ဟိႏၵားသတၱဳတြင္း စြန္႔ပစ္ေျမစာမ်ားမွ ခဲသေဘၤာသုံးၿပီး သတၱဳျပန္ထုတ္မည္

0
368

ထားဝယ္ၿမိဳ႕အေရွ႕ဘက္ရွိ ဟိႏၵား သတၱဳတြင္းမွ စြန္႔ပစ္ထားသည့္ ေျမစာမ်ား မွ ခဲသေဘၤာကို သုံးၿပီး သတၱဳ ျပန္လည္ ထုတ္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းသတၱဳ မိုင္းကို လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျမန္မာပြန္ပီပက္ ကုမၸဏီထံမွ သိရ သည္။

ယင္းကုမၸဏီ၏ သတၱဳလုပ္ကြက္ B ႏွင့္ C တို႔မွ စြန္႔ပစ္ေျမစာမ်ားကို ခဲသေဘၤာအေပၚ ျပန္လည္ စုပ္တင္ၿပီး သန္႔စင္ကာ သတၱဳထုတ္လုပ္မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ယင္းကုမၸဏီ၏ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ဦးခိုင္စြမ္က ေျပာသည္။
“ေလလြင့္မႈ မရွိေအာင္ ျပန္ဖမ္း ယူၿပီး ထုတ္လုပ္တာ ျဖစ္တယ္” ဟု အမွတ္(၂) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း၊ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ဟိႏၵားသတၱဳမိုင္းကို ျမန္မာ ပြန္ပီပက္ ကုမၸဏီႏွင့္ အမွတ္(၂) သတၱဳ တြင္း လုပ္ငန္းတို႔က ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ခြင့္ျပဳဧရိယာ ၂၁၁၀ ဧကတြင္ အက်ိဳးတူ ခြဲေဝမႈစနစ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ လ်က္ရွိသည္။
ယခင္က ဟင္းလင္းဖြင့္ သတၱဳတူး ေဖာ္နည္းျဖင့္ တူးေဖာ္ လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိရာမွ ယခုအခါ ခဲသေဘၤာျဖင့္ သတၱဳ ထုတ္ယူသည့္ နည္းလမ္း အသုံးျပဳ လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ခဲသေဘၤာကို တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး အသုံးျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး သတၱဳလုပ္ကြက္ B ယ ဃ ေနရာမွ ေတာင္သုံးလုံး တံတားနား အထိ တျဖည္းျဖည္း လုပ္ကိုင္သြားမည္ ဟု ဦးခိုင္စြမ္ထံမွ သိရသည္။
ယင္းလုပ္ကြက္မွ ေတာင္သုံးလုံး တံတားနားအထိ ၂ မိုင္ခန္႔ရွိသည္ဟု သိရသည္။
ယခင္က ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရဝိုင္းေက်း႐ြာ၊ ေတာင္သုံးလုံး ေက်း ႐ြာႏွင့္ ကံေပါက္ေဒသ၊ မိေက်ာင္းအိုင္ ေက်း႐ြာတို႔တြင္ ခဲသေဘၤာျဖင့္ သတၱဳ ထုတ္ယူခဲ့ဖူးသည္။
ျမန္မာပြန္ပီပက္ကုမၸဏီမွ သတၱဳ လုပ္ကြက္ A, B, C, D လုပ္ကြက္မ်ား ခၢြဲ၍ သတၱဳတူးေဖာ္လ်က္ရွိသည္။
ခဲသေဘၤာဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ဇူလိုင္ လ ၁၀၇က္ေန႔ မြန္းလြဲတြင္ ျပဳလုပ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးခိုင္စြမ္က ေျပာသည္။