ထားဝယ္ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း ၁၃ ေနရာ ၿပိဳင္မည္

0
438

လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ တြင္ က်င္းပမည့္ အေထြေထြေ႐ြး ေကာက္ပြဲတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း ၁၄ ေနရာ ဝင္ၿပိဳင္မည္ဟု သတင္း ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ထားဝယ္ တိုင္းရင္း သားပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း ၁၃ ေနရာသာ ဝင္ၿပိဳင္ေတာ့မည္ဟု ယင္း ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေအးမင္းက ေျပာသည္။

သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕ တိုင္းေဒသ ႀကီး မဲဆႏၵနယ္ ၁ တြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ မည့္ အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ဦး က်န္းမာေရး အေျခအေနေၾကာင့္ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သျဖင့္ ယင္းသို႔ တစ္ေနရာ ေလ်ာ့သြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းပါတီ ထံမွ သိရသည္။

ထားဝယ္တိုင္းရင္းသားမ်ား ပါတီ သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ လပိုင္းက ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း ေနရာ ၂၀ ဝင္ၿပိဳင္ မည္လ်ာထားခဲ့ၿပီး မဲဆႏၵနယ္ တခ်ိဳ႕တြင္ မဲမကြဲေစရန္ႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ အင္အား စုမ်ား အားေကာင္းေစရန္အတြက္ ယင္းသို႔ ေလၽွာ႔ခ်လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအးမင္းက ေျပာသည္။
“ေလၽွာ႔လိုက္တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ အရည္အေသြးျပည့္မီတဲ့ ကိုယ္စား လွယ္ေတြ ရွိပါတယ္၊ ဒီမိုကရက္တစ္ အင္အားစုေတြ အားေကာင္းဖို႔ အတြက္ လ်ာထားတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက အသိစိတ္နဲ႔ ေရွာင္လိုက္တာပါ” ဟု ဦးေအးမင္းက ဆိုသည္။

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္းရွိ ထားဝယ္၊ ေလာင္းလုံး၊ သရက္ေခ်ာင္း၊ ေရျဖဴ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ တို႔တြင္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃ေနရာ၊ ျပည္သူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃ ေနရာႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၇ ေနရာတို႔၌သာ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။
၎တို႔အနက္ အမ်ိဳးသမီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦး ပါ ဝင္ သည္ဟုသိရသည္။
ထားဝယ္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ပါတီသည္ တိုင္းရင္းသားပါတီ ၂၂ ပါတီျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ညီ ေနာင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ဖက္ဒေရးရွင္း (NBF) ၏အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္း ပါတီထံမွ သိရ သည္။

ထားဝယ္တိုင္းရင္းသားမ်ားပါတီမွ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဝင္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္း

ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္
၁။ ေစာကဲဒို –  တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)
၂။ ဦးေအးမင္း – တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)
၃။ ေဒၚျမင့္ျမင့္သိန္း-  ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္
ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္
၁။ ဦးၫႊန္႔ေ႐ႊ- တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)
၂။ ဦးေမာင္ေမာင္ေအး-  တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)
၃။ ဦးစစ္ထြန္း-  ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္
၃။ ေဒၚသီတာမိုး-  အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)
သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္
၁။ ဦးဝင္းရွိန္ – တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)
၂။ ဦးခင္ေမာင္စိုး – အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၃)
ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္
၁။ ဦးကိုေလးလြင္ – တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)
၂။ ဦးစိုးသိန္း- အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၄)
ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္
၁။ ဦးေအာင္ဇာနည္စိုး – တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)
၂။ ဦးသူရစိုး-  ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္