ထားဝယ္ႏွင့္ ၿမိတ္တြင္ ေက်ာင္းသား ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ား အျပည့္အစုံ မရေသး

0
588

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း ခ႐ိုင္ ၃ခု အနက္ ထားဝယ္ႏွင့္ ၿမိတ္ခ႐ိုင္တြင္ ေက်ာင္းဖြင့္ၿပီး တစ္လေက်ာ္အၾကာ အထိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား အား အခမဲ့ေပးမည္ဟု ထုတ္ျပန္ထား သည့္ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ား အျပည့္အစုံ မရေသးဟု ယင္းသို႔ အျပည့္အစုံမရ ေသးသည့္ ေက်ာင္းမ်ားရွိ ဆရာ ဆရာမ မ်ားထံမွ သိရသည္။

အေျခခံပညာ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္း သားမ်ားအား အခမဲ့ေပးမည္ဟု ေျပာ ထားသည့္ ေက်ာင္းသုံးပုံႏွိပ္စာအုပ္မ်ား အျပည့္အစုံ မရေသးသည့္အျပင္ မူလ တန္း ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေပးမည္ဟု ေျပာထားသည့္ ေက်ာင္းဝတ္ စုံႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးဗလာစာအုပ္မ်ား လုံး ၀မရေသးဟု အထက္ပါ ဆရာ ဆရာမ မ်ားက ေျပာသည္။

” တကယ္ဆိုရင္ ေက်ာင္းလာအပ္ ကတည္းက ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ေပးသင့္ တယ္” ထားဝယ္ၿမိဳ႕ေပၚ မူလတန္း ေက်ာင္းအုပ္တစ္ဦးက ဆိုသည္။
ေက်ာင္းသုံး ပုံႏွိပ္စာအုပ္မ်ားကို ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္တြင္ အျပည့္ အစုံေပး ၿပီးျဖစ္ကာ ထားဝယ္ႏွင့္ ၿမိတ္ခ႐ိုင္ အတြင္း လိုအပ္သည့္ အေရအတြက္ကို စာရင္းျပဳစု၍ ထပ္မံမွာယူထားဆဲျဖစ္ သည့္အတြက္ မျဖန္႔ေဝေပးႏိုင္ေသးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရး ၫႊန္ၾကားေရးမႉး႐ုံးမွ တာဝန္ ရွိသူက ေျပာသည္။

” သူငယ္တန္း၊ ပထမတန္း၊ ၆ တန္း၊ ၇တန္းေတြကို ရာႏႈန္းျပည့္ ေပး ႏိုင္ၿပီ၊ က်န္အတန္းေတြကိုေတာ့ ရာႏႈန္း ျပည့္မေပးႏိုင္ေသးဘူး” ဟု ထားဝယ္နယ္ ပညာေရး သမဝါယမလီမိတက္ (GEC) မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။ထားဝယ္ခ႐ိုင္တြင္ ေက်ာင္းဝတ္စုံ ၄၃၀၀၀ စုံ ေက်ာ္ႏွင့္ ၿမိတ္ခ႐ိုင္တြင္ ၂၂၀၀၀စုံခန္႔ ထပ္မံ ျဖန္႔ေဝရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရး ၫႊန္ၾကားေရးမႉး႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ရွင္းျပသည္။
သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းသုံး ပုံႏွိပ္စာအုပ္ မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဝတ္စုံမ်ားကို ဒုတိယ အသုတ္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေပးႏိုင္ မည္ကိုမူ အတိအက် မေျပာ ႏိုင္ေသးဟု အထက္ပါ တာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားကလည္း ေက်ာင္း သုံး ပုံႏွိပ္စာအုပ္မ်ားကို ျဖန္႔ေဝရန္ လခ်ီ ေနာက္က်ေလ့ရွိသည္။
ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ အေျခခံ ပညာ အထက္တန္းႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္း သူေက်ာင္းသားမ်ားကို ေက်ာင္းသုံး ပုံႏွိပ္စာအုပ္မ်ားကို အခမဲ့ ျဖန္႔ေဝေပး မည့္အျပင္ မူလတန္း ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားကိုလည္း ေက်ာင္းသုံး ပုံႏွိပ္စာအုပ္၊ ဗလာစာအုပ္ ၆အုပ္ႏွင့္ ေက်ာင္းဝတ္စုံ ၁ စုံ စီကို အခမဲ့ ျဖန္႔ေဝ ေပးမည္ဟု တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရး ၫႊန္ၾကားေရးမႉး႐ုံးမွ သတင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း ၅၆ ေက်ာင္း၊ အလယ္တန္း ၉၅ ေက်ာင္း၊ မူလတန္း ၁၀၃၄ ေက်ာင္း၊ အေျခခံ ပညာ မူလတန္း ေက်ာင္းခြဲ ၁၁၂ ေက်ာင္း စုစုေပါင္း ၁၂၉၇ ေက်ာင္း၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္း ၄၀ ေက်ာ္သည္ဟု သိရသည္။
အခမဲ့ပညာသင္ၾကားေရးစနစ္ကို ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ပညာသင္ႏွစ္မွ စခဲ့ၿပီး မူလတန္း ေက်ာင္းသုံးပုံႏွိပ္ စာအုပ္၊ ဗလာစာအုပ္ ၆အုပ္၊ ေထာက္ပံ့ေငြ တစ္ဦးလၽွင္ က်ပ္ ၁၀၀၀ စီတို႔ကို ပညာ သင္ႏွစ္အလိုက္ အဆင့္ဆင့္တိုးျမႇင့္ကာ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။
၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အေျခခံ ပညာမူလတန္းအျပင္ အေျခခံ ပညာ အလယ္တန္းေက်ာင္းသူ ေက်ာင္း သားမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသုံး ပုံႏွိပ္ စာအုပ္အခမဲ့ စတင္ ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံရာတြင္ ယခင္က ထည့္ဝင္ရေလ့ရွိေသာ မိဘ ဆရာအသင္းေၾကး၊ ေက်ာင္းလခ စသည္တို႔ကို ေပးစရာ မလိုေတာ့ေပ။