မြန္ျပည္နယ္၏ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာသန္းေပါင္း ေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ရွိ

0
526

မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏသည္ အစိုးရသစ္ တက္ လာသည့္အခ်ိန္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လကုန္ ထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၆၃၈၂ ဒသမ ၄၀ ရွိသည္ဟု မြန္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ထံမွ သိရသည္။

ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၁ ႏိုင္ငံတို႔မွ စက္မႈ က႑ ၄ ခု၊ ဝန္ေဆာင္မႈက႑ ၁ ခုႏွင့္ စြမ္းအင္က႑ ၁၉ ခု စုစုေပါင္း က႑ ၂၄ ခု ပါဝင္သည္ဟု မြန္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈေကာ္မရွင္ ဦးစီးအရာရွိ ဦးမင္းသိန္းဦး က ေျပာသည္။
“ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆုံးႏိုင္ငံက မေလးရွားႏိုင္ငံ၊ ဒုတိယ အမ်ားဆုံး စင္ကာပူ ႏိုင္ငံႏွင့္ တတိယ အမ်ားဆုံးကေတာ့ ယူေက ျဖစ္တယ္” ဟု ဦးမင္းသိန္းဦးက ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားႏွင့္တြဲသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရွိ သလို မတြဲဘဲ ႏိုင္ငံျခားသားျဖင့္ ရာႏႈန္း ျပည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လည္းရွိကာ တြဲၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားမွ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းပါလာသည္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းဆိုၿပီး သတ္ မွတ္သည္ဟုလည္း ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသား သက္သက္သာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈမ်ားလည္း ဇြန္လကုန္ထိ က်ပ္သန္း ေပါင္း ၂ သိန္းေက်ာ္ရွိကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ထုတ္လုပ္မႈက႑၊ ဟိုတယ္က႑၊ သတၱဳက႑၊ စက္မႈက႑၊ ဝန္ေဆာင္မႈ က႑ႏွင့္ လၽွပ္စစ္က႑တို႔ ပါဝင္သည္။
မြန္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ သည္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လည္းေကာင္း ကုမၸဏီမ်ား ေလၽွာက္ထားရာတြင္ လည္း ေကာင္း ျမန္ဆန္ လြယ္ကူေစရန္အတြက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔ မွစၿပီး စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။