ဘန္းကခၽြန္၊ ခ်မ္းဖမ္း႐ြာသားမ်ား ယမ္းေထာင္း ေသနတ္ ၂၀ ေက်ာ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ထံ လာအပ္

0
494

တရားမဝင္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား လာေရာက္အပ္ႏွံရန္ အသိေပးစာ ထုတ္ ျပန္ၿပီး တစ္ပတ္အၾကာတြင္ ေကာ့ေသာင္း ၿမိဳ႕နယ္ ဘန္းကခၽြန္ႏွင့္ ခ်မ္းဖမ္း ႐ြာသား မ်ားက ယမ္းေထာင္း ေသနတ္ ၂၀ ေက်ာ္ကို ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ထံ ဩဂုတ္ လ ၁၄ ရက္က အပ္ႏွံခဲ့ေၾကာင္း ယင္း ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။


တရားမဝင္လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား လက္ဝယ္ မထားရန္၊ သက္ဆိုင္ရာသို႔ အပ္ႏွံၾကရန္ႏွင့္ ေတြ႕ရွိပါက တရား ဥပေဒ အရ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ျပည္ထဲေရး ဌာနက အသိေပး ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ ၿပီးေနာက္ ဩဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ သက္ဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားက ေဒသတြင္း အသိေပး ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း လက္ကမ္း စာေစာင္မ်ား၊ ေၾကညာဆိုင္းဘုတ္မ်ား၊ ေဒသတြင္း ႐ုပ္သံလိုင္းမ်ားမွ တဆင့္ အသိ ေပး ေၾကညာခဲ့သည္ဟု အထက္ပါ ရဲတပ္ဖြဲ႕ မွ တာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။
ဘန္းကခၽြန္ေက်း႐ြာတြင္ ယမ္းေထာင္း ေသနတ္ ၁၀လက္၊ ေသနတ္ေျပာင္း ၁ခုႏွင့္ ခ်မ္းဖန္း ေက်း႐ြာအုပ္စုအတြင္းမွ ယမ္း ေထာင္းေသနတ္ ၁၄ လက္၊ ေသနတ္ေျပာင္း ၁ခုကို သက္ဆိုင္ရာ ရာအိမ္မႉးမ်ားမွ တစ္ ဆင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ထံ အပ္ႏွံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု အထက္ပါ ရဲအရာရွိက ဆိုသည္။
လိုင္စင္မဲ့ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားကို လာေရာက္အပ္ႏွံျခင္းမရွိဘဲ လက္ဝယ္ ထားရွိ၍ ေတြ႕ရွိပါက ၁၈၇၈ခုႏွစ္ လက္နက္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉(စ) အရ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ (၃)ႏွစ္ထက္ မနည္း၊ ၇ႏွစ္ ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ႏိုင္ ေၾကာင္းႏွင့္ အလားတူ  ၁၉၅၁ခုႏွစ္ ၊ လက္နက္ယာယီျပင္ဆင္ခ်က္ အက္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉-က အရ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္သည္ဟု ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ သိရသည္။
လက္နက္ လာေရာက္ အပ္ႏွံသူမ်ား သည္ ၿခံလုပ္သားမ်ားျဖစ္ၿပီး ၿခံအတြင္း ေတာ ေကာင္မ်ားအႏၲရာယ္ ကာကြာရန္အတြက္ ယမ္းေထာင္း လက္လုပ္ေသနတ္မ်ား ကိုင္ ေဆာင္ေလ့ရွိ သည္ဟု ဘန္းကခၽြန္ေက်း႐ြာ ၿခံလုပ္သားမ်ားထံမွ သိရသည္။