ေရေဘး အလႉပစၥည္းမ်ားကို ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား အခမဲ့ အခ်ိဳးက်သယ္

0
494

ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလႉပစၥည္းမ်ားကို တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး ခရီးစဥ္ေျပးဆြဲသည့္ ေလ ေၾကာင္းလိုင္းမ်ား အခ်ိဳးက် အခမဲ့ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပး လ်က္ရွိေၾကာင္း ေလေၾကာင္းလိုင္း အခ်ိဳ႕ထံမွ သိရသည္။

ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအား လႉဒါန္းမည့္ အလႉပစၥည္းမ်ားကို ေပး ပို႔မည့္ေနရာႏွင့္ လက္ခံမည့္ သူတို႔ကို ေျပာကာ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေရေဘးသင့္ ေဒသမ်ားသို႔ တနသၤာရီ ခရီးစဥ္ေျပး ဆြဲေနသည့္ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားျဖင့္ ေပးပို႔ႏိုင္သည္ဟု ေလေၾကာင္းလိုင္း အခ်ိဳ႕ထံမွ သိရသည္။
“ထားဝယ္-ၿမိတ္- ေကာ့ေသာင္း ေရာက္တဲ့ ေလယာဥ္အားလုံးပါပဲ။ အလႉပစၥည္းေတြ ထည့္ေပးလို႔ရပါ တယ္။ ေလယာဥ္ေတြက ပစၥည္းကိုမၽွၿပီး သယ္ေပး ေနပါတယ္” ဟု ပုဂၢလိက ေလေၾကာင္းလိုင္းတစ္ခုမွ ထားဝယ္ တာဝန္ခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အျခား ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားက အခမဲ့ပို႔ေဆာင္ျခင္းကို အတိအက် မသိရေသာ္လည္း ျမန္မာ့ေလေၾကာင္း လိုင္းျဖင့္ မည္သည့္ေနရာကိုမဆို ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ၿပီး ပစၥည္းမ်ားလြန္း ပါက အျခားေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ခြဲ၍ သယ္ေဆာင္ေစသည္ဟု ျမန္မာ့ ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ ၿမိတ္တာဝန္ခံ ဦးေစာေ႐ႊက ေျပာသည္။
“မန္းရတနာပုံ ေလေၾကာင္းလိုင္း ကေတာ့ ေျပာထားတယ္။ လႉမယ့္ ပစၥည္းေတြကို ရွိတဲ့ေလယာဥ္နဲ႔ထည့္ ေပးမယ္လို႔ေျပာတယ္” ေရေဘး ကူညီ မႈအလႉခံအဖြဲ႕ (ထားဝယ္)မွ ကိုေဝၿဖိဳး က ေျပာသည္။

အလႉခံရလာသည့္ ပစၥည္းမ်ား ကို ေလေၾကာင္းလိုင္းျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ မည္ျဖစ္ၿပီးလူမ်ားက ကိုယ္ပိုင္အစီ အစဥ္ ျဖင့္ ေရေဘးသင့္ ေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ လႉဒါန္း မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုေဝၿဖိဳးက ဆိုသည္။ၿမိတ္တြင္မူ ေလေၾကာင္းလိုင္း မ်ားက အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကို ဆာလာအိတ္ ၂ အိတ္စီသာ လက္ခံသည့္အတြက္ ကိုယ္ပိုင္အစီအစဥ္ျဖင့္ ကားျဖင့္ သြား လႉၾကသည္ဟု ၿမိတ္ၿမိဳ႕ရွိ ေရေဘး အလႉခံ အဖြဲ႕မ်ားက ေျပာသည္။

လတ္တေလာတြင္ ထားဝယ္-ၿမ္ိတ္-ေကာ့ေသာင္းခရီးစဥ္မ်ားကို Yangon Airway ၊ မန္းရတနာပုံ၊ Apex ႏွင့္ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းတို႔က ေျပးဆြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။