ထားဝယ္ – ၿမ္ိတ္ မီးရထားလမ္း စီမံကိန္း ျပန္စရန္ ၅ႏွစ္မွ ၁၀ ႏွစ္အၾကား ၾကာမည္

0
493

တစ္ပိုင္းတစ္စ ရပ္နားထားသည့္ ထားဝယ္ – ၿမိတ္ ရထားလမ္းအတြက္ ဘ႑ာေငြ လ်ာထားခ်က္ကို လာမည့္ ၂၀၂၁ – ၂၀၂၂ မွ ၂၀၂၅ – ၂၀၂၆ ဘ႑ာ ႏွစ္မ်ားတြင္ ထည့္သြားရန္ရွိေၾကာင္း ရထား ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဦးခ်န္ေမာင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာသည္။

ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး တြင္ ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕ လြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္စိုး က ယင္းရထားလမ္းႏွင့္ပတ္သက္ ေမးျမန္းရာ အထက္ပါအတိုင္း ေျဖၾကား ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
dawei-myeik-train-road
၁၃၂မိုင္ခြဲ ရွိသည့္ ထားဝယ္ – ၿမိတ္ ရထားလမ္းကို ၂၀၁၁ – ၂၀၁၂ ဘ႑ာ ေရးႏွစ္တြင္ စတင္ေဖာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး ၁၅ မိုင္ အကြာအေဝးသာရွိသည့္ ထားဝယ္ – သရက္ေခ်ာင္း လမ္းပိုင္းအၿပီးတြင္ ရပ္နားထားခဲ့သည္။

ယင္းရထားလမ္းအတြက္ လမ္းအူ ေၾကာင္း ေဖာက္လုပ္စဥ္ လယ္ကြင္းမ်ား၊ ရာဘာၿခံမ်ား အပါအဝင္ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ မ်ားစြာကို ျဖတ္သန္းေဖာက္လုပ္ခဲ့သည့္ အတြက္ ေဒသခံလူထုမ်ား နစ္နာဆုံး႐ႈံးမႈ မ်ားစြာ ရွိခဲ့သည္ဟု ဦးေအာင္စိုးက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္းစဥ္ ထည့္သြင္း ေျပာခဲ့သည္။
ေဖာက္လုပ္ရန္ က်န္ရွိသည့္ မိုင္ ၁၂၀ ခန္႔ က်န္ေနၿပီး စီမံကိန္းလုံး၀ ရပ္နားထားသည့္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ ထားၿပီးျဖစ္သည့္ ဘူတာ႐ုံမ်ား၊ တံတား မ်ားႏွင့္ လမ္းေဘာင္မ်ားသည္ ထိန္း သိမ္းမႈမရွိဘဲ ပ်က္စီးယိုယြင္းလ်က္ ရွိ ေၾကာင္း ဦးေအာင္စိုးက လႊတ္ေတာ္ တြင္ ေျပာသည္။
ထားဝယ္ – ေရး မီးရထားလမ္း မိုင္ ၁၀၀ ခန္႔ကို တပ္မေတာ္ အစိုးရ လက္ထက္က ျပည္သူမ်ားကို လုပ္အား ေပးေခၚၿပီး ေဖာက္လုပ္ခဲ့သည္။