တနသၤာရီ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ကိုယ္စား လွယ္ ၇၅ ရာႏႈန္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျပန္ ဝင္မည္

0
404

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးမွ ျပည္ ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဝင္ အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ထပ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းပါတီ ထံမွ သိရသည္။

လက္ရွိျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ တိုင္းအစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးရွိ တနသၤာရီတိုင္းမွ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား စုစုေပါင္း ၄၀ နီးပါးရွိၾကၿပီး ၎တို႔ အထဲမွ ၃၀ဦးခန္႔မွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျပန္ ဝင္မည့္ အေနအထားရွိသည္ဟု ျပည္ ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ တိုင္းအတြင္းေရးမႉး ဦးေက်ာ္ဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

” အတည္ေတာ့ မျပဳရေသးပါဘူး။ ပါတီရဲ႕ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ကို တင္ျပထား ပါတယ္” ဟုတိုင္းအတြင္းေရးမႉး ဦးေက်ာ္ဝင္းက ေျပာသည္။
ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔က ပါတီ ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းကာ ေ႐ြးေကာက္ ပြဲဝင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္စာရင္းကို ဗဟို ေကာ္မတီကို တင္ျပထားေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။
ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဝင္အေ႐ြးခံ မည့္ လက္ရွိ အစိုးရဝန္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မဟုတ္ သည့္ ပါတီဝင္ ၁၀ ဦးခန္႔ရွိေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

” ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ထပ္ဝင္ဖို႔ ရွိပါ တယ္။ ပုေလာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ ေနရာကေန ဝင္အေ႐ြးခံမွာ ပါ” ဟု တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးထင္ေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။လက္ရွိ အစိုးရဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ လႊတ္ ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕မွာ အသက္အ႐ြယ္ႏွင့္ က်န္းမာေရးအေျခ အေနအရ အနားယူၾကေတာ့မည္ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီထံမွ သိရသည္။

” ျပန္ေ႐ြးခံမယ္လို႔ေတာ့ ပါတီကို Proposal (အဆိုျပဳလႊာ) တင္ထားတယ္။ ဘယ္မဲဆႏၵနယ္ကေန အဝင္ေ႐ြးခံ ျဖစ္ မယ္ဆိုတာကေတာ့ မေျပာႏိုင္ေသးဘူး}}ဟု သရက္ေခ်ာင္း မဲဆႏၵနယ္ ၂ မွ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးေထြးက ေျပာသည္။
ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီ၏မူအရ ပါတီ၏ ဦးေဆာင္မႈ ျဖင့္ ေရွ႕ဆက္သြားေနသည့္ အတြက္ ပါတီမွ တာဝန္ေပးအပ္သည့္ မဲဆႏၵနယ္ တြင္သာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဦးစိုးေထြးက ဆိုသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္ လက္ရွိ အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ကတည္းကပင္ ေနာက္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္မဝင္ကို ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ၏ သေဘာထား ဆႏၵေကာက္ယူထားခဲ့ သည္ဟု ယင္းပါတီထံမွ သိရသည္။
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ မဲဆႏၵနယ္ အား လုံးတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။
အတိုက္ခံ ပါတီျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီကမူ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္မဝင္ ဆုံးျဖတ္ၿပီးမွသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီး ကမူ ၎တို႔ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအလိုက္ ကိုယ္စား လွယ္ ေလာင္းမ်ားကို လ်ာထားေ႐ြးခ်ယ္ ထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု NLD ပါတီ တိုင္း အတြင္းေရးမႉး ဦးျမင့္ေမာင္ေမာင္က ေျပာသည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဥပေဒအရ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ ၂၀ ေနရာ၊ အမ်ိဳး သား လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၂ ေနရာ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၀ ေန ရာ၊ ကရင္တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ ၁ ေနရာ စုစုေပါင္း ၄၃ ေနရာခန္႔ရွိ မည္ျဖစ္ၿပီး မြန္တိုင္းရင္းသားကိုယ္စား လွယ္ ေနရာအတြက္ကိုမူ ေ႐ြးခ်ယ္ခံခြင့္ ရွိမရွိကို အတည္မျပဳႏိုင္ေသးေပ။
၂၀၁၅ ခုနစ္ အေထြေထြ ေ႐ြး ေကာက္ပြဲကို ႏိုဝင္ဘာလ ၈ရက္ေန႔ တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး မဲဆႏၵနယ္ အသီးသီးတြင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္း ကို ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္ေန႔မွ ဩဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔အထိ တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။