ဘုရားဌာန္(ဘုရားထံ)၊ ျပည္ႀကီးမ႑ိဳင္

0
476

ဘုရားဌာန္ေဒသက တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္ ဘုတ္ျပင္း ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ႀကီးမ႑ိဳင္ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ အတြင္း တည္ရွိတယ္။
စစ္သုံးေျမပုံ ၉၆ M-၄ ႏွင့္ ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၁၁ ဒီဂရီ ၁၃မိနစ္ ၄၆.၆ စကၠန္႔၊ အေရွ႕ေလာင္ ဂ်ီတြဒ္ ၉၉ ဒီဂရီ ၁၀မိနစ္ ၃၄.၄ စကၠန္႔ ျဖစ္တယ္။ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕ေတာ္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ကေန ကားလမ္းအတိုင္း မိုင္ ၃၀၀နဲ႔ ၇ ဖာလုံ ေဝးတယ္။

ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ယုံၾကည္ ခ်က္အရ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကို တည္ေထာင္ေတာ္မူတဲ့ အေလာင္းမင္း တရား ဦးေအာင္ေဇယ်ဟာ ထိုင္း (ယိုးဒယား) ႏိုင္ငံကို စစ္ခ်ီရာတြင္ စခန္းခ် ရပ္နားရာေနရာ ျဖစ္တယ္။ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီး ေနာက္ပိုင္း ကာလ မ်ားႏွင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ နယ္စပ္ ေဒသတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ကိုးသဲလူေရွ႕တန္း စခန္းအား ရိကၡာပို႔ရာတြင္ ၾကားစခန္း အျဖစ္ အသုံးျပဳၾကေၾကာင္း သိရတယ္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္း ေဒသခံ ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားက ဘုရားဌာန္(ဘုရားထံ) ေတာင္တြင္ ေစတီ တစ္ဆူ တည္ထား ကိုးကြယ္ ႏိုင္ခဲ့တယ္။ နယ္ေျမေဒသ ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္အတူ ေဒသ ခံ ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္ မႈေၾကာင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွာ ဘုရား ဌာန္ေဒသအတြင္း ဇရပ္အသစ္ ႏွစ္ေဆာင္၊ နတ္စင္ တစ္စင္ ႏွင့္ ဘုရားဖူး လာေရာက္ၾကသူမ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ စည္ကားလာၿပီ ျဖစ္ တယ္။
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးရဲ႕ ျပည္ ေထာင္စု လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ တည္ ရွိေသာ ျပည္ႀကီးမ႑ိဳင္ၿမိဳ႕မွ ရတနာပုံ သတၳဳတြင္းသို႔ ဆက္သြယ္ထားေသာ ကားလမ္းအတိုင္း သြားေရာက္ရၿပီး ၂၁ မိုင္လမ္းခြဲ (သို႔) ၂၆မိုင္ လမ္းခြဲမွ တဆင့္ ဘုရားဌာန္ ေတာင္သို႔ သြားႏိုင္ပါတယ္။ ျပည္ႀကီး မ႑ိဳင္ၿမိဳ႕မွ ဘုရားဌာန္ေတာင္ သို႔ စုစုေပါင္း ၃၂ မိုင္ခန္႔ ေဝးတယ္။
Phayarhtan
ဘုရားဌာန္ေတာင္သည္ ထုံးေက်ာက္ ေတာင္ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး ၄၇၀ ေပ ျမင့္တယ္။ ရတနာပုံေခ်ာင္းႏွင့္ ဘုရား ဌာန္ေခ်ာင္းေတြက ဘုရား ဌာန္ေတာင္ရဲ႕ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္တြင္ ေပါင္းဆုံတယ္။ ဒီေနာက္ အေနာက္ေျမာက္ဘက္တြင္ ေတာင္ဘက္မွ စီးဆင္းလာေသာ ပိန္းေခ်ာင္းႏွင့္ ေပါင္းဆုံပါတယ္။ ေလ့ လာေရးကာလအတြင္း ဂူမ်ား တည္ရွိတဲ့ ဘုရားဌာန္ေဒသရွိ ေတာင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဘုရားဌာန္ေတာင္၊ ဒုတိယေတာင္ႏွင့္ တတိယေတာင္တို႔ရွိ ဂူမ်ားကို ေလ့လာ ခဲ့တယ္။

ဘုရားဌာန္ေတာင္တြင္ (၁) ေစတီ တည္ရွိရာဂူ၊ (၂) က်ားဂူ၊ (၃) ေက်ာက္ တိုင္ဂူ၊ (၄) တြင္းက်ယ္ဂူ၊ (၅) အမည္ မသိဂူ၊ (၆) ဆင္ဂူ၊ (၇) လင္းႏို႔ဂူ (၁)၊ (၈) ဦးေအာင္ေဇယ်ပလႅင္ဂူ၊ (၉)ေလဂူ ႏွင့္ (၁၀) ဘုရားဂူတို႔ တည္ရွိပါတယ္။ ဒုတိယေတာင္မွာ (၁၁) ေရဂူတည္ရွိၿပီး တတိယေတာင္တြင္ (၁၂) လင္းႏို႔ဂူ(၂)ႏွင့္ (၁၃) နဂါးဂူတို႔ တည္ရွိပါတယ္။
(၁) ေစတီတည္ရွိရာ ဂူက ဘုရား ဌာန္ေတာင္သို႔ လာေရာက္ၾကသူမ်ား ပထမဆုံး ေတြ႕ရွိရသည့္ ဂူျဖစ္တယ္။ အျမင့္ေပ ၄၀ ခန္႔တြင္ တည္ရွိၿပီး ဂူအလ်ား ၇၀ ေပ၊ အနံ ေပ ၃၀ ခန္႔ႏွင့္ အျမင့္ ေပ ၃၀ ခန္႔ ရွိပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္း ယင္းဂူ ဘယ္ဘက္ ျခမ္းတြင္ ေစတီတစ္ဆူကို ေဒသခံမ်ား တည္ထား ကိုးကြယ္ခဲ့တယ္။

(၂) ေက်ာက္တိုင္ဂူက ေစတီဂူရဲ႕ လက္ယာဘက္၊ ယခုနတ္စင္အနီး တည္ ရွိတဲ့ဂူ ျဖစ္တယ္။ ေျမျပင္အထက္ အျမင့္ ၂၅ ေပခန္႔တြင္ တည္ရွိၿပီး ဂူအတြင္း ၁၀ေပခန္႔ ျပန္လည္ ဆင္း သက္ရတယ္။ ဂူအလ်ားေပ ၆၀၊ အနံ ေပ ၂၀၊ အျမင့္ ၈ေပခန္႔ ရွိတယ္။ အတြင္းပိုင္းတြင္ ဂူအခန္းမ်ား တည္ရွိၿပီး အထက္သို႔ တက္သြားတယ္။ ေက်ာက္ စက္မိုး ေမၽွာ္တိုင္ (အျမင့္ ၂ေပခန္႔) တည္ရွိသျဖင့္ ေက်ာက္တိုင္ဂူဟု ေခၚဆိုတယ္။
(၃) က်ားဂူက ေစတီဂူကေန သြားရင္ ဒုတိယေျမာက္ဂူ ျဖစ္တယ္။ ဂူဝင္ေပါက္က်ဥ္း၍ အလ်ား ၁၅ ေပခန္႔၊ အနံ ၁၀ေပခန္႔ႏွင့္ အျမင့္ ၆ ေပ ရွိတယ္။
(၄) တြင္းက်ယ္ဂူက တတိယ ေျမာက္ဂူျဖစ္ပါသည္။ ဂူအလ်ား ၆၉ ေပ၊ အနံ ၂၅ေပႏွင့္ အျမင့္ ၁၅ေပ ရွိ တယ္။
(၅) အမည္မသိဂူကေတာ့ တြင္း က်ယ္ဂူကေနမွ ဆက္လက္သြားပါတယ္။ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္အတြင္း အခ်ိန္ လုံေလာက္မႈ မရွိသျဖင့္ ေလ့လာႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။
(၆) ဆင္ဂူက အရင္ဂူေတြနဲ႔ ဆန္႔ က်င္ဘက္ျဖစ္တဲ့ ေစတီဂူတည္ရွိရာမွ လက္ဝဲဘက္လမ္း အတိုင္းသြားပါက ပထမဆုံး ဆင္ဂူသို႔ ေရာက္ရွိမည္ ျဖစ္ တယ္။ ဂူအလ်ားေပ ၁၂၀၊ အနံ ၂၅ေပ၊ အျမင့္ ၁၅ ေပ ရွိတယ္။
(၇) လင္းႏို႔ဂူ(၁)က ဆင္ဂူမွ ဆက္လက္သြားပါက လင္းႏို႔ဂူ(၁)ကို ေရာက္တယ္။ လင္းႏို႔မ်ားခို ေအာင္းေန ထိုင္တယ္။ ဂူအလ်ားေပ ၂၁၀၊ အနံ ၃၀ ေပ၊ အျမင့္ ၅၀ေပခန္႔ ရတယ္။

(၈) ဦးေအာင္ေဇယ် ပလႅင္ဂူက အျခားဂူမ်ားကဲ့သို႔ အတြင္းပိုင္း ဝင္ ေရာက္ သြားျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ေတာင္အေျခ တစ္ေလ်ာက္ တည္ရွိေန တယ္။ အေလာင္းမင္းတရား ဦးေအာင္ ေဇယ် စခန္းခ်ရပ္ နားစဥ္ အသုံးျပဳခဲ့ သည့္ ပလႅင္ဟုဆိုတဲ့ ေက်ာက္ျပားတစ္ခု ရွိတယ္။ ဒီေက်ာက္ျပားသည္ အျမင့္ ၁၉ ေပ၊ အလ်ား ၁၄.၅ ေပႏွင့္အနံ ၆.၅ေပ ရွိတယ္။ ယင္းေက်ာက္တိုင္ အနီး ေက်ာက္ေမာင္း (ေက်ာက္စက္ ပန္းဆြဲ)မ်ား ရွိတယ္။
(၉) ဘုရားဂူက စိတ္ဝင္စားဖြယ္ အေကာင္းဆုံးဂူတစ္ခု ျဖစ္တယ္။ ဂူရဲ႕ အတြင္းပိုင္း အဆုံးတြင္ အေပၚထပ္ တစ္ခု တည္ရွိတယ္။ ဂူအတြင္းသို႔ ဝင္ ေရာက္ႏိုင္ေသာ လမ္း ၂ ခု တည္ရွိ တယ္။ ဂူအလ်ား ၁၆၇ ေပ၊ အနံ ၆၀ ေပႏွင့္ အျမင့္ ၅၀ ေပရွိၿပီး ဒုတိယထပ္ သည္ ေပ ၃၀ ခန္႔ အျမင့္တြင္တည္ရွိၿပီး အက်ယ္ ၁၅ ေပခန္႔အတြင္း တည္ရွိတဲ့ ေက်ာက္စက္ပန္းဆြဲမ်ားတြင္ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြား ေတာ္မ်ားကို ထားရွိ ပူေဇာ္ထားတယ္။
(၁၀) ေလဂူက ဘုရားဌာနေတာင္ရွိ ေနာက္ဆုံးဂူျဖစ္တယ္။ ဂူ၏ပတ္ဝန္း က်င္တြင္ ေလထြက္ေပါက္မ်ား တည္ရွိ တယ္။ ဂူအတြင္းဝင္ေရာက္ရာတြင္ အလြန္ က်ဥ္းေျမာင္းၿပီး တြင္းနက္မ်ားကို ျဖတ္သန္းသြားရတယ္။ အတြင္းဆုံး အပိုင္းတြင္ ေတာင္ထိပ္ပိုင္းရွိအေပါက္မွ ေလဝင္ေရာက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရတယ္။ ဂူအတြင္းပိုင္း ၿပိဳက်ထားတာကိုလည္း ေတြ႕ရတယ္။
(၁၁) ေရဂူက ဘုရားဌာန္ေတာင္ ရဲ႕ ေတာင္ဘက္မွာ တည္ရွိတဲ့ ေတာင္တြင္ တည္ရွိတယ္။ ေတာင္ေျခအတိုင္း ဂူျဖစ္ တည္ေနၿပီး အလ်ား ေပ ၉၀၀ ၊ အနံ ၂၄ ေပႏွင့္ အျမင့္ ၁၀ ေပ ရွိတယ္။ ထူးျခားခ်က္မွာ ဂူအစမွာ ေရေခ်ာင္း စတင္ၿပီး ဂူအတိုင္း စီးဆင္းကာ ေတာင္ေျခမွ ပိန္းေခ်ာင္းအတြင္း စီးဝင္ တယ္။ ေရဂူတြင္ ဒုတိယအထပ္ႏွင့္ တတိယအထပ္တို႔လည္း တည္ရွိတယ္။ တတိယအထပ္မွ ဂူအျပင္ပိုင္းသို႔ ထြက္ ခြာႏိုင္တယ္။ လင္းႏို႔ေပါင္း သိန္းႏွင့္ခ်ီၿပီး ေနထိုင္တယ္။ ဒုတိယ အထပ္ဂူေျခတြင္ လင္းႏို႔ေခ်း ၃ ေပ အထူ ရွိသည္ကို ေတြ႕ရတယ္။
(၁၂) လင္းႏို႔ဂူ (၂)က ဘုရားဌာန္ ေတာင္ႏွင့္ ေရဂူေတာင္အၾကားတြင္ တည္ရွိတဲ့ ေတာင္မွာ ရွိတယ္။ အေျဖာင့္ တန္းဆုံး တည္ရွိေသာ ဂူျဖစ္တယ္။ အလ်ား ၃၆၈ေပ၊ အနံ ၆၉ေပ၊ အျမင့္ ၂၀ ေပ ရွိတယ္။
(၁၃) နဂါးဂူကေျမျပင္ အထက္ အျမင့္ေပ ၁၀၀ တြင္ တည္ရွိၿပီး အခန္း ၂ ရွိတယ္။ ဒုတိယအခန္းမွ ေတာင္ အလယ္ ဂူေပါက္သို႔သြား ေရာက္ႏိုင္ တယ္။ ဂူအလ်ား ၂၂၀ ေပ၊ အနံ ၅၃ ေပႏွင့္ အျမင့္ ၆၀ေပခန္႔ ရွိတယ္။

ဘူမိေဗဒ ပညာရွင္မ်ား၏ အလို အရ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္သန္းေပါင္း ၁၆၀က ပင္လယ္အတြင္းမွ ထြက္ေပၚ လာခဲ့ ေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၁၀ သန္းခန္႔ တြင္ ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္းဟာ ယခု လက္ရွိ အေနအထားထက္ မိုင္ ၂၀ ခန္႔ အတြင္း ေရာက္ေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရတယ္။ ဘုရား ဌာန္ေတာင္က ထုံးေက်ာက္ ေတာင္အမ်ိဳး အစားျဖစ္ၿပီး ပင္လယ္ေရတိုက္စားမႈေၾကာင့္ ဂူမ်ား အျဖစ္ က်န္ရစ္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ဘုရားဌာန္ေတာင္ဟာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္သန္းေပါင္း ၁၆၀ ခန္႔ ကပင္ တည္ရွိေနၿပီျဖစ္တယ္။ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ထုံးေက်ာက္ ေတာင္အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ရွားပါးစြာ ေတြ႕ရေၾကာင္း အထူးသျဖင့္ တနသၤာ ရီၿမိဳ႕နယ္ သာရဘြင္ေဒသႏွင့္ ဘုတ္ျပင္း ၿမိဳ႕နယ္ ရတနာပုံေဒသမ်ားတြင္သာ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ကြင္းဆင္း ဘူမိေဗဒ ပညာရွင္တစ္ဦးက ဆိုတယ္။

ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အဆိုအရ အေစာဆုံး ဘုရားဌာန္ေဒသကို အေလာင္းမင္းတရားႀကီး ဦးေအာင္ ေဇယ် ယိုးဒယားကို စစ္ခ်ီစဥ္အခါမွ စတင္၍ ေျပာဆိုႏိုင္တယ္။ ယင္းကာလ သည္ ခရစ္ႏွစ္ ၁၇၆၀ ခုျဖစ္ပါ၍ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၆၀ ႏွစ္ခန္႔ ကိုသာ၊ ရည္ၫႊန္းတယ္။ အထက္ေဖာ္ျပ ပါကာလ၏ အေရွ႕ပိုင္းကာလမ်ားကို ေဖာ္ျပေနေသာ သက္ေသ အေထာက္ အထားမ်ားကေတာ့ ဘုရားဂူရွိ ဗုဒၶ ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ား ျဖစ္တယ္။
ေခတ္လက္ရာ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ ၅၀ ခန္႔ ေတြ႕ရွိ မွတ္ တမ္း တင္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ အေစာဆုံး ဟံသာ၀တီ ေခတ္ ၁၆ ရာစုႏွင့္ ေနာက္ အက်ဆုံး ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ၁၇ ရာစု လက္ရာမ်ား ျဖစ္တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေရွးအက်ဆုံး လူေနထိုင္ရာဂူက ရွမ္းျပည္ ေတာင္ပိုင္း ႐ြာငံေက်း႐ြာရွိ ဗဒလင္းဂူ (ပဒတ္လိုဏ္) ျဖစ္တယ္။ ဒီဂူအတြင္း လူေတြ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၂ေသာင္း ၂ေထာင္ မွ ၁ေသာင္း ၁ေထာင္အထိ ေနထိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေရွးလူ မ်ား ေနထိုင္ခဲ့ၿပီး ဗုဒၶယဥ္ေက်းမႈ လက္ရာ မ်ားႏွင့္အတူ ယေန႔ ကာလတိုင္ ထင္ရွားေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ပင္းတယ ဂူ၊ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ေကာ့ကြန္းဂူ၊ ဆႏၵန္ ဂူမ်ား တည္ရွိပါေသးတယ္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္ ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ႀကီးမ႑ိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲတြင္ တည္ရွိတဲ့ ဘုရားဌာန္ေဒသ ေက်ာက္ဂူမ်ားက ေရွး လူေနထိုင္ရာ ေဒသျဖစ္ရန္ အလား အလာ အလြန္မ်ားတယ္။ အထူးသျဖင့္ လူသားမ်ားအတြက္ အသက္ရွင္ရပ္ တည္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ ေရႏွင့္ အစားအစာ၊ လုံၿခဳံေရးစတဲ့အခ်က္ မ်ား ဟာ ဘုရားဌာန္ေဒသဟာ အလြယ္တ ကူ ရရွိႏိုင္တယ္။
ေလ့လာခဲ့တဲ့ ဂူ ၁၃ ဂူတြင္ လူေန ထိုင္ရန္ အေကာင္းဆုံး အေျခအေန ျဖစ္ေသာ ေစတီတည္ရွိရာဂူ၊ ဘုရားဂူ၊ လင္းႏို႔ဂူ(၂)၊ ေရဂူတို႔ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေလ့လာေရးကာလတို ေတာင္းလြန္းျခင္း၊ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေနာက္ပိုင္း ေခတ္အဆက္ဆက္ လူတို႔ ေခတၱေနထိုင္ျခင္း၊ လင္းႏို႔မ်ား ေနထိုင္ သျဖင့္ လင္းႏို႔ေခ်းမ်ား ထူထပ္လြန္းျခင္း၊ နယ္ေျမ မေအးခ်မ္းျခင္း၊ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲျခင္း စသည္တို႔ ေၾကာင့္ စနစ္တက် ေလ့လာႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့လို႔ ေနာင္ကာလမ်ားတြင္ စနစ္ တက် ထပ္မံသုေတသန ျပဳလုပ္ ႏိုင္ပါ က အေထာက္အထားမ်ား ေတြ႕ရွိႏိုင္ မည္ဟု ယုံၾကည္မိပါတယ္။