သစ္ပင္ စိုက္လိုစိတ္ ျပန္႔ပြားရန္ ထားဝယ္လူမႈေရးအဖြဲ႕မ်ား အပင္စိုက္

0
517

ထားဝယ္ေဒသခံမ်ား သစ္ပင္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးလိုသည့္စိတ္ ပိုမိုျဖစ္ေပၚလာ ေစရန္အတြက္ ေက်း႐ြာ ၃ ႐ြာ ၌ဇူလိုင္လ ၆ ႏွင့္ ၇ ရက္မ်ားတြင္ ႏွစ္ရွည္ပင္ႏွင့္ အရိပ္ရပင္ ၁၀၀၀ ခန္႔ကို စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ ေၾကာင္း ထားဝယ္အေျခစိုက္ လူမႈအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားထံမွ သိရသည္။

ဇူလိုင္လပထမအပတ္အတြင္း ညင္း ေမာ္ေက်း႐ြာသခ်ဳØင္းဧရိယာႏွင့္ ညင္းေမာ္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေရွ႕မွ ေရကန္သြားလမ္း တစ္ေလၽွာက္တြင္ အပင္ ၄၀၀ခန္႔၊ ကဒက္ ငယ္ဆိပ္ေက်း႐ြာႏွင့္ ေအာက္ေရျဖဴ ေက်း ႐ြာ အၾကားရွိ ႐ြာခ်င္း ဆက္လမ္းနံေဘး တစ္ေလၽွာက္တြင္ အပင္ ၂၀၀ ခန္႔ႏွင့္ ပန္းတင္အင္းေက်း႐ြာ ဒကၡိဏာ႐ုံ ဘုန္း ေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ဧရိယာရွိ ေရေဝေရလဲ ထိန္းသိမ္းေရးေတာအတြင္း အပင္ ၃၀၀ ခန္႔တို႔ကို စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ေၾကာင္း ထားဝယ္ လူငယ္ မိတ္သဟာရအဖြဲ႕မွ ကိုဘိုဘို ေအာင္က ေျပာသည္။

” ပန္းတင္အင္းေတာင္မွာ တစ္ေတာင္ လုံးမွာ ထပ္စိုက္ပ်ိဳးမယ္” ဟု ကိုဘိုဘိုေအာင္ က ဆိုသည္။
ထို႔အျပင္ ကဒက္ငယ္ဆိပ္ေက်း႐ြာ ႏွင့္ ေအာက္ေရျဖဴေက်း႐ြာအၾကား ႐ြာခ်င္း ဆက္လမ္းတစ္ေလၽွာက္တြင္ အပင္ ၃၀၀ ခန္႔ ထပ္မံစိုက္ပ်ိဳးမည္ျဖစ္ၿပီး ေရျဖဴၿမိဳ႕ နယ္၊ ကလုံးထာေက်း႐ြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းဧရိယာအတြင္း၌လည္း အပင္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကို စိုက္ပ်ိဳးမည္ဟု သိရသည္။
ေဒသခံမ်ားသည္ သဘာ၀ေတာ ေတာင္မ်ားကို ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းကာ စီးပြားေရးကိုအေျခခံသည့္ ေရာ္ဘာ၊ သီဟိုဠ္ စသည့္အပင္တစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာ အမ်ား ဆုံး စိုက္ပ်ိဳးၾက၍ ျပဳန္းတီးသြားေသာ အပင္မ်ားအား ျပန္လည္ကုစားသည့္ အေနျဖင့္ ႏွစ္ရွည္အပင္ႏွင့္ အရိပ္ရအပင္ မ်ိဳးစုံပါေသာ အပင္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းကိုဘိုဘိုေအာင္က ရွင္းျပ သည္။

” ကမၻာ့ဒီေရေတာ ကာကြယ္ထိန္း သိမ္းေရးေန႔ (ဇူလိုင္လ ၂၇ရက္)မွာ သစ္ပင္ မ်ား ထပ္မံစိုက္ပ်ိဳးဖို႔ စီစဥ္ရွိတယ္” ဟု ထားဝယ္သုေတသနအဖြဲ႕မွ ကိုလြမ္းမိုးက ဆိုသည္။

အထက္ပါေက်း႐ြာ ၃ ႐ြာတြင္ ႏွစ္ ရွည္အပင္မ်ားျဖစ္ေသာ ပ်ဥ္းကတိုး၊ မေဟာ္ဂနီ၊ သစ္ခ်ိဳ စေသာအပင္မ်ားႏွင့္ အရိပ္ရအပင္မ်ားျဖစ္ေသာ ခေရ၊ ဂန္႔ေဂၚ၊ အင္ၾကင္း၊ စံကားစေသာစုစုေပါင္း အပင္ ၁၀ မ်ိဳးေက်ာ္ကိုစိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည္ဟု သိရ သည္။
ထားဝယ္လူမႈေရး အဖြဲ႕မ်ားသည္ ယခုႏွစ္ ကမၻာ့ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္း ေရး ေန႔(ဇြန္လ ၅ ရက္)ကလည္း ေလာင္း လုံးၿမိဳ႕နယ္ ေမၽွာ္ရစ္ဘုရားအနီးရွိ ကမ္းပနီ ေက်း႐ြာ ကမ္းေျခရွိသတ္မွတ္ထားေသာ ေန ရာ၌ဒီေရေတာေပါက္ပင္ ၁၀၀၀ ခန္႔ ကို စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္မွစတင္၍ ယခုႏွစ္အထိ ၃ႏွစ္အတြင္း ထားဝယ္ ေဒသအတြင္းရွိ လူမႈ႔အဖြဲ႕အစည္း မ်ားမွ အပင္ ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ကို ေဒသအတြင္းရွိ စပါးေတာင္၊ ကလုံးထာ၊ ညင္းေမာ္၊ သစ္တိုေထာင့္၊ ပန္းတင္အင္း၊ ခေမာင္း သြယ္ေဒသရွိ ေက်း႐ြာမ်ား၊ ေက်ာက္မဲ ေတာင္၊ ကဒက္ငယ္ဆိပ္ႏွင့္ ေအာက္ ေရျဖဴေက်း႐ြာအၾကားရွိ သတ္မွတ္ထား ေသာေနရာမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ား၊ အေျခခံ ပညာေက်ာင္းအခ်ိဳ႕တို႔တြင္ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ သည္ဟု သိရသည္။