ေကာ့ေသာင္း ရေနာင္း ကုန္သြယ္မႈက်

0
483

ယခုႏွစ္ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေကာ့ေသာင္း – ရေနာင္း ကုန္သြယ္မႈ ဆက္တိုက္ က်ဆင္းလာေၾကာင္း ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဦးစီးဌာန နယ္စပ္ကုန္ သြယ္ေရးစခန္းထံမွ သိရသည္။

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မူပမာဏ လ်ာထားခ်က္ကို ယခင္ႏွစ္လ်ာထား ခ်က္ထက္ ေလ်ာ့ခ်ထားေသာ္လည္း ေငြေဈးျမင့္ တက္လာသျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလမွစၿပီး ကုန္သြယ္မႈပမာဏ က်ဆင္း လာသည္ဟု အထက္ပါ ကုန္သြယ္ေရး စခန္း ဦးစီးအရာရွိက ေျပာသည္။
“ဘတ္ေဈးေတြတက္လာေတာ့ တစ္ဖက္က ကုန္စည္ေတြ တင္သြင္းတဲ့ အခါ အက်ိဳးအျမတ္အရ နည္းလာတယ္၊ ကုန္သည္ ေတြအတြက္ မကိုက္ေတာ့ဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ သြင္းကုန္ေတြ က်ဆင္းလာ တာျဖစ္ႏိုင္တယ္” ဟု ၎က သုံးသပ္သည္။
dw
မိုးရာသီတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္း မ်ားလည္း အေရာင္းေအးသည့္အတြက္ ပို႔ကုန္ထက္ သြင္းကုန္က ပိုေလ်ာ့သည္ဟု သိရသည္။
တိုင္းအတြင္း တျခား ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ နယ္စပ္ဂိတ္မ်ား တရားဝင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ သည့္ေနာက္ပိုင္း ေကာ့ေသာင္းနယ္စပ္မွ တစ္ဆင့္ ကုန္သြယ္မူ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ယခု ဘ႑ာႏွစ္တြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး လ်ာထားခ်က္ကို ေလ်ာ့ခ်ခဲ့သည္ဟု ေကာ့ေသာင္း နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္း ထံမွ သိရသည္။
ဘတ္ေငြေဈးႏႈန္းမွာ ယခင္ႏွစ္ ဧၿပီလ တြင္ ၁ ဘတ္လၽွင္ ၂၉.၇၅ က်ပ္မွ စတင္ တက္လာခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ၁ ဘတ္ ၃၆ က်ပ္အထိ တရိပ္ရိပ္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း ဘတ္ေငြ လဲလွယ္ေဈးကြက္မွ သိရသည္။