တိုင္းအတြင္း လက္က်န္ လယ္ယာေျမ ျပႆနာမ်ား ႏွစ္မကုန္မီ ေျဖရွင္းမည္

0
452

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျဖရွင္းေပးရန္ တိုင္ၾကား ထားသည့္ အမႈမ်ားအနက္ လက္က်န္ အမႈ ၄၀ ကို ယခုႏွစ္ မကုန္မီ ေျဖရွင္း မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး ေျမအသုံးခ်မူ ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉး ၊ တိုင္းလယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမူႏွင့္ စာရင္းအင္း ဦးစီးဌာန၊ တိုင္းဦးစီးမႉး ဦးသိန္းေက်ာ္က ေျပာသည္။


ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔က ေကာ့ ေသာင္း ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဴပ္ေရး႐ုံးတြင္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ တိုင္း ေျမအသုံးခ်မူ ေကာ္မတီ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ယင္းသို႔ ေျပာခဲ့ သည္။တိုင္းအတြင္း လယ္ယာေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမူေၾကာင့္ ျပည္ သူမ်ား နစ္နာမူ မရွိေရး အတြက္ စုံစမ္းေရး ေကာ္မရွင္မွ ေပးပို႔ေသာ တိုင္ၾကားစာမ်ား၊ ဗဟိုေျမ အသုံးခ်မႈ ေကာ္မတီမွ လႊဲေျပာင္း ေပးပို႔လာသည့္ တိုင္ၾကားစာေပါင္း  ၃၃၀ ခု အနက္ ၂၉၀ ခု ကို ေျဖရွင္းေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။
အျမန္ဆုံး ေျဖရွင္းေပးသည့္အျပင္ အမွန္ဆုံး ျဖစ္ရန္လည္း အေရးႀကီး ေၾကာင္း ေကာ့ေသာင္း ေဒသအတြင္း ေျမယာအေရး လႈပ္ရွားေနသည့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီတခ်ိဳ႕က ေထာက္ျပ ေျပာဆိုသည္။
” ကုမၸဏီနဲ႔ ေဒသခံ ေတာင္သူ ေတြရဲ႕ ျပႆ        နာ၊ လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ေတာင္သူေတြရဲ႕ ျပႆနာ ၊ ေျမယာ ပိုင္ဆိုင္မူ အျငင္းပြား ျပႆ  နာေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္မူ အားနည္းေနေသးတယ္” ဟု ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ခံ ေျမယာအေရး လႈပ္ရွားသူ ဦးေအာင္ဝင္း ေဝဖန္သည္။