တိုင္းအတြင္း သတၱဳစမ္းသပ္ တူးေဖာ္ခြင့္ ေလၽွာက္ထား ဧက ၇ သိန္းခြဲေက်ာ္ရွိ

0
555

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္းတြင္ သတၱဳတူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္ခြင့္ေလၽွာက္  ထားဧက ၇ သိန္းခြဲေက်ာ္ရွိေၾကာင္း  တိုင္းေဒသႀကီး အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ  ႐ုံး၊ အမွတ္(၂) သတၱဳတြင္း လုပ္ငန္းဌာန ထံမွ သိရသည္။


အႀကီးစားလုပ္ကြက္ ၉၅ကြက္ အတြက္ ၇၃၀၃၇၇.၀၉ (၇ သိန္းေက်ာ္) ဧက၊ အေသးစားလုပ္ကြက္ ၅၈၂ ကြက္အတြက္ ၃၀၃၈၁.၂၁ ( ၃ ေသာင္း ေက်ာ္) ဧက ေလၽွာက္ထားေၾကာင္း အထက္ပါ႐ုံး မွတ္တမ္းအရ သိရသည္။
ထားဝယ္ခ႐ိုင္တြင္ဧက၄သိန္း     ေက်ာ္  ေလၽွာက္ထားၿပီးၿမိတ္ခ႐ိုင္ တြင္  ၁ သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ ေကာ့ေသာင္း ခ႐ိုင္တြင္ ၂ သိန္းေက်ာ္ အသီးသီး ေလၽွာက္ထားသည္ဟု သိရသည္။
“ေလၽွာက္ထားၿပီး ျပန္ေပၚမလာ တဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီးပဲ၊ ေလၽွာက္ တိုင္းလည္း ခ်မေပးပါဘူး” ဟု တိုင္းေဒသႀကီး အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ႐ုံး၊ အမွတ္(၂) သတၱဳတြင္း လုပ္ငန္းဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။
လက္ရွိတြင္ တနသၤာရီတိုင္း အတြင္း ခဲမျဖဴ၊ အၿဖိဳက္နက္ႏွင့္ ေရာရာသတၱဳ စမ္းသပ္တူးေဖာ္ခြင့္ ေပး ထားသည့္ ၃၆၇၅.၂၄ (၃ေထာင္ေက်ာ္) ဧကရွိၿပီး တူးေဖာ္ခြင့္ရထားသည့္ ၂၀၅၂၄.၅၅ (၂ ေသာင္းေက်ာ္) ဧက  ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
” (တရားဝင္ခြင့္ျပဳထားတဲ့) သတၱဳ လုပ္ကြက္ ဧရိယာအက်ယ္အဝန္း၊ လုပ္ကြက္ သက္တမ္း၊ ကုမၸဏီအမည္၊ ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာေတြပါတဲ့ စာရင္းဇယားေတြကို ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမႉး႐ုံးနဲ႔ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ႐ုံးေတြမွာ ကပ္ေပးသြားမယ္” ဟု အထက္ ပါ တာဝန္ရွိသူက ဆိုသည္။
အျခားသိရွိလိုေသာ လုပ္ငန္းဆိုင္ ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအားလည္း လာေရာက္ ေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္း အထက္ပါ႐ုံးမွ ေျပာသည္။
ခဲမျဖဴ၊ အၿဖိဳက္နက္ႏွင့္ သတၱဳ ေရာရာ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ခြင့္ရရွိေသာ အႀကီးစားလုပ္ကြက္ကို ထားဝယ္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဟာျမင္းႀကီး သတၱဳမိုင္း ၂၉၂၀ဧက၊ ပကာရီမိုင္း ၄၀၃.၉၃ ဧက၊ ေမတၱာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဟိႏၵားသတၱဳမိုင္း ၂၁၁၀ ဧက၊ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ၁၆၄၂ဧက၊ ကံေပါက္သတၱဳမိုင္းမွ ၂၀၈၇ဧကကို လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိသည္ဟု သိရသည္။ထို႔အျပင္ ပုေလာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၉၂၀ ဧက၊ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၈၁၂.၁၄ ဧက၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕ နယ္တြင္ ၂၉၅၀ ဧကႏွင့္ ၆၉၂ ဧကတို႔တြင္ သတၱဳ မိုင္း တူးေဖာ္လ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။
တနသၤာရီတိုင္းအတြင္းဟိႏၵား  သတၱဳမိုင္းကဲ့သို႔ ခြင့္ျပဳၿပီး စီမံကိန္း မ်ား၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆိုင္ရာ လိုက္နာမႈ အားနည္းသည္အတြက္ ေဒသခံမ်ား၏ ဘ၀အေပၚ ပုံစံမ်ိဳးစုံျဖင့္ သက္ေရာက္မႈျဖစ္ေနၿပီး စမ္းသပ္ဆဲႏွင့္ ေလၽွာက္ထားဆဲ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ေျမယာမ်ား ဆုံး႐ႈံးမည့္အေရးကို စိုးရိမ္ ပူပန္ေနရသည္။
” သဘာ၀ သယံဇာတကို အတိုင္း အဆမရွိ အကုန္ထုတ္ သုံးတာမ်ိဳးဟာ တိုင္းျပည္ ေရရွည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ နည္းလမ္းေကာင္း မဟုတ္ဘူးဆိုတာကို မေမ့ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဥာဏ္ပညာနဲ႔ အေမၽွာ္အျမင္ရွိရွိ စီမံတတ္မွ သယံ ဇာတဟာ ေကာင္းက်ိဳးျပဳပါတယ္” ဟု ထားဝယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕မွ ဦးသန္႔ဇင္က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။