အင္းေလးၿမိဳင္ ေျမကိစၥ ၫွိႏႈိင္းရန္ လမ္းဖြင့္ထားဟု ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ တရားစြဲခံထားရသူမ်ားဆို

0
624

ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ၿမိတ္ေတာင္ ေက်း႐ြာ အုပ္စု အင္းေလးၿမိဳင္ရပ္ကြက္ စက္မႈဇုန္ ေျမယာကိစၥ ျပႆနာ ေျပလည္ေရး တျခား နည္းလမ္းျဖင့္ ၫွိႏႈိင္းေျဖရွင္းရန္ လမ္းဖြင့္ ထားသည္ဟု ေနထိုင္သူတစ္ခ်ိဳ႕ႏွင့္ တရားစြဲ ခံထားရသူမ်ားက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔ ေန႔စြဲ ျဖင့္ ယင္းေျမေနရာေပၚတြင္ ေန အိမ္ ၆၈ ေဆာင္ကို ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံး ထားၿပီး ၿဖိဳဖ်က္ ဖယ္ရွားေပးရန္ တရားလို ထူးထူးတိုး ကုမၸဏီ၏ ၿမိတ္ဌာန တာဝန္ခံ ဦးသန္႔ဇင္ထြန္း၏ အက်ိဳးေဆာင္ ေရွ႕ေနမွ စာျဖင့္ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ေနအိမ္ ၁၀ ေဆာင္ကို ဇူလိုင္လ ၆ရက္ေန႔က ႏွင္လိုမႈျဖင့္ စတင္ တရားစြဲဆိုထားသည္ဟု တရားစြဲဆို ခံထားရသူမ်ားထံမွ သိရသည္။
လက္ရွိ ဖယ္ရွားခိုင္းသည့္ ေနအိမ္ ၆၈ ေဆာင္ဝင္ဆံ့သည့္ ေျမဧရိယာ တစ္ခုခုကို ကုမၸဏီပိုင္အျဖစ္ သတ္မွတ္သည့္ နည္းလမ္း ျဖင့္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ေျမယာမ်ားကို ကုမၸဏီ ႏွင့္ ေနထိုင္သူမ်ားမွ တစ္ဝက္စီ သတ္ မွတ္ေပးသည့္ ပုံစံမ်ိဳးျဖစ္ေစ ၫွိႏႈိင္းမည္ ဆိုပါက လက္ခံေပးသြားႏိုင္သည္ဟု တရား စြဲဆို ခံထားရသူမ်ားႏွင့္ ေနထိုင္သူတစ္ခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။
dw
“ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ျပႆနာ မျဖစ္ေအာင္ ေျဖရွင္းခဲ့ ဖူးပါတယ္။ မေျပလည္လို႔ အခု လိုမ်ိဳး တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္းက ေျဖ ရွင္း ေနရတာပါ”ဟု ထူးထူးတိုး ကုမၸဏီ တာဝန္ခံ ဦးသန္႔ဇင္ထြန္းက တုန္႔ျပန္ ေျပာ သည္။
ယခင္ ၫွိႏႈိင္းေျဖရွင္းခဲ့စဥ္က ကုမၸဏီ ဘက္မွ ေပးမည့္ေငြပမာဏသည္ ေနအိမ္ တစ္ရာေက်ာ္အတြက္ နည္းေနသည့္အတြက္ လက္မခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၿမိတ္ခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မႉး႐ုံးမွ ကုမၸဏီႏွင့္ ေနအိမ္မ်ား ပိုင္ဆိုင္မႈ တစ္ဝက္စီယူသည့္ ပုံစံမ်ိဳး ၫွိႏႈိင္းမႈကိုမူ ကုမၸဏီဘက္က လက္မခံဟု ယင္းေျမယာ မ်ား၏ ယခင္ပိုင္ရွင္ဆိုသူ ဖြားသန္းစိန္၏ သားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈ ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံထားရသူ ဦးထြန္းေအာင္က ေျပာသည္။
ယင္းကဲ့သို႔ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား ေျပ လည္မႈ မရရွိသည့္အတြက္ ကုမၸဏီမွ ေျမပိုင္ ရွင္ဆိုသူ၏ သားႏွစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးထြန္းေအာင္ ႏွင့္ ဦးႏိုင္ငယ္တို႔အား ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့ရာ လက္ရွိ တစ္ႏွစ္နီးပါး ၾကာ သည့္အထိ တရားရင္ဆိုင္ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။
ၫွိႏႈိင္းမႈ မျပဳလုပ္ဘဲ ဆက္တရားစြဲ မည္ဆိုပါက အစိုးရအေနျဖင့္ ကုမၸဏီႏွင့္ လူထု မည္သူ႕ကို ဦးစားေပးမည္ကို ေစာင့္ ၾကည့္ရမည္ဟု ဦးထြန္းေအာင္က ေျပာ သည္။

လက္ရွိ ေနထိုင္သူမ်ားမွ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရဖြဲ႕သို႔ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လတြင္ တစ္ႀကိမ္ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ႏွစ္ႀကိမ္ စုစုေပါင္း သုံးႀကိမ္တိုင္ တိုင္ ေျမကြက္ေနရာတြင္ ဆက္လက္ တရား ဝင္ ေနထိုင္ခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ အသနားခံ တင္ျပဖူးေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္ထိ တစ္စုံ တရာ ထူးျခားမႈမရွိေသးေၾကာင္း စာတင္ ျပထားသူမ်ားမွ သိရသည္။

ယင္းေျမယာ ၉ ဧကကို တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၄ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ထူးထူးတိုး ကုမၸဏီသို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ထား ေပးခဲ့ရာ ၿမိတ္ခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံးမွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ထူးထူးတိုးကုမၸဏီသို႔ ျပန္လည္ ခ်ထားေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေနအိမ္ ၁၀ ေဆာင္ကို သမၼာန္စာမ်ား ေပးပို႔ထားသည့္ ေျမရာဇဝင္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားခ်က္ အရ သိရသည္။
သို႔ေသာ္ ေျမယာမ်ားသည္ စက္မႈဇုန္ မျဖစ္မီ ကတည္းကပင္ မိမိ၏ ဓနိေတာ ေျမမ်ားျဖစ္သည္ကို ရပ္ကြက္ေနျပည္သူ မ်ားမွလည္း သိရွိထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု ယခင္ ပိုင္ရွင္ ဆိုသူ ဖြားသန္းစိန္က ေျပာဆိုသည္။

ယင္း ဓနိေတာေျမယာမ်ားသည္ စက္မႈဇုန္မျဖစ္ခင္ကတည္းကပင္ ရပ္ကြက္ ေန လူအမ်ားက ဖြားသန္းစိန္ ပိုင္သည္ဟု သာ သိထားၾကသျဖင့္ ဖြားသန္းစိန္ဆီမွ ဝယ္ယူၿပီး အိမ္ေဆာက္ ေနထိုင္ၾကျခင္းျဖစ္ ကာ လက္ရွိတြင္ ေနအိမ္တစ္ခ်ိဳ႕မွလည္း ေငြက်ပ္သိန္းဂဏန္းျဖင့္ တစ္ဆင့္ ခံျပန္ လည္ဝယ္ယူၿပီး ေနထိုင္သူမ်ားလည္း ရွိေန ေၾကာင္း ေနအိမ္မ်ားတြင္ ေနထိုင္သူ တစ္ခ်ိဳ႕ က ဆိုသည္။