ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဓမၼစကူးလ္မ်ား စက္တင္ဘာလတြင္ ဖြင့္မည္

0
434

ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္လုံးဆိုင္ရာ ဓမၼစကူးလ္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား လာမည့္ စက္တင္ဘာလတြင္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ဓမၼစကူးလ္ေဖာင္ ေဒးရွင္း ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီထံ မွ သိရသည္။

ယင္း စာသင္ေက်ာင္းမ်ား အတြက္ ဆရာျဖစ္သင္တန္းကို ဩဂုတ္ လ ၂၅ ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ ၁ ေန႔အထိ သင္ၾကားေလ့က်င့္ ေပးကာ ကမ္းလွမ္း ထားသည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္း ၂၁ ေက်ာင္း ရွိသည္ဟု ယင္းေကာ္မတီမွ ေျပာသည္။

ဘာသာေရး၊ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်း မူႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဆိုင္ရာ စာေပမ်ား ကို ေက်ာင္းသားလူငယ္ လူ႐ြယ္မ်ား နားလည္ သိရွိလိုက္နာ က်င့္သုံးသြား တတ္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ေၾကာင္း ဓမၼစကူးလ္ ေဖာင္ေဒးရွင္း ၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠ႒ ျဖစ္သည့္ နိဗၺာန္ေအးေက်ာင္းတိုက္ ဆရာေတာ္က မိန္႔ၾကားသည္။
အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း တစ္ရက္လၽွင္ ၂ နာရီ သင္ၾကား ေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး ပထမတန္းမွ ပဥၥမတန္းအထိ အတန္းလိုက္ သင္႐ိုးခြဲကာ သင္ၾကား မည္ဟု သိရသည္။

ဓမၼစကူးလ္ေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ ႏိုင္ရန္အတြက္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕မ်ားကို ဇြန္လ (၂၈)ရက္ေန႔တြင္ ေကာ္မတီဝင္ ၆၀ ဦး ေက်ာ္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။