ဘုရားကိုင္ေခ်ာင္း က်ဴးေက်ာ္မ်ား ဖ်က္ရန္ သုံးရက္ႀကိဳ အေၾကာင္းၾကားမည္

0
466

ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ နယ္ေျမသုံးခု အၾကားရွိ ဘုရားကိုင္ေခ်ာင္း ေက်ာက္တန္းစီရန္အတြက္ ယင္းေခ်ာင္း အတြင္း က်ဴးေက်ာ္ ေနထိုင္သူမ်ားအား ေနအိမ္ၿဖိဳဖ်က္ရန္ ၃ ရက္ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေခ်ာင္းနံေဘးေနထိုင္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါ ဘုရားကိုင္ေခ်ာင္း႐ိုးတစ္ေလၽွာက္ ဝဲယာမ်ားကို ဇြန္လ ေနာက္ဆုံးပတ္မွစၿပီး လုပ္ငန္း စတင္လ်က္ရွိၿပီး တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ေရအရင္းျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေၾကာင္း ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန၏ ရံပုံေငြ က်ပ္သိန္း ၈၀၀၀ ကို အသုံးျပဳမည္ဟု ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မွ သိရသည္။

” အိမ္တစ္ျခမ္းပါေနလို႔ စည္ပင္ကၿဖိဳေပးရမယ္လို႔ ေျပာထားပါတယ္၊ ႀကိဳၿပီးလည္း အေၾကာင္း ၾကားေပးမယ္လို႔ ေျပာထားပါတယ္” ဟု ထားဝယ္ကမ္းရပ္ကြက္မွ ေခ်ာင္းနံေဘးေန ေဒၚစန္းၾကည္ က ေျပာသည္။ဘုရားကိုင္ တံတား၏ေအာက္ဘက္ပိုင္းတြင္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေထာက္အထားမရွိဘဲ က်ဴးေက်ာ္ ေနထိုင္ေနၾကသည့္ ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ ငါးလွမ္းစင္စုစုေပါင္း ၃၀ ခန္႔ရွိသည္ဟု စည္ပင္မွ တာဝန္ရွိ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ လြတ္ေနသည့္ ေနရာမ်ားတြင္သာ ေက်ာက္တန္းစီေနၿပီး ေနာက္ပိုင္း မွသာ က်ဴးေက်ာ္ေနအိမ္မ်ားဘက္တြင္ လုပ္ကိုင္သြားမည္ဟု စည္ပင္မွသိရသည္။