ေကာ့ေသာင္းေထာင္မွ အက်ဥ္းသား ၁၅ ဦး ၿမိတ္ႏွင့္ အင္းစိန္ ေျပာင္း

0
561

မူးယစ္ေဆးဝါး တရားမဝင္သယ္ ေဆာင္မႈျဖင့္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ၉ မိုင္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ႏွစ္အကန္႔ အသတ္မရွိ ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရသည့္ အက်ဥ္းစား ၁၅ ဦးကို ၿမိတ္ႏွင့္ အင္းစိန္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသို႔ ဇူလိုင္လ ၆ ရက္ ေန႔က ေျပာင္းေ႐ႊ႕လိုက္ေၾကာင္း ေကာ့ ေသာင္း အက်ဥ္းေထာင္တာဝန္ရွိသူမ်ား ထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါ အက်ဥ္းသား ၁၅ဦး အနက္ ၆ ဦးကို ၿမိတ္အက်ဥ္းေထာင္၊ ၉ ဦးကို အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္သို႔ ျမစ္ႀကီးနား သေဘၤာျဖင့္ လုံၿခဳံေရး ဝန္ထမ္း ၂၃ ဦးႏွင့္ အတူ ပို႔လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

” အက်ဥ္းသားမိသားစုဝင္ေတြ ေထာင္ ဝင္စာေတြ႕ဖို႔ လြယ္ကူေအာင္ နီးစပ္ရာ ေထာင္ေတြကို ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေပးတာပါ” ဟု ေကာ့ေသာင္း အက်ဥ္းေထာင္မွ တာဝန္ရွိ သူတစ္ဦးက ဆိုသည္။
ေကာ့ေသာင္းအက်ဥ္းေထာင္မွ ယခုအႀကိမ္ အက်ဥ္းသားေျပာင္းေ႐ႊ႕မႈ သည္ ယခုႏွစ္တြင္ တတိယအႀကိမ္ျဖစ္ သည္။