တ.စ.ည ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၃၂ ေနရာ ဝင္ၿပိဳင္မည္

0
444

လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ တြင္ က်င္းပမည့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံး ညီၫြတ္ေရးပါတီမွ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၃၂ ေနရာ ဝင္ၿပိဳင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းပါတီထံမွ သိရ သည္။

တိုင္းအတြင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၈ ေနရာ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၈ ေနရာ၊ တိုင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၇ ေနရာႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး မြန္တိုင္း ရင္းသားကိုယ္စားလွယ္ ၁ ေနရာတို႔ကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီ ၏တိုင္းဥကၠ႒ ဦးထြန္းလြင္က ေျပာၾကား သည္။

” ႏိုင္မယ္လို႔ ေသခ်ာတဲ့ ေနရာေတြ ကိုပဲဝင္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္ထားတာပါ ” ဟု ဦးထြန္း လြင္က ေျပာသည္။
တိုင္းရင္းသား စည္းလုံး ညီၫြတ္ေရး ပါတီ ဝင္ေရာက္မယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ မဲဆႏၵယ္ မ်ားမွာ ပုေလာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ႏွင့္ ကၽြန္းစုအမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခု၊ ေရျဖဴႏွင့္ ေလာင္း လုံး ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းပါတီထံမွ သိရသည္။

” ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၃၂ ေယာက္ ကိုေတာ့ အၿပီးသတ္ ေ႐ြးခ်ယ္ထားၿပီးၿပီ။ အခုအခ်ိန္မွာ ဘယ္သူေတြဆိုတာကို ထုတ္ ေျပာဖို႔ကေတာ့ ေစာေနေသးတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။
တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီၫြတ္ ေရးပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အတြက္ ဝင္ေၾကး ၃ သိန္းက်ပ္စီကို ပါတီမွ အကုန္က်ခံယွဥ္ၿပိဳင္ေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းပါတီထံမွ သိရသည္။