မြန္တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပႏိုင္သည့္ ေက်း႐ြာအုပ္စု တစ္ခုရွိမည္

0
441

လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ တြင္ က်င္းပမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြ ေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မြန္ျပည္နယ္ အတြင္း  ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ ေက်း႐ြာအုပ္စု တစ္ခုရွိမည္ဟု မြန္ျပည္ နယ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲထံမွ သိရသည္။


ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး၊ တပ္မဟာ ၁ ႏွင့္ ၅ နယ္ေျမ ၊ မြန္ျပည္ နယ္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေဘာေနာ္ခီး ေက်း႐ြာအုပ္စုသည္  ယခင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မ်ား ျပဳလုပ္စဥ္ကလည္း မဲစာရင္းမျပဳစု ႏိုင္သျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမက်င္းပႏိုင္ သည့္ ေက်း႐ြာအုပ္စု ျဖစ္သည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၂ ေ႐ြး ေကာက္ပြဲတို႔တြင္ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕ နယ္တြင္ ေက်း႐ြာအုပ္စု ၆ ခုႏွင့္ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ တြင္  ၃ ခု  စုစုေပါင္း ၉ အုပ္စုတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ဟု မြန္ျပည္နယ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲ တာဝန္ခံအရာရွိ ဦးဟိဏ္းလင္း ထက္က ေျပာသည္။
“ေလာေလာဆယ္ က်ိဳက္ထို ၆ အုပ္ စုထဲမွာ အားလုံးလုပ္ႏိုင္ၿပီးေတာ့ ဘီးလင္း မွာ ေဘာေနာ္ခီးအုပ္စုမွာေတာ့ မလုပ္ႏိုင္ ဘူး၊ မဲစာရင္း မျပဳစုရေသးဘူး” ဟု ဦးဟိဏ္းလင္းထက္က ဆိုသည္။
ထိုေက်း႐ြာအုပ္စုတြင္ ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ခန္႔အပ္ထားျခင္းမရွိ သည့္အတြက္ ေကာ္မရွင္မခန္႔အပ္ႏိုင္ ျခင္း၊ မဲစာရင္း မျပဳစုႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္  ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ၎က ေျပာသည္။
မြန္ျပည္နယ္၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ ေဆာင္ေနသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ုံး (ေကအင္န္ယူ) ႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ နယ္ေျမတို႔တြင္ လည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ေကအင္န္ယူအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ တပ္မဟာ ၁ ႏွင့္ ၅ နယ္ေျမအတြင္း လုံၿခဳံေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ပူးေပါင္းေပး သြားရန္ အၾကမ္းဖ်င္း ေျပာထားသည္ဟု ေကာ္မရွင္ထံမွ သိရသည္။
” အဲဒီမွာ ေကအင္န္ယူ တပ္မဟာ ၁ က ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ ေဒသျဖစ္ေန တယ္၊ လူဦးေရ ၈၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ရွိတယ္လို႔ေတာ့ ၾကားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ လဲ မေရာက္ႏိုင္ေတာ့ အတိက်ေျပာလို႔ မရဘူး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး မခန္႔ႏိုင္ေသးဘဲ နဲ႔ေတာ့ မဲ႐ုံလုပ္ေပးလို႔ မရဘူးေလ” ဟု ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲဥကၠ႒ ဦးေအာင္ျမင့္က ရွင္းျပ သည္။
မြန္ျပည္နယ္တြင္ မဲ႐ုံေပါင္း ၈၈၈ ႐ုံရွိၿပီး မဲပုံး ၅၃၂၈ ရွိသည္ဟု ျပည္ေထာင္ စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ ထားသည္။