ေကာ့ေသာင္း အ.ထ.က (၁) ေက်ာင္းခ်ိန္ေျပာင္း

0
488

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားက ေက်ာင္းခ်ိန္ ကို ေန႔တစ္ဝက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕၊ ေအာင္သုခရပ္ကြက္ရွိ အ.ထ.က (၁)တြင္ လာမည့္ တနလၤာေန႔၊ ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္ေန႔မွစၿပီး တစ္ေန႔လုံး ေက်ာင္းအျဖစ္ ေက်ာင္းခ်ိန္ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္လိုက္ေၾကာင္း ယင္းေက်ာင္း တြင္ ပညာသင္ေနသည့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ မိဘမ်ားထံမွ သိရ သည္။

၄ တန္း၊ ၈ တန္း၊ ၉ တန္းႏွင့္ ၁၀ တန္းမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းခ်ိန္ကို နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၃ နာရီအထိ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
“ေက်ာင္းသားေတြ အကုန္လုံးက သူ႕အတန္း အလိုက္ အေရးႀကီးပါတယ္၊ ေက်ာင္းေဆာင္အေနအထားအရ အတန္း ႀကီးေတြကိုပဲ အခ်ိန္ေျပာင္းခဲ့တယ္” ဟု အသစ္ေရာက္လာသည့္ ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာႀကီးက ေက်ာင္းသား မိဘမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေက်ာင္း သားမိဘမ်ားက ေျပာသည္။\

ေက်ာင္းသား အေရအတြက္မ်ား သည့္အတြက္ ယခင္က ၄တန္း၊ ၈ တန္း၊ ၉ တန္း၊ ၁၀ တန္းမ်ားအတြက္ ေက်ာင္း ခ်ိန္ကို နံနက္ ၆ နာရီ ၄၅ မိနစ္မွ ၁၁ နာရီ ၄၅ မိနစ္အထိ သတ္မွတ္ၿပီး က်န္ အတန္းမ်ားအတြက္ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။
“ေကာင္းတယ္လို႔ ျမင္တယ္၊ အရင္ တုန္းကလည္း ေက်ာင္းခ်ိန္က ဒီအတိုင္း ပဲ၊ ေနာက္ပိုင္းလည္း အတန္းတိုင္းအတြက္ ဒီအခ်ိန္ပဲ ျဖစ္သင့္တယ္”ဟု ေက်ာင္းသား မိဘတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးစိုးသိန္းက ဆိုသည္။
ေကာ့ေသာင္း အ.ထ.က ၁ တြင္ ပင္မေဆာင္အပါအဝင္ ေက်ာင္းေဆာင္ ၄ ခုရွိၿပီး ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား ၁၈၅၈ ဦး ပညာသင္ၾကားလ်က္ ရွိသည္။