တကၠသိုလ္ ၃ ခုမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ ေက်ာင္းသားသမဂၢေတာင္းဆို

0
359

ထားဝယ္ေဒသရွိ တကၠသိုလ္ ၃ ခုမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရန္ ထားဝယ္ ခ႐ိုင္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ (ခ႐ိုင္အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕)က  ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔က ေတာင္းဆိုထား ေၾကာင္း ေက်ာင္းသားသမဂၢထံမွ သိရ သည္။


ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳ ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒႏွင့္ ပက္သက္၍ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ၿပီး ေလးပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးပြဲ၏ သေဘာ တူညီခ်က္မ်ား မပါဝင္သည္ကိုလည္း ရွင္းလင္းလိုျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ထားဝယ္ခ႐ိုင္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢမွ ခ႐ိုင္အလုပ္ အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္ ကိုေလဦးက ေျပာသည္။
” ရည္႐ြယ္ခ်က္ကေတာ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြေရာ၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္း သားေတြကိုပါ အသိေပးခ်င္တာပါ။ ဒါ (အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒအား ျပန္လည္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ) က ေက်ာင္းသားေတြ ေတာင္းဆို ထား တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ပညာေရးမဟုတ္ ဘူးဆိုတာကို ရွင္းလင္းခ်င္တာပါ” ဟု ကိုေလဦးက ဆိုသည္။
ထားဝယ္တကၠသိုလ္၊ နည္း ပညာတကၠသိုလ္(ထားဝယ္) ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(ထားဝယ္) တို႔ထံ စာပို႔ေတာင္းဆိုထားၿပီးေတာင္း ဆိုသည့္စာတြင္ ဇူလိုင္လ ဒုတိယ အပတ္အတြင္း အေၾကာင္းျပန္ေပး ရန္ႏွင့္ အေၾကာင္းျပန္ရာတြင္လည္း ေဆြးေႏြးပြဲ ကို မည္သည့္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ေပးမည္ ဆိုသည္ကိုပါ အေၾကာင္းျပန္ေပးရန္ ထည့္သြင္း ေတာင္းဆိုထားသည္ဟု ထားဝယ္ ခ႐ိုင္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။
” တကယ္လို႔ ေဆြးေႏြးခြင့္ မရခဲ့ရင္ ေနာက္ထပ္ နည္းလမ္း ထပ္ရွာရတာေပါ့”  ဟု ကိုေလဦးက ဆိုသည္။
ေတာင္းဆိုစာကို တကၠသိုလ္ ၃ ခု အျပင္ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ကိုပါ မိတၱဴေပးပို႔ထား ေၾကာင္း ထားဝယ္ခ႐ိုင္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္း သားမ်ားသမဂၢထံမွ သိရသည္။