အမ်ိဳးသမီးပါတီ (မြန္) အမတ္ေလာင္း ၁၅ ေနရာ ဝင္ၿပိဳင္မည္

0
455

လာမည့္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ ပြဲတြင္အမ်ိဳးသမီးပါတီ (မြန္)မွ မြန္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးတို႔တြင္ အမတ္ေလာင္း ၁၅ ေနရာ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ဟု အမ်ိဳးသမီးပါတီ (မြန္) ဥကၠ႒ထံမွ သိရသည္။


၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔က ၁၅ ဦး ေကာ္မတီျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ထံ ပါတီထူေထာင္ ခြင့္ေလၽွာက္ခဲ့ရာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ပါတီ တည္ေထာင္ ခြင့္ရရွိထားသည္။
” ဝင္ၿပိဳင္မွာက မြန္ျပည္နယ္ ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္ရွိတယ္၊ တစ္ၿမိဳ႕နယ္မွာ တစ္ဦးက်ေပါ့ေနာ္” ဟု အမ်ိဳးသမီး ပါတီ (မြန္) ဥကၠ႒မိသန္းရွင္ က ေျပာသည္။
ထို႔အျပင္ တနသၤာရီတိုင္းတြင္ ၃ ဦးႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းတြင္ ၂ ဦးလ်ာထား ေၾကာင္း သိရသည္။
ပါတီအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ အမ်ားအေပၚ အနစ္နာ ခံႏိုင္သူ၊ ႏိုင္ငံေရး အျမင္ရွိသူႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးက႑ ျမႇင့္တင္ႏိုင္သည့္ အျမင္ရွိသူမ်ားကို ဦးစားေပး ေ႐ြးခ်ယ္ သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာ သည္။
” ပညာ အရည္အခ်င္းကလဲ ရွိသင့္ သေလာက္ ရွိရမယ္၊ ဒီေခတ္က ပညာ ေခတ္ဆိုေတာ့ ပညာကလဲ တတ္ဖို႔လို တယ္၊ ဒါေပမယ့္ အဓိကထားတာက စိတ္ဓာတ္ အရင္းခံေကာင္းဖို႔ပါ”  ဟု ၎က ဆိုသည္။
ပါတီကို ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ ၉ ဦး၊ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ၁၅ ဦးျဖင့္ စုဖြဲ႕ထားၿပီး ပါတီမွတ္ပုံတင္ ရရွိရန္အတြက္ ပါတီဖြဲ႕စည္းပုံ၊ တာဝန္ခံ၊ ဒု-တာဝန္ခံႏွင့္ ပါတီဝင္ အင္အား တစ္ေထာင္ စာရင္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ထံ တင္ျပရန္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။ မြန္အမ်ိဳးသမီး ပါတီအေနျဖင့္ လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ၿပိဳင္မည့္ ေနရာေဒသႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မြန္ႏိုင္ငံေရး ပါတီႏွစ္ခု ႏွင့္လည္းေတြ႕ဆုံ ၫွိႏႈိင္း သြားႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။
” လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးက အမ်ိဳးသမီးေတြကို ေနရာေပးတာ အားနည္းေနတဲ့ အပိုင္းရွိေနတဲ့အတြက္ ဒီလိုမ်ိဳးအျမင္ရွိတာ ဒီလို ေဖာက္ထြက္ တာက ေကာင္းတယ္” ဟု အမ်ိဳးသမီး ပါတီအေပၚ မြန္လူမ်ိဳးတဦးျဖစ္သည့္ ဦးမိုက္ကယ္က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။
အမ်ိဳးသမီးပါတီ (မြန္)သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အတြက္ တန္းတူ အခြင့္အေရး၊  ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရး မ်ားအတြက္ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္သြား မည္ျဖစ္ၿပီးမြန္လူမ်ိဳးမ်ား အက်ိဳး အတြက္လည္း  လုပ္ေဆာင္သြား မည္ဟု ေျပာဆိုထားသည္။
၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မြန္ျပည္နယ္၌ မြန္တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ မြန္ အမ်ိဳးသားပါတီ(MNP) ႏွင့္ မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီ ပါတီ(AMDP)၊ အမ်ိဳးသမီးပါတီ(မြန္)အျပင္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ၊ အမ်ိဳးသား ဒီမို ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးပါတီ စသည့္ ပါတီႀကီး ၅ ခုတို႔က အဓိက စည္း႐ုံး လႈပ္ရွားေနသည္။