ဖမ္းမိ ဘဂၤါလီမ်ားကို လႊဲေျပာင္း လက္ခံေရးအဖြဲ႕ ကၽြန္းေပၚတြင္ စစ္ေဆး

0
611

ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ ဇာဒက္ႀကီး ေရတပ္စခန္းတြင္ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ဘဂၤါလီ ၁၀၀ ေက်ာ္ကို ေနရပ္ျပန္ပို႔ရန္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ႏိုင္ရန္ လြဲေျပာင္း လက္ခံေရးအဖြဲ႕က ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္ေန႔ တြင္ ယင္းကၽြန္းသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ ေစာင္းေကာက္ ကၽြန္းေပၚတြင္ ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ေန႔က ဘဂၤါလီ ၁၀၆ ဦးကို ျမန္မာေရတပ္က ဖမ္းမိခဲ့သျဖင့္ ဇာဒက္ႀကီး ေရတပ္စခန္း တြင္ ယာယီထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ထား ေၾကာင္း ယင္းကၽြန္းသို႔ သြားေရာက္ သည့္ ဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႕မ်ားထံမွ သိရသည္။
ကၽြန္းေပၚရွိ ဘဂၤါလီမ်ားကို စစ္ ေဆးေမးျမန္းႏိုင္ရန္တြက္ ဘဂၤါလီ စကားျပန္ ၄ ဦးကို တစ္ပါတည္း ေခၚေဆာင္သြားၿပီး ဇာဒက္ႀကီးကၽြန္းႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ရွိ ဇာနည္ကၽြန္းတြင္ ယာယီစခန္းဖြင့္ကာ စစ္ေဆးသြားမည္ဟု လြဲေျပာင္းလက္ခံေရးအဖြဲ႕တြင္ ပါသည့္ ဌာနဆိုင္ရာ တခ်ိဳ႕ထံမွ သိရသည္။
dw
“အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ ၾကာမယ္ ဆိုတာ တိတိက်က် မေျပာႏိုင္ ေသးဘူး”ဟု ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးမွ ဦးစီးအရာရွိက ဆိုသည္။
လြဲေျပာင္းလက္ခံေရးအဖြဲ႕ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ လ.၀.က၊ တရားသူႀကီး ၊ ဥပေဒအရာရွိ၊ ေဆး႐ုံ အုပ္၊ လူကယ္ျပန္ စသည့္ အဖြဲ႕မ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ဖမ္းမိထားသူမ်ားသည္ အမ်ိဳးသား မ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တို႔အား ေခၚလာသူဟု ယူဆရသူ ႏွစ္ဦးကို ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ လူကုန္တားတပ္ဖြဲ႕သို႔ ေရတပ္မွ လြဲေျပာင္း ေပးခဲ့ၿပီး ကြင္းဆက္တရားခံမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေရး ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းတြင္ စစ္ေဆးေနေၾကာင္း လူကုန္တား ရဲတပ္ဖြဲ႕ ရဲမႉးမင္းခိုင္က ေျပာသည္။