ထားဝယ္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ေျမယာအသုံးျပဳခြင့္ ေဒသခံ ၇၀၀ ဦးေက်ာ္ ကန္႔ကြက္

0
432

ထားဝယ္အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီက ေမာင္းမကန္ကမ္းေျခရွိ ေျမဧက ၂၅၄.၈၀ ဧကကို အသုံးျပဳခြင့္ေလၽွာက္ထားသည္ ကို ေဒသခံ ၇၀၀ ဦးေက်ာ္က လက္မွတ္ ေရးထိုးၿပီး ကန္႔ကြက္ထားေၾကာင္း သိရ သည္။


အထက္ပါကုမၸဏီမွ ေျမအသုံးျပဳ ခြင့္အတြက္ ယခုႏွစ္ဇြန္လတြင္ေလၽွာက္ ထားသည္ကို ေဒသခံမ်ားကဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္တိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးတို႔ထံ လိပ္မူၿပီး ကန္႔ကြက္ စာေပးပို႔ထားေၾကာင္း ေမာင္းမကန္ ေက်း႐ြာမွ ဦးထြန္းၾကည္က ေျပာသည္။
” လက္ရွိအခ်ိန္မွာလုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိထားေသာ ေျမဧရိယာထဲမွာေတာင္ ဟိုတယ္စီမံကိန္းကို ျပည့္၀အေကာင္ အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ဘဲနဲ႔ ၂၅၄.၈၀ ဧက ကိုထပ္ၿပီး ေလၽွာက္လာလို႔ ကန္႔ကြက္ တာ” ဟု ဦးထြန္းၾကည္က ဆိုသည္။
ddpc-reject
ထို႔အျပင္ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းႀကိဳးျပင္ ကာကြယ္ေတာအတြင္း က်ေရာက္လ်က္ ရွိေသာ ေမာင္းမကန္ေက်း႐ြာ ဧရိယာ အတြင္း အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားက ဟို တယ္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ လ်က္ရွိသည့္အေပၚေမာင္းမကန္ကမ္း ေျခ၌ ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ေမာင္းမ ကန္ေဒသခံမ်ားကသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ကာ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ေစာင္ကိုထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထားဝယ္အမ်ားပိုင္သည္ တပ္မ ေတာ္မွ သိမ္းယူထားေသာ ေမာင္းမကန္ ကမ္းေျခ ေျမဧရိယာ ၅၀ခန္႔တြင္ ကနဦး ဘန္ဂလိုတည္ေဆာက္ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၌ ေျမဧရိယာ ၁၄၈.၄၀ဧကတြင္ ဟိုတယ္စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ရန္ လုပ္ ပိုင္ခြင့္ရွိခဲ့သည္ဟု အထက္ပါသေဘာ ထား ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
ထိုေနာက္တြင္ ကုမၸဏီမွ ဧရိယာ သတ္မွတ္ကာ ၿခံစည္း႐ိုးကာရံခဲ့သျဖင့္ ယခင္က ယင္းေျမေနရာတစ္ဝိုက္တြင္ ထြက္သည့္ သီးႏွံအပင္ ၁၂ မ်ိဳးကိုမဆြတ္ ခူးရေတာ့ဘဲ ဒီေရေတာမ်ားတြင္လည္း ရွာေဖြစားေသာက္ရန္ အခက္အခဲရွိလာ သည္။

ထို႔အျပင္ေရလုပ္သားမ်ား စက္ေလွ ဆိပ္သို႔သြားသည့္လမ္းကိုလည္း တားဆီး ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာျပသည္။
သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္း ^ႀကိဳးျပင္ကာ ကြယ္ေတာမ်ားကို အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ား အတြက္ ပယ္ဖ်က္ေပးျခင္း၊ ႏွစ္အလိုက္ ေျမငွားရမ္း အသုံးျပဳခြင့္ေပးျခင္းတို႔ကို တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ဌာနမ်ား ကျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း ေက်း႐ြာသူ/သားအမ်ားစု၏ ေျမယာကိုမူ ႀကိဳးျပင္ ကာကြယ္ေတာမွ ပယ္ဖ်က္ခြင့္မရရွိ ေသးသည့္အေပၚ ေဒသခံမ်ားက ေမးခြန္း ထုတ္လ်က္ရွိသည္။

ေက်း႐ြာဧရိယာအတြင္း အမ်ား ပိုင္ကုမၸဏီမ်ားကို ဟိုတယ္စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳသကဲ့သို႔ ယင္းအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ား နည္းတူ ေမာင္းမကန္ေက်း႐ြာသူ^သားမ်ား၏ မိဘဘိုးဘြားအစဥ္အဆက္လုပ္ကိုင္စား ေသာက္ေနထိုင္လာခဲ့ေသာ ေျမယာမ်ားကို အသုံးျပဳလုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိေစေရးအတြက္ လ်င္ျမန္စြာလုပ္ေဆာင္ေပးရန္လိုအပ္ ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါသေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။
ေမာင္မကန္ကမ္းေျခတြင္ ဟိုတယ္ စီမံကိန္းမ်ားကို ကမ္းေျခ၏ ေျမာက္ဖက္ တြင္ ထားဝယ္အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီက ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဩဂုတ္မွစတင္ကာ အေကာင္ အထည္ေဖာ္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ ကမ္းေျခ၏ ေတာင္ဖက္တြင္ တနသၤာရီအမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ထပ္မံ၍ ဟို တယ္စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ကိုင္လာခဲ့သည္ဟု သိရသည္။