တိုင္းအတြင္း အေျခခံပညာေက်ာင္း ၁၅၀ နီးပါး အဆင့္ျမႇင့္

0
522

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ အေျခခံပညာေက်ာင္းေပါင္း ၁၅၀ နီးပါး အဆင့္ တိုးျမႇင့္ခြင့္ရေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။


အေျခခံ ပညာအထက္တန္းေက်ာင္း (ခြဲ)မွ အထက္တန္းေက်ာင္း သို႔ ၃ ေက်ာင္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းမွ အထက္တန္း ေက်ာင္း(ခြဲ)သို႔ ၁၄ ေက်ာင္း၊ အလယ္တန္း ေက်ာင္း(ခြဲ)မွ အလယ္တန္းေက်ာင္းသို႔ ၁၃ ေက်ာင္း၊ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းမွ အလယ္တန္း ေက်ာင္းခြဲသို႔ ၂၁ ေက်ာင္း တို႔ကို တိုးျမႇင့္ခြင့္ရခဲ့ေၾကာင္း တိုင္းအစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္း ေအာင္ထံမွ သိရသည္။

school_kw
၎အျပင္ အေျခခံပညာမူလတန္း ေက်ာင္းမွ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းသို႔ ၂၈ ေက်ာင္း၊ မူလတန္းေက်ာင္း(ခြဲ)မွ မူလတန္းေက်ာင္းသို႔ ၁၇ ေက်ာင္း၊ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး အေျခခံပညာမူလ တန္းေက်ာင္းမွ မူလတန္းေက်ာင္းသို႔ ၅ ေက်ာင္း၊ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး အေျခခံ ပညာမူလတန္းေက်ာင္းမွ မူလတန္း ေက်ာင္း(ခြဲ) သို႔ ၄၂ ေက်ာင္း တိုးျမႇင့္ထား ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးထံမွ သိရသည္။
“ေက်ာင္းေတြ အဆင့္ျမႇင့္လိုက္ တာနဲ႔အမၽွ လိုအပ္လာတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမ ေတြကို ပညာေရးေကာလိပ္ ေက်ာင္းဆင္း ေတြနဲ႔ ဆြဲခန္႔ေတြခန္႔ၿပီး ျဖည့္ဆည္းမယ္ ” ဟု ဝန္ႀကီးေဒါက္တာ ဝင္းေအာင္က ဆိုသည္။တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ပညာေရးႏွစ္ကအေျခခံ ပညာအထက္ တန္းေက်ာင္းေပါင္း ၅၃ ေက်ာင္းရွိခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ၃ ေက်ာင္း အဆင့္ျမႇင့္ လိုက္ သည့္အတြက္ အထက္တန္း ေက်ာင္းေပါင္း ၅၆ ေက်ာင္း ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။
၂၀၁၅ ခုနစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ အထိ စာရင္းမ်ားအရ တနသၤာရီတိုင္း အတြင္း ဘ.က ေက်ာင္းမ်ားအပါ အဝင္ ေက်ာင္းေပါင္း ၁၃၀၄ ေက်ာင္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။