မိုင္းေရေၾကာင့္ ငါးရွားလာသည့္ ၀ကုန္းတြင္ ငါးစမ္းေမြး

0
416

သတၱဳမိုင္းမ်ားေၾကာင့္ ေခ်ာင္းေရ ေနာက္က်ိလာၿပီးေနာက္ ေရေနသတၱဝါမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့သည့္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ ၀ကုန္းေက်း႐ြာတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ငါးခူငါးမ်ိဳး စိတ္ကို ဝယ္ယူကာ စတင္စမ္းသပ္ေမြးျမဴ ထားေၾကာင္း ငါးေမြးသူဦးပန္းၿမိဳင္ထံမွ သိရ သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ငါးခူမ်ိဳးစိတ္ေကာင္ေရ ၂၀၀၀ကို မွာယူကာဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔မွ စတင္ေမြးျမဴထားၿပီး ေလးလအၾကာျပန္လည္ ေရာင္းခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးပန္းၿမိဳင္ ကရွင္းျပသည္။လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၀ကုန္းေက်း႐ြာ အတြင္း ထိုင္းႏိုင္ငံမွငါးခူတစ္ပိႆာလၽွင္ လက္ကားေဈး က်ပ္၄၅၀၀၊ ၄၀၀၀ျဖင့္ လာေရာက္ေရာင္းခ်လ်က္ရွိၿပီး လက္လီ ေဈး က်ပ္ ၆၅၀၀ ေဈးႏႈန္းျဖင့္ေရာင္းခ်လ်က္ရွိ ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

“ေမြးထားတာ ၁၈ရက္ရွိၿပီ ငါးေလးေကာင္ဘဲ အေသအေပ်ာက္ရွိခဲ့တယ္” ဟု ဇူလိုင္လ ၂၀ရက္ ေန႔က ဦးပန္းၿမိဳင္ကဆို သည္။
အဆိုပါငါးခူမ်ားကို ေတာင္က်ေရ ေခ်ာင္းငယ္နေဘးရွိ ဥယ်ာဥ္ၿခံအတြင္း ငါး ကန္ကိုတူးေဖာ္ကာေမြးျမဴထားေၾကာင္း ဦးပန္းၿမိဳင္ကေျပာသည္။
” ၂၀၁၂ခုႏွစ္ မတိုင္မီက ဂဏန္း၊ဖား၊ ငါးစေသာ ေရေနသတၱဝါမ်ားကို အခ်ိန္ အခါမေ႐ြး ဖမ္းယူစားေသာက္ႏိုင္ခဲ့ေသာ ၀ကုန္းေခ်ာင္းမွာ သတၱဳမိုင္းမွ စြန္႔ပစ္ေျမ စာႏွင့္မိုင္းေရမ်ားေၾကာင့္ ေရေနသတၱဝါ မ်ိဳးစိတ္မ်ား မရွိေတာ့” ဟု ယင္းေက်း႐ြာသူ ေက်း႐ြာသားမ်ားထံမွ သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္လက္ရွိတြင္ ထိုင္းမွတင္ သြင္းလာသည့္ငါးမ်ားႏွင့္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕မွ လာေရာင္းသည့္ငါးမ်ားကိုသာ မီခိုေနရ ေၾကာင္း ၀ကုန္း႐ြာမွ ဥယ်ာဥ္ၿခံပိုင္တစ္ဦး က ေျပာသည္။ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ၄ လအၾကာ ေမြးျမဴၿပီး ၀ကုန္းေက်း႐ြာတြင္ လာေရာက္ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေသာငါးခူတစ္ေကာင္လၽွင္ အေလး ခ်ိန္တစ္ပိႆာ၊ တစ္ပိႆာခြဲအထိရွိသည္ဟု သိရသည္။
” မ႐ႈံးရင္ရၿပီ၊ စမ္းသပ္ေမြးတာေအာင္ ျမင္ရင္ေဈးကြက္ရွာၿပီး ထပ္ေမြးမယ္” ဟု ဦးပန္းၿမိဳင္က ဆိုသည္။
ငါးခူးမ်ိဳးစိတ္တစ္ေကာင္လၽွင္ ၃ က်ပ္ ေပးဝယ္ရၿပီး ငါးခူ၂၀၀၀ ေကာင္ အတြက္ ၄လစားရန္ငါးစာအတြက္က်ပ္ ၃၄၀၀၀၀ ၊ ေရကန္တူးေဖာ္စရိတ္ပါစုစုေပါင္း ၆သိန္း ခန္႔ ကုန္က်ခံကာေမြးျမဴထားသည္ဟု သိရ သည္။