ထားဝယ္ပါတီႏွင့္ မြန္အမ်ိဳး သားပါတီ မဟာမိတ္ဖြဲ႕

0
559

လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ေအာင္ ႏိုင္ေရးအတြက္ ထားဝယ္တိုင္းရင္းသား မ်ားပါတီႏွင့္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီတို႔ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ လိုက္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ ပါတီမ်ားမွ သိရသည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ေကာ့ ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ ၄ ေနရာ အနက္ တစ္ပါတီကို ႏွစ္ေနရာ ဝင္ၿပိဳင္ရန္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ကာလအတြင္း မိတ္ဖတ္ အျဖစ္ ပူးေပါင္းလိုက္သည္ဟု သိရ သည္။

ထားဝယ္တိုင္းရင္းသားမ်ားပါတီမွ တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္(၂)ႏွင့္ ျပည္ သူ႕လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္တြင္ တစ္ဦးစီ၊ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီမွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မဲ ဆႏၵနယ္ (၁)ႏွင့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္တြင္ တစ္ဦးစီ ၫွိႏႈိင္း ဝင္ၿပိဳင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္ဟု မြန္အမ်ိဳးသားပါတီမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦး က ရွင္းျပသည္။

“မြန္ လူဦးေရးစစ္တမ္းအရ ေကာ့ ေသာင္း ၿမိဳ႕နယ္မွာ လူဦးေရ ၅၀၀၀ ပဲ ရွိတယ္။ အခုလို ႏွစ္ပါတီ ပူးေပါင္းလိုက္ ေတာ့ ကိုယ့္ပါတီအတြက္ မိတ္ဖက္ ပါတီက အင္းအား တစ္ခုျဖစ္ ေစတယ္” ဟု မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ စည္း႐ုံး ေရးမႉး ႏိုင္ဝင္းေမာင္က ဆိုသည္။
ထားဝယ္တိုင္းရင္းသားပါတီႏွင့္ မြန္အမ်ိဳးသား ပါတီတို႔သည္ ေရျဖဴၿမိဳ႕ နယ္ မဲဆႏၵနယ္ တြင္လည္း မဟာမိတ္ဖြဲ႕ ကာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု သိရ သည္။