အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္သည့္ကိစၥ NLD ကန္႔ကြက္

0
556

လာမည့္ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ အတြက္ တနသၤာရီတိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ ေျပာင္းလဲသတ္ မွတ္ျခင္းကို NLD ပါတီက ထားဝယ္ ခ႐ိုင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံသို႔ စာပို႔ ကန္႔ကြက္ထားေၾကာင္း NLD ပါတီ၏ ခ႐ိုင္အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ထံမွ သိရ သည္။


၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္စဥ္က ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ ၂ ေနရာရွိခဲ့ေသာ္လည္း လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္မူ ထားဝယ္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ ၁ ေနရာသာရွိေတာ့မည္ျဖစ္ ကာ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂ ေနရာရွိလာျခင္းကိုကန္႔ကြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း NLD ပါတီခ႐ိုင္အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ ဥကၠ႒ကေျပာၾကားသည္။ ” အဲဒါက အစဥ္ အလာျဖစ္သြားမွာကိုလည္း စိုးရိမ္တယ္။ ထားဝယ္ၿမိဳ႕က တိုင္းၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္တဲ့အတြက္နံပါတ္ ၁ ျဖစ္သင့္တယ္” ဟု ခ႐ိုင္ အလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႕ ဥကၠ႒က ဆိုသည္။
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ ေနရာကို ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္က ထားဝယ္ၿမိဳ႕ နယ္ထက္ လူဦးေရပိုမ်ားသည့္အတြက္ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္သို႔ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္း တြင္ မည္သည့္လူဦးေရစာရင္းကို အေျခခံ သည္ဆိုသည္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ ယင္း သို႔ကန္႔ကြက္ျခင္းသည္ ပါတီ၏ဆႏၵမ ဟုတ္ဘဲျပည္သူလူထု၏ အသံကိုနား ေထာင္၍ကန္႔ကြက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယင္းခ႐ိုင္အလုပ္ အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဥကၠ႒ ကေျပာသည္။
ခ႐ိုင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ ေပးပို႔ထားသည့္ ကန္႔ကြက္စာကို NLD ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ကို လည္း တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။
” ဒါကိုကၽြန္ေတာ္တို႔ ပါတီတစ္ခု တည္း မႀကိဳက္ တာလား။ တျခားပါတီ ေတြနဲ႔ဆုံၿပီး ၫွိႏႈိင္းၿပီး ဘယ္ဆက္လုပ္ မယ္ဆိုတာ ဆက္စဥ္းစားၾကမယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။
တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ တစ္ခုတြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵ နယ္ ၁၂ နယ္ သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီးၿမိဳ႕ နယ္အလိုက္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တစ္နယ္စီ သတ္မွတ္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အေရ အတြက္သည္ ၁၂ ၿမိဳ႕နယ္ေအာက္ ေလ်ာ့ နည္းေနပါကလိုအပ္ေနေသာ မဲဆႏၵနယ္ အေရအတြက္ကို ယင္းတိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ျပည္နယ္အတြင္းရွိၿမိဳ႕နယ္မ်ား ၏ လူဦးေရအမ်ားအနည္းအလိုက္တန္း စီဇယားျပဳစု၍ လူဦးေရအမ်ားဆုံးၿမိဳ႕ နယ္မွစၿပီး ၿမိဳ႕နယ္တစ္နယ္လၽွင္ မဲဆႏၵ နယ္တစ္နယ္စီကို လိုအပ္ေနေသာမဲဆႏၵ နယ္ျပည့္သည့္အထိ ထပ္ေဆာင္းသတ္ မွတ္ေပးရမည္ဟု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။
ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္သို႔ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ ၁ ေနရာတိုး၍ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္းသည္ သန္းေခါင္ စာရင္း၏ လူဦးေရကိုအေျခခံျခင္း မဟုတ္ဘဲ လ.၀.က ၏ လူဦးေရစာရင္း ကိုသာ အေျခခံျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္း ေဒသႀကီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲက ၿပီးခဲ့သည့္ဇြန္လဆန္းပိုင္းကေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။