ပင္ေထာင္တစ္လုံးမွ ႐ိုက္မရရင္ တစ္လုံးမွ သစ္မထုတ္ပါဘူး

0
433

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ထားဝယ္ ခ႐ိုင္အတြင္း ယခုႏွစ္တြင္ သစ္ ေတာ ဦးစီးဌာန၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ သတ္မွတ္ထားေသာ အပင္မ်ားကိုသာ ခုတ္လဲခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထားဝယ္ ခ႐ိုင္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ လက္ေထာက္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးစိုးတင့္က ေျပာၾကား သည္။

ထားဝယ္၊ သရက္ေခ်ာင္း၊ ေရျဖဴ ၿမိဳ႕နယ္တို႔ရွိ သစ္ထုတ္ လုပ္ကြက္မ်ား၌ သစ္ခုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဩဂုတ္ႏွင့္ စက္တင္ဘာလတို႔တြင္ အပင္မ်ားအား တံဆိပ္႐ိုက္ (ပင္ေထာင္႐ိုက္)ႏိုင္ရန္ သစ္ေတာဝန္ထမ္းမ်ား ကြင္းဆင္းမည္ ဟု လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးစိုးတင့္က ေျပာသည္။

လုံၿခဳံေရးအရ အဆင္ေျပသည့္ ေနရာမ်ားတြင္သာ ပင္ေထာင္႐ိုက္မည္ဟု အထက္ပါ လက္ေထာက္ ၫႊန္ၾကားေရး မႉးက ေျပာသည္။
“ဒီႏွစ္မွာ ဝင္လို႔မရတဲ့ ေဒသေတြ မွာ လုံး၀ သစ္မထုတ္ဘူး၊ ပင္ေထာင္ တစ္လုံးမွ ႐ိုက္မရရင္ တစ္လုံးမွ သစ္ မထုတ္ပါဘူး”ဟု ဦးစိုးတင့္က ဆို သည္။
ယခင္ႏွစ္မ်ားက ပင္ေထာင္ မ႐ိုက္ ႏိုင္ေသာ္လည္း သစ္ထုတ္ခြင့္ေပးခဲ့ သည္ဟု ၎က ေျပာသည္။
thit-dawei
ယခုႏွစ္တြင္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၀ကုန္းေက်း႐ြာရွိ သစ္ထုတ္လုပ္ကြက္၊ ေမတၱာၿမိဳ႕နယ္ရွိ သစ္ထုတ္လုပ္ကြက္၊ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ထန္းတလုံး သစ္ထုတ္လုပ္ ကြက္ႏွင့္ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ မင္းသား ႏွင့္ ပဝုတ္စေသာ သစ္ထုတ္လုပ္ကြက္ မ်ားတြင္ သစ္ထုတ္ခြင့္ရရွိႏိုင္ရန္ တင္ျပ ထားၿပီး ထားဝယ္ေဒသတြင္ သစ္တန္ ၅၀၀၀ ထုတ္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

“ေျပာတဲ့အတိုင္း ထိထိေရာက္ ေရာက္ စနစ္တက် ထုတ္ရင္ေတာ့ ေကာင္းပါတယ္” ဟု ထားဝယ္လူငယ္ မိတ္သဟာရအဖြဲ႕မွ ဦးဘိုဘိုေအာင္က ေျပာသည္။
ထားဝယ္ လူငယ္ မိတ္သဟာရအဖြဲ႕ သည္ ထားဝယ္ေဒသအတြင္း သဘာ၀ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကို အျခား လူမႈအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ျဖစ္ သည္။

ပင္ေထာင္႐ိုက္သည့္အခါ သစ္ေတာ ဝန္ထမ္းမ်ား ေတာထဲတြင္ လႏွင့္ ခ်ီ ေနရသည့္အတြက္ လုံၿခဳံေရးအေန အထားအရ ယခင္က ပင္ေထာင္ မ႐ိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ပင္ေထာင္႐ိုက္ျခင္းျဖင့္ ခုတ္ယူသည့္ သစ္မ်ားကို အေသးစိတ္ စစ္ေဆးႏိုင္ၿပီး ပင္ေထာင္မ႐ိုက္ပါက သစ္မ်ားကို မည္သည့္လုပ္ကြက္က ခုတ္ခဲ့သည္၊ မည္သည့္ေနရာမွ ယူလာ သည္ကို မစစ္ေဆးႏိုင္ဟု သိရသည္။

ပင္ေထာင္႐ိုက္ရန္အတြက္ သစ္ ထုတ္ခြင့္ျပဳသည့္ အပင္ျဖစ္မျဖစ္ႏွင့္ သတ္မွတ္ လုံးပတ္ ရွိမရွိ စသည့္အခ်က္ မ်ားျဖင့္ စိစစ္သည္ဟု သိရသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က သစ္ေတာဦးစီး ဌာနက ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ သရက္ ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ သစ္တန္ ၅၀၀၀ ထုတ္ရန္ လ်ာထား ေသာ္လည္း ေမတၱာ ၿမိဳ႕နယ္ သစ္ထုတ္လုပ္ကြက္ႏွင့္ သရက္ ေခ်ာင္း ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မင္းသား၊ ပဝုတ္၊ ေစာ္ဖ်ား၊ မယ္ကဲ ေက်း႐ြာတို႔ရွိ သစ္လုပ္ ကြက္မ်ားမွ သစ္တန္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္သာ ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု အထက္ပါ သစ္ေတာ ဦးစီးဌာန၏ မွတ္တမ္းအရ သိရသည္။

ပင္ေထာင္ ႐ိုက္မထားသည့္ အပင္ မ်ားကို ခုတ္လွဲပါက သစ္ေတာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃(က) အရ အေရးယူမည္ဟု အထက္ပါ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကား ေရး မႉး ဦးစိုးတင့္က ေျပာသည္။