ေကာ့ေသာင္း ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးအား ပါတီဝင္တခ်ိဳ႕ ကန္႔ကြက္

0
470

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ဗဟို)က ေ႐ြးခ်ယ္ေပးလိုက္သည့္ ေကာ့ ေသာင္း ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အနက္တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန႔ တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ဦးခင္ေဇာ္အား ျပန္လည္ စိစစ္ေပးရန္ ရပ္/ေက်း ပါတီဝင္တခ်ိဳ႕က ဩဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ဗဟိုသို႔ ကန္႔ ကြက္စာေပးပို႔ထားေၾကာင္း ေကာ့ေသာင္း ၿမိဳ႕နယ္ အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီထံမွ သိရ သည္။

ဩဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ဗဟိုက ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ စာရင္းအရ ေကာ့ ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္မွ ဝင္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းမ်ားမွာ ဦးခင္ေဇာ္(တရား လႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္)၊ ဦးျမင့္ေမာင္( တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္(၂))၊ ဦးေနထြန္း (တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ (၁))၊ ေဒါက္တာ ခင္ေမာင္ဝင္း (အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ (၁၁)) တို႔ ျဖစ္ သည္။

ဦးခင္ေဇာ္သည္ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေနျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္သူလူထု အေရး၊ ေတာင္သူလယ္သမားအေရး အား ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ တရားမၽွ တမႈမရွိျခင္းႏွင့္ ပါတီအေရး ေဆာင္႐ြက္မႈ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ယင္းသို႔ ကန္႔ကြက္ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၁၈ မိုင္ ေက်း႐ြာမွ အင္န္အယ္လ္ဒီ ပါတီဝင္တစ္ဦးက မွတ္ ခ်က္ျပဳသည္။

“အခုကန္႔ကြက္ၾကတာက ပုဂၢိဳလ္ ေရး တိုက္ခိုက္မႈသက္သက္ပါ” ဟု ဦးခင္ေဇာ္ က တုန္႔ျပန္သည္။
အမႈကိစၥမ်ားတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ သည္ တရားသူႀကီးႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ သည့္အတြက္ အမႈ႐ႈံးတိုင္း ေရွ႕ေနတစ္ ေယာက္အေနျဖင့္ ပါတီဝင္မ်ားဘက္က မရပ္တည္ဟု မေျပာသင့္ဟုဦးခင္ေဇာ္က ေျပာသည္။

ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ခံ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည့္ ဦးခင္ေဇာ္သည္ လက္ရွိတြင္ ပါတီ၏ၿမိဳ႕နယ္ သဘာပတိ အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဗဟိုကေ႐ြးခ်ယ္သည့္ အတိုင္း ဝင္ေရာက္အေ႐ြးခံမည္ဟု ထပ္ ေလာင္း ေျပာသည္။
ယင္းကန္႔ကြက္လႊာကို ရပ္/ ေက်း ပါတီဝင္ႏွင့္ ေဒသခံ ၇၃ ဦး လက္မွတ္ ထိုးေပးပို႔ခဲ့သည္ဟု ကန္႔ကြက္ရာတြင္ ဦးေဆာင္သူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးမ်ိဳးလြင္ ထံမွ သိရသည္။
ထို႔အျပင္ ေနာက္ထပ္ ကန္႔ကြက္ လက္မွတ္မ်ားကိုလည္း စုေဆာင္းေနၿပီး ဩဂုတ္လ ၆ ရက္ေန႔ ညအထိ ၁၀၀ ဝန္းက်င္ ရထားေၾကာင္း သိရသည္။
ဦးမ်ိဳးလြင္သည္ ေကာ့ေသာင္း ၈၈ အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးလည္းျဖစ္ၿပီး ယခုကန္႔ ကြက္မႈသည္ ေကာ့ေသာင္း ၈၈ အဖြဲ႕ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ဟု ဦးမ်ိဳးလြင္က ေျပာသည္။
ၿမိတ္ခ႐ိုင္ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္တြင္ လည္း ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၃ ဦးကို ၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေအာင္ႏိုင္ေရး အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ကန္႔ ကြက္ထားသည္။