မြန္အမ်ိဳးသားပါတီတြင္ အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၉ ဦးပါ

0
424

ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္း ပမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း ၅၀ ေက်ာ္ ဝင္ၿပိဳင္မည့္ မြန္ အမ်ိဳးသားပါတီတြင္အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း ၉ ဦး ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု ပါတီက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အေ႐ြးခံမည့္ အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားသည္ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ၃ ေနရာ၊ အမ်ိဳး သားလႊတ္ေတာ္ ၂ ေနရာႏွင့္ ျပည္ နယ္လႊတ္ေတာ္ ၁ ေနရာ၊ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ၂ ေနရာႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ၁ ေနရာ တို႔တြင္ ဝင္ၿပိဳင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။
“ပါတီမွာ ခ်မွတ္ထားၿပီးသားပါ” တင္လာတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေတြ အရည္အခ်င္းတူလာရင္ အမ်ိဳး သမီးနဲ႔ လူငယ္ေတြကို ဦးစားေပးမယ္}} ဟု ပါတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ႏိုင္စိုးျမင့္က ေျပာ သည္။

အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ ၁၁ ဦး အဆိုျပဳသည့္အနက္ သတ္မွတ္ အရည္ အခ်င္းႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ၉ ဦးကို ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္စိုးျမင့္က ေျပာသည္။
ယင္းပါတီမွ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းအတြက္ အေရအတြက္ သီး သန္႔ သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိဟု သိရ သည္။
၎ျပင္ ေ႐ြးခ်ယ္ထုတ္ျပန္ထား သည့္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စာရင္း တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္သည္ အသက္ ၄၀ ဝန္းက်င္ရွိ လူငယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ႏိုင္စိုးျမင့္ က ေျပာသည္။
မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ (ဗMDဏ)ကလည္း လာမည့္ေ႐ြးေကာက္ ပြဲအတြက္ အဆိုျပဳလာသမၽွ အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳ ေပးသြားမည့္အျပင္ လူငယ္ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းမ်ား ပါလာရန္လည္း လမ္းဖြင့္ေပးထားသည္ဟု ေျပာသည္။
သို႔ေသာ္ ဗMDဏ က ယေန႔ထိ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား စားရင္ ထုတ္ ျပန္ျခင္းမရွိေသးသည့္အတြက္ ၎တို႔ ပါတီတြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ လူငယ္ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း မည္မၽွထိ ပါလာမည္ကို မသိရေသးေပ။