တာနက္ သတင္းစာမ်က္ႏွာ တြင္ ေဖာ္ျပသည္။