မြန္ပါတီထက္ လူကို အဓိကထား မဲေပးရန္ လူထုကို စည္း႐ုံးမည္

0
403

လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မြန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေအာင္ႏိုင္ေရး အတြက္ မဲဆႏၵနယ္ ၫွိႏႈိင္းရန္ မြန္ပါတီ ႏွစ္ခုကို နားခ်မရသည့္အတြက္ ပါတီကို မေ႐ြးဘဲ လူကို အဓိကထားေ႐ြးရန္ မဲဆႏၵ ရွင္ လူထုအား စည္း႐ုံးသြားမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း မြန္အမ်ိဳးသား ေ႐ြးေကာက္ ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရး အက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႕၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးမင္းေအာင္ထူးက ေျပာ သည္။

မြန္အမ်ိဳးသား ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရး အက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႕ အေန ျဖင့္ မြန္ႏွစ္ပါတီ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ မဲဆႏၵနယ္ မ်ား ၫွိႏႈိင္းသတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ နည္းလမ္း မ်ိဳးစုံျဖင့္ ႀကိဳးစား ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ ဆုံးတြင္ မြန္ႏွစ္ပါတီစလုံးက ၎တို႔ ပါတီ၏ ရပ္တည္ခ်က္အတိုင္းသာ သြားမည္ ဟု အေျဖထြက္လာခဲ့သည္။
” ဒါေၾကာင့္ ဘယ္ပါတီကမဆို အရည္အခ်င္းရွိ လူထု အက်ိဳးလုပ္ ေဆာင္ေပးႏိုင္ေခ်ရွိတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ ကိုသာ မဲေပးၾကဖို႔ လူထုကို စည္း႐ုံး သြားမယ္လို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့တယ္” ဟု ဦးမင္းေအာင္ထူးက ေျပာသည္။
mon-election-2
ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို မြန္ႏွစ္ပါတီ ေပါင္းစည္းေရး လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ သံဃာေတာ္မ်ားအပါအဝင္ မြန္သံဃာ ေတာ္မ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ၁၉၉၀ အမတ္မ်ား၊ ၂၀၁၀ အမတ္တခ်ိဳ႕ႏွင့္ မြန္ပါတီမ်ား ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ အျမင္တူသူမ်ားႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
အကယ္၍ မြန္အမတ္ ေအာင္ႏိုင္ ေရးအတြက္ တစ္စုံတစ္ရာ မလုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ပါက လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အင္အားႀကီး ပါတီမ်ားျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္ စုႀကံ႕ ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီတို႔အား မြန္အမတ္မ်ား ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု အက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႕က ယတိ ျပတ္ တြက္ခ်က္ထားသည္။

” မြန္လူထုေတြက ေျပာရမယ္ဆို ရင္ ဗဟုသုတ နည္းတယ္၊ ၿပီးေတာ့ အစြဲရွိ တယ္၊ ငါ့ပါတီမွ ငါ့လူမွ” ဟု မြန္လူ မ်ိဳးတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ႏိုင္ေအာင္ခ်မ္းက ေျပာသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အရည္အခ်င္းရွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ထြက္ေပၚလာရန္ လူထုက ေ႐ြးတတ္မွ ရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းသို႔ ေ႐ြးတတ္ရန္လည္း စည္း႐ုံး အသိပညာေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ေအာင္ခ်မ္းက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

မြန္အမ်ိဳးသား ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရး အက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႕ သည္ လက္ရွိတြင္ မြန္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ား ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား ျပဳ လုပ္ေနၿပီး ထိုမွတဆင့္ ေက်း႐ြာအဆင့္ထိ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု သိရ သည္။
လႊတ္ေတာ္အသီးသီးတြင္ မြန္ကိုယ္ စားလွယ္ အေရအတြက္မ်ားမ်ား ေရာက္ ရွိႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ေနရာမွ ဝိုင္းဝန္း လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ဘက္မလိုက္သည့္ မြန္အမ်ိဳးသား ေ႐ြး ေကာက္ ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရး အက်ိဳးေဆာင္ အဖြဲ႕ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၄ ရက္ေန႔ က စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ À