ေရေဘး ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ၿမိတ္ ၈၈ ကူ

0
357

ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားတြင္ လက္ တေလာ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေရႀကီးေရလၽွံ မႈမ်ားေၾကာင့္ ေရေဘးဒုကၡမ်ား ခံစားေနရ သူမ်ားအတြက္ ၿမိတ္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႕အဖြဲ႕ အစည္း မွ ဩဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ လိုအပ္ သည္မ်ားကို သြားေရာက္ လႉဒါန္း သြားမည္ဟု ၿမိတ္ ၈၈ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးေအာင္ ႏိုင္ဦးထံမွ သိရသည္။

ယင္းသို႔ သြားေရာက္ လႉဒါန္း ႏိုင္ရန္အတြက္ ၿမိတ္ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ေစတနာရွင္မ်ားမွ ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ ေန႔မွစၿပီး ဩဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထားကာ ေငြႏွင့္ မည္သည့္ ပစၥည္းမဆို ၿမိတ္ ၈၈ အဖြဲ႕သို႔ ပါဝင္ လႉဒါန္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။
လက္ရွိတြင္ သြားေရာက္ လႉဒါန္း မည့္ ေနရာမ်ားကို မသတ္မွတ္ရေသးဟု ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာသည္။

“လက္ရွိအခ်ိန္ထိေတာ့ မာမား ေျခာက္ထုပ္ေတြ ရထားၿပီးပါၿပီ” ဟု ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ဦးေအာင္ႏိုင္ ဦးက ဆိုသည္။
လာေရာက္ လႉဒါန္းၾကသည့္ ပစၥည္း အနည္းအမ်ားအေပၚမူတည္ၿပီး ပစၥည္း နည္းပါက ရန္ကုန္ ၈၈ မွ တစ္ဆင့္ လႉဒါန္းမည္ျဖစ္ၿပီး ပစၥည္းမ်ားပါက အဖြဲ႕မွ ကိုယ္တိုင္သြားၿပီး လႉဒါန္းေပး မည္ဟု ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာျပသည္။

ျမန္မာျပည္ အႏွံ႔အျပားတြင္ မိုး သည္းထန္စြာ ႐ြာသြန္းသျဖင့္ ေရႀကီး ေရလၽွံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိၿပီး စစ္ ကိုင္းတိုင္း၊ ဧရာ၀တီတိုင္း၊ မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔အျပင္ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ေရေဘး ဒုကၡမ်ား ခံစားေနၾကရေၾကာင္း သိရ သည္။
ပါဝင္ လႉဒါန္းမည့္ ေစတနာ ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ဦးလွေမာ္ ဖုန္း-၀၉၄၉၈၇၉၆၁၄၊ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး ဖုန္း-၀၉၄၂၂၂၁၁၂၁၂ ႏွင့္ ဦးမိုးသူေအာင္ ၀၉၄၂၂၂၂၅၈၃၆ သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ ေၾကာင္း သိရသည္။