ကၽြန္းစု သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ရွာေဖြေရးစီမံကိန္း ကန္႔ကြက္ခံရ

0
376

ၿမိတ္ခ႐ိုင္ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ဥငူ Iညိငa Lငာငအနိ မွ တူးေဖၚမည့္ တနသၤာရီ ကမ္းလြန္ေရနံ လုပ္ကြက္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ရွာေဖြေရးစီမံကိန္း သည္ ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကန္႔ ကြက္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေၾကာင္း ယင္း စီမံကိန္း ေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနားမွ သိရ သည္။

ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ကင္းမြန္ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအသင္းႏွင့္ ပုလဲေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း တို႔မွ ကမ္းလြန္ေရနံလုပ္ကြက္ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိခိုက္ ႏွစ္နာဆုံး႐ႈံး မႈမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ လုပ္ငန္းကို မလုပ္ကိုင္ေစခ်င္ေၾကာင္း ကန္႔ကြက္ခဲ့ သည့္ ယင္းလုပ္ငန္းတို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ရွာေဖြေရး စီမံကိန္း ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ ဥငူ Iညိငa Lငာငအနိ မွ တာဝန္ရွိ သူမ်ားႏွင့္ ၿမိတ္ႏွင့္ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ သက္ဆိုင္ရာဌာန အသီးသီးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးဘက္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခ်ိဳ႕တို႔ႏွင့္ စီမံကိန္းေဆြး ေႏြးပြဲကို ၿမိတ္ကမ္းနားလမ္းရွိ ပုလဲ ရတနာ ခန္းမတြင္ ဩဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔ က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
YEB-map
ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ ေငြ႕လုပ္ငန္းႏွင့္ Oil India ကုမၸဏီ တို႔မွ ၂၀၁၄ ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔ တြင္ အက်ိဳးတူ ေပါင္းေဆာင္႐ြက္မည့္ စာခ်ဳပ္ ကို ခ်ဳပ္ဆိုထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း၊ ကမ္းလြန္ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ဌာန ဒုမန္ေနဂ်ာ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာသည္။

“တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးရဲ႕ အဓိ က အရင္းျမစ္ သယံဇာတကို ထုတ္ယူ သုံးစြဲၿပီး ေဒသအတြက္ ျပန္ၿပီး အစားထိုး ႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ မစီစဥ္ မေဆာင္ ႐ြက္ေပးႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ခ႐ိုင္ငါးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က လုံး၀ သေဘာမတူဘူး” ဟု ၿမိတ္ခ႐ိုင္ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးဆန္းေမာင္က ေျပာသည္။
စီမံကိန္းအတြက္ လက္မွတ္ေရးထိုး ထားသည္မွာ နားလည္မႈ ယူထားသည့္ သေဘာျဖစ္ၿပီး ယခုခ်က္ခ်င္း လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ မဟုတ္ ေၾကာင္း၊ စာခ်ဳပ္အရ လုပ္ကြက္တြင္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈပတ္ဝန္း က်င္ ထိခိုက္မႈ အကဲျဖတ္ျခင္း EIA /SIA ႏွင့္ ေဒသလူမႈစီးပြားမ်ား ထိခိုက္မႈ ရွိ^မရွိကို ကုမၸဏီက ေလ့လာသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Oil India Limited မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို ဒုမန္ေနဂ်ာ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ဘာသာ ျပန္ၿပီး ေျပာဆိုသည္။

ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ရွိ မလိကၽြန္း အေနာက္ ဘက္တြင္ ေရဝက္၊ ေဝလငါး၊ လင္းပိုင္ မ်ား က်က္စားရာ ေနရာျဖစ္ၿပီး ေတာင္ ဘက္ရွိ ေဒသ၏အဓိက ငါးဖမ္းကြက္ တို႔သည္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ တူးေဖာ္မည့္ လုပ္ကြက္ဧရိယာထဲ အက်ဳံးဝင္ေနၿပီး ဆက္စပ္မႈရွိေနသည့္အတြက္ သဘာ၀ သယံဇာတမ်ား ပ်က္စီးမႈရွိႏိုင္သည္ဟု ၿမိတ္တကၠသိုလ္ အဏၰဝါသိပၸံဌာန တြဲဖက္ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ၫိုၫိုထြန္း က ေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားကို သိရတဲ့အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ မွတဆင့္ ဗဟိုအစိုးရသို႔ လက္ရွိလုပ္ ကြက္ကေန ပယ္ဖ်က္ေပးၿပီး ကမ္းေဝး လုပ္ကြက္တစ္ခုကို ေတာင္းယူသြားမည္ ဟု ကုမၸဏီမွ တာဝန္ရွိသူ၏ ေျပာၾကား ခ်က္ကို ဒုမန္ေနဂ်ာ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။
အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ အိႏၵိယ ကုမၸဏီက တာဝန္ရွိသူမ်ားက အဂၤလိပ္ ဘာသာစကားျဖင့္ စီမံကိန္း အေၾကာင္း ကို ရွင္းျပခဲ့ေသာ္လည္း ဘာသာျပန္ေပး မည့္သူ မပါရွိသျဖင့္ ဒုမန္ေနဂ်ာ ဦးေက်ာ္ ေဇယ်က ဘာသာျပန္ေပး ေသာ္လည္း တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ နားလည္မႈ မရရွိခဲ့ေၾကာင္း အခမ္းအနား တက္ေရာက္လာသူ တစ္ခ်ိဳ႕ထံမွ သိရ သည္။