ေလေၾကာင္းလိုင္း ႏွစ္ခု တနသၤာရီခရီးစဥ္ လက္မွတ္ေဈး အၿပိဳင္ေလၽွာ

0
399

မိုးရာသီတြင္ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး ခရီးစဥ္ေျပးဆြဲလ်က္ရွိသည့္ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားအနက္ ေလေၾကာင္းလိုင္းႏွစ္ခုမွ လက္မွတ္ ႏႈန္းထား အၿပိဳင္ ေဈးေလၽွာ႔ေျပး ဆြဲလာေၾကာင္း ထားဝယ္ၿမိဳ႕ အေျခ စိုက္ ခရီးသြား ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း အသိုင္းအဝိုင္းထံမွ သိရသည္။

ထားဝယ္သားပိုင္ Apex ေလေၾကာင္းလိုင္းႏွင့္ မန္းရတနာပုံ ေလေၾကာင္းလိုင္းႏွစ္ခုက ရန္ကုန္-ထားဝယ္ႏွင့္ ထားဝယ္-ေကာ့ေသာင္း ခရီးစဥ္တို႔ကို ငါးေသာင္း က်ပ္ဝန္း က်င္အထိ ေလၽွာ႔ခ်ကာ ေျပးဆြဲ လာၾကသည္ဟု အထက္ပါလုပ္ငန္း အသိုင္းအဝိုင္းထံမွ သိရသည္။
” မန္းရတနာပုံက အရင္ ေလၽွာ႔တာ။ ၿပီးမွ Apex ကလည္း ေလၽွာ႔လာတယ္။ မိုးရာသီမို႔ ျဖစ္မယ္” ဟု ထားဝယ္ၿမိဳ႕ရွိ ခရီး သြားဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းတစ္ခုမွ တာဝန္ခံက ေျပာသည္။
apex-dawei-2
မန္းရတနာပုံေလေၾကာင္း လိုင္းမွာ ဇြန္လလယ္ခန္႔က စတင္ ေလၽွာ႔ခ်ခဲ့ၿပီး ေနာက္ ဗစနထ ေလ ေၾကာင္းလိုင္းက ဇူလိုင္လ အတြက္ ထားဝယ္-ရန္ကုန္ႏွင့္ ထားဝယ္ ေကာ့ေသာင္းခရီးစဥ္ကို ၄၉၀၀၀ က်ပ္အထိ ေလၽွာ႔ခ်ခဲ့သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။
ယင္း ေလေၾကာင္းလိုင္းႏွစ္ခုမွ ေလယာဥ္ လက္မွတ္ေဈးႏႈန္းကို ယခင္ က်ပ္ ၆၀၀၀၀ ေက်ာ္မွ ၅၀၀၀၀ ဝန္းက်င္သို႔ ေလၽွာ႔ခ်ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ခရီးသြားဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းအသိုင္း အဝိုင္းထံမွ သိရ သည္။

Yangon Airway က အနည္းငယ္ ေလၽွာ႔ခ်သည္မွအပ က်န္ေလေၾကာင္း လိုင္းမ်ားမွာ ယခင္အတိုင္း ၆၀၀၀၀ က်ပ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အထက္တြင္ရွိေန ေသးသည္ဟု အထက္ပါ အသိုင္းအဝိုင္း ထံမွ သိရသည္။
တနသၤာရီတိုင္း ခရီးစဥ္ကို ျမန္မာ့ ေလေၾကာင္းလိုင္း၊ Yangon Airway ၊ Air Mandalay ၊ Apex ၊ Golden Myanmar ၊ Air KBZ ႏွင့္ မန္းရတနာပုံ ေလေၾကာင္း လိုင္းတို႔ သတ္မွတ္ရက္ျဖင့္ ေျပးဆြဲလ်က္ ရွိၿပီး ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းလိုင္းႏွင့္ Apex ေလေၾကာင္းလိုင္းတို႔က ေန႔စဥ္ပုံမွန္ ေျပးဆြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။