ပုလုံးတုံတုံး႐ြာအဝင္ လမ္းတခ်ိဳ႕ ေရလႊမ္းၿမဲ လႊမ္းဆဲ

0
375

ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ ပုလုံးတုံ တုံး ေက်း႐ြာအဝင္လမ္း တစ္ခ်ိဳ႕ မိုးသည္းခ်ိန္ ႏွင့္ ျမစ္ေရတက္ခ်ိန္တြင္ ႏွစ္စဥ္ႀကဳံရသ ကဲ့သို႔ ေရလႊမ္းမႈ ႀကဳံေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ပုလုံးတုံတုံး ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားထံမွ သိရ သည္။

ပါခ်န္ျမစ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ ေဖာက္ လုပ္ထားသည့္တံတားႏွစ္စင္းၾကား လမ္း ကို ေက်ာက္တန္းစီေျမဖို႔ကာ လမ္းေဖာက္ လုပ္ထားေသာ္လည္း လက္ရွိ ေက်ာက္တန္း ႏွင့္ တေျပးညီ ေျမမဖို႔ထည့္ႏိုင္ေသးေပ။
pu-lone-to-tone
ထိုသို႔တံတားႏွစ္စင္းႏွင့္ လမ္း တေျပးညီ မျဖစ္၍ ျမစ္ေရႀကီးခ်ိန္ႏွင့္ မိုးသည္းထန္စြာ ႐ြာသြန္းခ်ိန္တြင္ လမ္း ေပၚ ေရေက်ာ္ကာ သြားေရး လာေရး အခက္အခဲ ႏွစ္စဥ္ႀကဳံေနရသည္ဟု ပုလုံး တုံတုံး ႐ြာသားမ်ားက ဖြင့္ဟသည္။

” မသြားလို႔မရတဲ့ အေနအထားေတြ မွာ ျဖစ္သလို ျဖတ္သန္းသြားလာၾကရ တယ္။ ဒါကို သက္ဆိုင္သူေတြ သိလည္း လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားတယ္” ဟု ႐ြာသားတစ္ဦးက ေဝဖန္ေျပာဆိုသည္။

တံတားျဖတ္သန္းခ ေကာက္ခံထား သည့္ ေက်း႐ြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြထဲမွ ထုတ္ယူၿပီး မိုးအကုန္တြင္ ေက်ာက္တန္းစီ ေျမဖို႔ျခင္းႏွင့္ လိုအပ္သည့္ျပင္ဆင္မႈ မ်ား ကို ျပဳလုပ္ေပးရန္ လ်ာထားသည္ဟု ေက်း႐ြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႕က ဆို သည္။