အားနည္းခ်က္ေတြ အရင္ ေၾကျငာလိုက္ပါ

0
547

ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ ေန႔တြင္ က်င္းပမည္ဟု ေၾကညာလိုက္ ေလၿပီ။ေ႐ြးေကာက္ပြဲ နည္းဥပေဒအရ တရားဝင္ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းကို ဩဂုတ္လ အေစာပိုင္းတြင္ ေၾကညာရေတာ့မည္။ ထိုမဲဆႏၵရွင္စာရင္း အမွားကင္းဖို႔အတြက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ အဆင္ သင့္ ျဖစ္ၿပီေလာ။

ဇြန္လအတြင္း ေၾကညာခဲ့သည့္ အ ေျခခံ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း၏ ေျပာင္ေျမာက္ လွစြာေသာ အမွားမ်ားအေၾကာင္း လူထု ႏွင့္ မီဒီယာတို႔ ေျပာ၍ေရး၍ မၿပီးႏိုင္ မကုန္ႏိုင္ေသး။ ေျပာသူ ေရးသူမ်ားအား လည္း အျပစ္မဆိုသာ။
တစ္ေက်ာင္း တစ္ဂါထာ တစ္႐ြာ တစ္ပုဒ္ဆန္း ဆိုသလို အံ့ဘနန္း အသုံး ေတာ္ခံသြားေသာ ထိုမဲစာရင္း အမွားႀကီး ၏ ၁၄ ရက္တာ ျပကြက္သည္ အခမဲ့ ၾကည့္ခြင့္ရခဲ့ေသာ သာမန္ျပဇာတ္တစ္ ပုဒ္ မဟုတ္။
declare-weekpoints-minkhant
အဆင့္ဆင့္ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မ်ား သုံးစြဲခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ပိုင္ ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြေၾကး ေျမာက္ျမား စြာ ဆုံး႐ႈံးခဲ့၏။ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျဖစ္သည့္ဌာန အသီးသီးမွ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ လာသည့္ ျပည္သူ႕လခစား ဝန္ထမ္းမ်ား ပင္မတာဝန္မွ ဖဲ့ယူခဲ့ေသာ အခ်ိန္မ်ားစြာ အေဟာသိကံ ျဖစ္ခဲ့၏။
နည္းပညာ ကၽြမ္းက်င္သည့္ ႏိုင္ငံ ျခားအေျခစိုက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အေထာက္အကူ အျပည့္အဝ ရယူခဲ့ၿပီးမွ ကြန္ျပဴတာ အားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ မွားရပါသည္ဟု ေျပာဆိုလာျခင္းမွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႀကီး ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ေစတနာ သဒၶါတရားထက္သန္ ေပးၾက ေသာ ႏိုင္ငံျခားအလႉရွင္မ်ား၏ မ်က္ႏွာ အိုးမဲသုတ္ရာ ေရာက္ခဲ့၏။

ထိုအမွားမ်ားေၾကာင့္ Volunteer ဟူသည့္ စကားလုံးလွလွေလးေအာက္တြင္ အခမဲ့လုပ္အားေပးၾကရေသာ ေစတနာ႔ ဝန္ထမ္း ရပ္ေက်း ေကာ္မရွင္ တစ္ခ်ိဳ႕ႏွင့္ ပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၏ လုပ္အားမ်ားစြာ ေပးဆပ္လိုက္ရေလ ၿပီ။
ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္ မရွင္၌ ခန္႔အပ္ ဝန္ထမ္း ၁၄၀၀ ေက်ာ္ ရွိ၏။ ထိုသူမ်ားအနက္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဌာနေျပာင္း ၁၂၄ ဦး၊ အျခားဌာန အသီးသီးမွ ဌာနေျပာင္း ၁၇၁ ဦးႏွင့္ အသစ္ခန္႔အပ္သည့္ အရပ္သား ဝန္ထမ္း ၁၁၂၆ ဦးရွိကာ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ တြင္ ေကာ္မရွင္၏ အၿမဲတမ္းဝန္ထမ္း ေလးပုံ တစ္ပုံခန္႔ကို ခန္႔အပ္ထားႏိုင္ ေၾကာင္း သိရပါသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာ ေငြအရအသုံးဆိုင္ရာဥပေဒတြင္ ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၏ သာမန္ အသုံးေငြမွာ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၅၁၂၈၅ ဒသမ ၁၉၅ သန္း ( သန္းေပါင္း ငါးေသာင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္) အသုံးျပဳ ခဲ့သည္ ဆို၏။
ထို႔ျပင္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႏိုင္ငံျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အတည္ျပဳ လႉဒါန္း ေပးၿပီးျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၅၀ ခန္႔မွ သန္း ၂၀ ခန္႔ကို သုံးစြဲခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ၏။

၎အျပင္ အစိုးရ ဘတ္ဂ်က္မွ ၂၀၁၁ မွ ၂၀၁၅အထိ ငါးႏွစ္တာကာလ အတြင္း ေငြေၾကးသုံးစြဲခြင့္ ၆၈ ဘီလ်ံ နီးပါး (တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ တစ္ခုလၽွင္ တစ္ႏွစ္ ပ်မ္းမၽွ က်ပ္သန္း တစ္ေထာင္ခန္႔ ပုံမွန္) သုံးစြဲခဲ့ပါေသးသည္။
ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္ မရွင္ဥကၠ႒၏ တစ္လ လစာမွာ က်ပ္ သိန္း ၃၀ ျဖစ္ၿပီး ၎၏ အေဆာင္ အေယာင္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးႏွင့္ တန္းတူနီးပါး ျဖစ္၏။

သည္သို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မွ ဦးေဆာင္..၊ သည္မၽွေသာ ေငြေၾကး ေျမာက္ျမားစြာ သုံးစြဲ..၊ လုပ္ငန္း ကၽြမ္းက်င္ၿပီးသားဟု ယူဆရသည့္ ဌာနေျပာင္း စူပါစတား အဖြဲ႕ဝင္တို႔ႏွင့္ နည္းပညာ ကၽြမ္းက်င္ သူမ်ားမွ စုေပါင္း စိစစ္ျပဳစုေသာ စာ ရင္းတစ္ခုသည္ ပိုးစိုးပက္စက္ မွား ယြင္းေနျခင္းမွာ အမွန္ပင္ အံ့ဩဖြယ္ရာ။ ေသြး႐ိုးသား႐ိုး မဟုတ္ႏိုင္ဟု သံသယ ျဖစ္ၾကသည္မွာ မဆန္း။
ထိုျပည္သူ႕ သံသယကို သိၾကေသာ အထက္ဆင့္ ေကာ္မရွင္မ်ားမွ အမွားကို လူေရွ႕သူေရွ႕ ထြက္ဝန္ခံၾကေသာ္လည္း ေနာက္ကြယ္တြင္ မည္သို႔ ၫႊန္ၾကားထား ၾကသည္ မသိ။

အၿမဲတမ္းဝန္ထမ္း မဟုတ္ေသာ ရပ္^ေက်း ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒မ်ား၏ လုပ္ထုံး လုပ္နည္း တတ္သိနားလည္မႈမ်ား တေျပး ညီ မရွိျခင္းမွာ အျပစ္မဆိုသာ ေသာ္ လည္း..၊ အစိုးရဝန္ထမ္းျဖစ္ေသာ တခ်ိဳ႕ ရပ္ကြက္၊ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးႏွင့္ ရပ္ / ေက်းေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမႉး (ရပ္ ^ ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစာေရး)တို႔၏ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆိုႏွင့္ လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ပုံတို႔မွာ သံသယကို ပိုမိုတိုး ဆြေစ၏။

၎တို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး၏ အမႈေတာ္ ထမ္းသာ ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူထားပုံရကာ ေကာ္မရွင္ လုပ္ငန္းမ်ားကို စိတ္ဝင္တစား မရွိၾက။ ဝတ္ေက်တမ္းေက်သာ လုပ္ ကိုင္ၾကတာ ေတြ႕ရ၏။ ေကာ္မရွင္အဆင့္ ဆင့္ကို မထီမဲ့ျမင္ ျပဳတတ္၏။ ထို႔အတူ..၊ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္း မကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ တာဝန္မေက်ပြန္မႈမ်ားအား မ်က္ဝါးထင္ ထင္ ေတြ႕ျမင္ခြင့္ရခဲ့၏။

တစ္ခ်ိဳ႕စာေရးမ်ားသည္ ၎တို႔ တာဝန္က် ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ မဲစာရင္းပင္ ကိုယ္တိုင္ လာမကပ္။ လူႀကဳံပါး၍ ကပ္ ခိုင္းလိုက္၏။ ထိုအခါ ႐ြာသားမ်ား ျဖည့္ ^ ျပင္ ^ ဖ်က္ လုပ္ရန္ အခြင့္အေရးဆုံး႐ႈံး ကုန္၏။ တစ္ခ်ိဳ႕သည္ ႐ြာသားမ်ားကို ကူ ညီေျဖရွင္းေပးရန္ အသာထား..၊ ပုံစံ-၃၊ ၄၊ ၄(ဂ) စေသာ ျဖည့္ ^ ျပင္ ^ ဖ်က္ ပုံစံမ်ားကိုပင္ ကိုယ္တိုင္ မျမင္ဖူးဟု ဆို ၏။ တစ္ခ်ိဳ႕႐ြာမ်ားတြင္ ပုံစံ မေလာက္ငွ သျဖင့္ လူမႈေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ အကူအညီကို ေတာင္းခံေနၾကရသည္မွာ သုံးစြဲခဲ့ေသာ ျပည္သူ႕ဘ႑ာမ်ားအတြက္ ေမးခြန္းထုတ္ စရာ..။

တစ္ခ်ိဳ႕သည္ မလိုအပ္ပါဘဲ မွတ္ ပုံတင္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု စာရင္း မိတၱဴ ဆြဲခိုင္းျခင္းမ်ားျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား ၿငိဳျငင္ ေစတတ္ၾက၏။ ျဖည့္ ^ျပင္^ ဖ်က္ ပုံစံမ်ားတြင္ ၎မိတၱဴမ်ား ပူးတြဲ တင္ျပရမည္ဟု မပါ။ စာ႐ြက္စာတမ္း သို႔မဟုတ္ သက္ေသမ်ားကို တင္ျပရမည္ ဟုသာ ေရးထားပါသည္။ တခ်ိဳ႕ေက်း ႐ြာမ်ားသည္ မိတၱဴဆိုင္ႏွင့္ မိုင္ေပါင္း မ်ားစြာ ေဝးကြာေနတတ္သည္ကို သတိ ခ်ပ္သင့္ပါသည္။
အျခားေသာ ျပႆနာေပါင္း ေျမာက္ မ်ားစြာက ေရးျပ၍ ကုန္ႏိုင္ဖြယ္မရွိ။ ထိုအခါ မဲစာရင္းအေပၚ လူထုစိတ္ဝင္ စားမႈ အားနည္းသြားျခင္းမွာ မဆန္း။
ယခုေၾကညာမည့္ တရားဝင္ မဲဆႏၵ ရွင္စာရင္းတြင္ နယ္ေျပာင္းေနထိုင္သူ မ်ားႏွင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား စာရင္း ပါ ပါဝင္ လာေတာ့မည္။ ရပ္ ^ ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားႏွင့္ ရပ္ / ေက်း ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္တို႔၏ အခန္းက႑မွာ ပိုမို အေရးပါလာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။
ထိုသူတို႔သည္..၊ အသက္ျပည့္ၿပီးသည့္ ႏိုင္ငံသား တိုင္း မဲေပးခြင့္ မဆုံး႐ႈံးရန္ ကၽြမ္းက်င္ ပိုင္ႏိုင္စြာ ကိုင္တြယ္ႏိုင္ေသာ အရည္ အခ်င္းမ်ား ျဖည့္တင္းထားၿပီး၏ေလာ..။

” မဲမေပးရလည္း ဘာျဖစ္လဲ” ဟူ သည့္ သာမာန္လူတစ္ေယာက္၏ ခံယူ ခ်က္ကို ေျပာင္းလဲသြားေစႏိုင္ေသာ ေဖာ္ ေ႐ြပ်ဴငွာသည့္ တာဝန္ယူ ပူးေပါင္းလို စိတ္မ်ား ေမြးျမဴထား ၿပီးၿပီေလာ..။

ေနာက္တစ္ခုမွာ မဲစာရင္းကပ္သည့္ ေနရာ ကိစၥ..။
မည္သူက စၫႊန္ၾကားလိုက္သည္ မသိ။ မဲစာရင္းမ်ားကို အမ်ားအားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးမ်ားတြင္ ေၾကညာထား ၾကသည္ကိုသာ ေတြ႕ရသည္။ ျမန္မာ့ ဓေလ့အရ ႐ုံးျပင္ကႏၷားကို လူတိုင္းနီးပါး ေရွာင္ၾကဥ္လိုၾက၏။ ေတာ္႐ုံအေရး ကိစၥ ေလာက္ျဖင့္ မသြားလာခ်င္ၾက။
ျဖစ္သင့္သည္မွာ ၎႐ုံးမ်ားတြင္ ေၾကညာမည့္အစား လူတိုင္း လြတ္လပ္ ေပါ့ပါးစြာ သြားလာႏိုင္ေသာ ႐ြာလယ္ ဇရပ္၊ စာသင္ေက်ာင္း စသည့္ ဘုံစုရပ္ အမ်ားပိုင္ အေဆာက္အဦမ်ားတြင္သာ ေၾကညာသင့္ပါသည္။ ထို႔အတူ..၊ ရပ္ ^ ေက်းေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ စာရင္း ကိုပါ တိတိက်က် ေၾကညာထားသင့္ပါ သည္။

သို႔မွသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၏ လြတ္လပ္အမွီအခိုကင္းေသာ သီး ျခား အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္မႈကို ျပသႏိုင္ကာ လူထု စိတ္ဝင္စားမႈႏွင့္ ပူးေပါင္း ပါဝင္ လာမႈကို ပိုမိုရယူႏိုင္လိမ့္မည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ ေကာ္မရွင္ အဆင့္ ဆင့္တို႔သည္ ဖုတ္ပူမီးတိုက္ ျပဳစု ေၾက ညာခဲ့သည့္ အေျခခံ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း အမွားႀကီးကို အေျချပဳကာ တရားဝင္ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းကို ျပဳစုေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ယခင္အမွားကို ေဆးၿမီး တိုျဖင့္ ကုသမိမည္ကို စိုးသည္။
မည္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္မွ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး၏ အေျခခံအခြင့္ေရးကို မဆုံး႐ႈံးေစသင့္ပါ။
တရားဝင္ မဲစာရင္းမ်ား မေၾကညာ မီ ေကာ္မရွင္ အဆင့္ဆင့္မွ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို သတိခ်ပ္ လုပ္ေဆာင္ ၾကလၽွင္ ျပည္သူအေပါင္း၏ သံသယကို ေခ်ဖ်က္ကာ ယုံၾကည္မႈကို ရယူႏိုင္ပါ လိမ့္မည္။

(၁) ရပ္ ^ ေက်း ေကာ္မရွင္မ်ားကို အျမန္ဆုံး ျပန္လည္ စိစစ္ပါ။ တာဝန္ယူ လိုမႈ ရွိသူကိုသာ အသုံးျပဳပါ။
(၂) သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္း ဥပေဒမ်ားကို ေက်ညက္ နားလည္သည္ အထိ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးပါ။ ေဒသေပါက္ ေဈးထက္ မနည္းေသာ အခေၾကးေငြ ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ခ်ီးျမင့္ပါ။ (သို႔မွသာ တာဝန္ခံမႈရွိကာ ေက်း႐ြာ သား မ်ားႏွင့္ သင့္ျမတ္ ၾကလိမ့္မည္။)
(၃) ပါတီႏွင့္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားကို မစားေကာင္းတဲ့အသီးလို အျမင္ေစာင္းေနျခင္းမ်ားကို ရပ္တန္႔လိုက္ ပါ။
(၄) တရားဝင္ မဲစာရင္း မေၾကညာ မီ အဆင့္ဆင့္ေသာ ေကာ္မရွင္မ်ားမွ အဆင့္ဆင့္ေသာ ပါတီဝင္မ်ား၊ ေစာင့္ ၾကည့္ ဝန္းရံ ပူးေပါင္း ပါဝင္ လိုေသာ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲ ၫွိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္ပါ။

သို႔ဆိုလၽွင္ ျပဳစုရာတြင္ ပါဝင္ခြင့္ ရသူမ်ားသည္ အမွားအယြင္းရွိခဲ့လၽွင္ တက္ညီလက္ညီ သြက္လက္ေပါ့ပါးစြာ ျပင္ဆင္ႏိုင္ လိမ့္မည္။ အသံ အထြက္ နည္းမည္။
အေရးႀကီးဆုံးမွာ..၊
ေကာ္မရွင္အဆင့္ဆင့္၏ အားနည္း ခ်က္မ်ားကို ကြယ္ဝွက္ မထားဘဲ ပူးေပါင္း အေျဖရွာရန္ ျဖစ္သည္။