က်ဴရွင္ကိစၥ တိုင္ၾကားသူရွိက အေရးယူမည္

0
390

နားလည္မႈျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားေသာ္ လည္း က်ဴရွင္ သင္ၾကားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တိုင္ၾကားခံရပါက ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး လူမႈေရး ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းေအာင္က ဇြန္လ ၁၇ ရက္တြင္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ရွိ ဆရာဆရာမမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျပာသည္။


တရားဝင္ မဟုတ္ေသာ္လည္း နားလည္မႈျဖင့္ သင္ၾကား ခြင့္ျပဳ ထားသည့္ အေပၚ ေက်ာင္းသား မိဘမ်ားက တစ္စုံတစ္ရာ မေက်နပ္ သျဖင့္ တိုင္ၾကားလာပါက စိစစ္ အေရးယူ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။
” ကိုယ့္က်ဴရွင္မေနလို႔ ေက်ာင္းသား ေတြအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံတာ၊ ဝန္ထမ္း အခ်င္းခ်င္း စိတ္သေဘာထားကြဲတာ၊ က်ဴရွင္ကို စီးပြား ျဖစ္သင္ေနတာေတြကို ၾကား ေနရလို အခုလို ေျပာရတာပါ” ဟု ဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ပညာသင္ႏွစ္က ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ေပၚ ေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္းသည္ က်ဴရွင္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားကို ခြဲျခား ဆက္ဆံသည္ဟူသည့္ ကိစၥ အပါအဝင္ အျခားအခ်က္မ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားက စုေပါင္း လက္မွတ္ထိုး တိုင္ၾကားခဲ့ဖူးသည္။