ေကာ့ေသာင္း မဲစာရင္းတြင္ ဆီ အုန္းႏွင့္ ေရာ္ဘာၿခံ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ား မပါေသး

0
425

ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္ အေျခခံ မဲဆႏၵ ရွင္ စာရင္းျပဳစုရာတြင္ လက္ရွိ အခ်ိန္ အထိ ဆီအုန္း အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေရာ္ဘာၿခံ အလုပ္သမားမ်ား မပါ ဝင္ေသးဟု ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္ ေ႐ြး ေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲထံမွ သိရသည္။
ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔က စတင္ ေကာက္ယူသည့္ ေကာ့ေသာင္း မဲဆႏၵ ရွင္ စာရင္းအတြက္  အိမ္ေထာင္စု စာရင္းရွိသူမ်ားကိုသာ ေကာက္ယူ ထားေၾကာင္း အထက္ပါ အဖြဲ႕ခြဲက ရွင္းျပသည္။


” စစ္တမ္း ေကာက္ယူေနတာက ေတာ့   ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးေနၿပီ၊  ဒီအထဲမွာေတာ့ ဆီအုန္း လုပ္သားေတြနဲ႔ ရာဘာၿခံ လုပ္သားေတြ မေကာက္ ရ ေသးဘူး” ဟု ေကာ့ေသာင္း ခ႐ိုင္ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲ တာဝန္ရွိသူက ဆို သည္။ဆီအုန္း အလုပ္သမားမ်ားသည္ ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္သို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း လာ ေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ား ျဖစ္ သည့္အတြက္ အေထာက္အထား အတိ အက်ယူရန္ အခက္အခဲ ရွိေနသည္ဟု အထက္ပါ တာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။
လက္ရွိတြင္ စာရင္း မေကာက္ ရေသးေသာ္လည္း အဆိုပါ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား မဲေပးခြင့္ ရွိေရး အတြက္ သီးသန္႔ စီစဥ္သြား မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္ ေ႐ြး ေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲထံမွ သိရသည္။
ဇြန္လ ၂၂ ရက္ေန႔ မဲစာရင္း ေၾကညာ ၿပီးသည့္အခါ အလုပ္သမား စာရင္းကို သက္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ေတာင္းယူၿပီး မဲေပးခြင့္ ရရန္ စီစဥ္ သြားမည္ဟု ယင္းအဖြဲ႕ခြဲက ေျပာသည္။
ေကာ့ေသာင္း ခ႐ိုင္အတြင္း ဆီ အုန္း ကုမၸဏီ ၇ ခု၏ လုပ္သား စုစုေပါင္း ၁၂၁၅၀ ဦး ခန္႔ရွိၿပီး ၎တို႔သည္ အထက္ ျမန္မာျပည္မွ လာေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူ မ်ား ျဖစ္သည္ဟု ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ စက္မႈသီးႏွံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီး ဌာနထံမွ သိရသည္။
” အလုပ္သမားေတြက ေ႐ႊ႕ေျပာင္း အလုပ္ထြက္ လုပ္ေနတာ ဆိုေတာ့ အလုပ္သမား စာရင္းအတိအက် ေျပာဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး” ဟု ယင္းဦးစီးဌာန လက္ ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမႉးက ဆိုသည္။
ေကာ့ေသာင္းတြင္ ဇြန္လ ၂၂  ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ရက္ေပါင္း  ၁၄ ရက္တိတိ မဲစာရင္း ေၾကညာထား မည္ ျဖစ္သည္ဟု ခ႐ိုင္ ေကာ္မရွင္႐ုံးက ဆိုသည္။လက္ရွိျပဳစုၿပီးေနသည့္  အေျခခံ မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းတြင္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ နယ္အတြင္း ၆ေသာင္းခန္႔ႏွင့္ ဘုတ္ျပင္း ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း   ၃ ေသာင္းခန္႔ စုစု ေပါင္း မဲေပးခြင့္ရွိသူ ဦးေရ ၉ေသာင္း နီးပါး  ရွိသည္ဟု သိရသည္။