တနသၤာရီတြင္ အားကစား ဘတ္ဂ်က္ယခင္ႏွစ္ထက္ ၃ဆ နီးပါး ပိုသုံးမည္

0
441

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ အားကစားက႑အတြက္ ယခင္ႏွစ္ထက္ ဘတ္ဂ်က္ ၃ ဆ နီးပါး ပိုသုံးကာ တည္ေဆာက္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းအားကစားႏွင့္ ကာယပညာ ဦးစီးဌာနထံ မွ သိရသည္။


ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရး ႏွစ္က တိုင္းအတြင္း အားကစားကြင္း၊ ခန္းမႏွင့္ ႐ုံး ခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ျပဳျပင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ က်ပ္ သိန္းေပါင္း ၆၁၄၆ ဒႆမ ၂၂ သိန္း အသုံးျပဳခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ အားကစားခန္းမႏွင့္ အားကစားကြင္းမ်ား တည္ေဆာက္ ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၇၉၆၅ ဒႆ        မ ၃၈ သိန္း အသုံးျပဳသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္း အား^ကာမွ တိုင္းဦးစီးမႉး ဦးစိုးမိုးႏိုင္က ေျပာသည္။
” မႏွစ္ကထက္ သုံးဆ ေလာက္ပိုမ်ား တယ္။ အားကစား႐ုံ အသစ္ ၅ ႐ုံပါတယ္”  ဟု ဦးစိုးမိုးႏိုင္က ေျပာသည္။
ေလာင္းလုံး၊ ေရျဖဴ၊ ပုေလာ၊ ကၽြန္းစုႏွင့္ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ အားကစား႐ုံ အသစ္မ်ား တည္ေဆာက္ ျခင္းအပါအဝင္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ အားကစားခန္းမမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အားကစားကြင္းမ်ားတြင္ Inner Fence(ကစားကြင္းပတ္လည္ ၿခံစည္း ႐ိုး) ကာရံျခင္း၊ ကြင္းျပဳျပင္ျခင္း၊ ပြဲၾကည့္စင္ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားပါ ဝင္ေၾကာင္း တိုင္း အား^ကာ ထံမွ သိရသည္။
” ကိုယ့္ေဒသရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ၾကည့္ၿပီး တင္ျပေတာင္းဆိုခဲ့တာပါ။ ကိုယ့္ တိုင္းကို ကိုယ့္အစီအစဥ္နဲ႔ကိုယ္ လုပ္ရတဲ့ အခါက်ေတာ့ လုပ္စရာေတြက အမ်ားႀကီးျဖစ္ ေနတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။
အားကစားက႑အတြက္ တိုင္း၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္လိုက္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ ေနၿပီး ေနာက္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေက်း႐ြာအုပ္စ kကြင္း ကဲ့သို႔ေသာ ေဘာလုံးကြင္းမ်ားအထိ ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ထပ္ေလာင္းေျပာၾကား သည္။
အားကစားကြင္းမ်ား ျပင္ ဆင္ရာတြင္ အခက္အခဲ တခ်ိဳ႕ေတြ႕ရၿပီး တခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕နယ္မ်ား တြင္ ေဒသခံမ်ား အဓိကထားကစားေနၾကသည့္ ေဘာလုံးကြင္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ရာတြင္ အထူး သျဖင့္ ျမက္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းအတြက္ အခ်ိန္ယူ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကြင္း ေခတၱပိတ္ထားရ သည့္အတြက္ ကစား ရန္ေနရာမရွိသည့္ အခက္အခဲမ်ား ႀကဳံရေၾကာင္း တိုင္းအား^ကာ ထံမွ သိရသည္။
ယခုႏွစ္အတြက္ လုပ္ငန္းမ်ားကို တင္ဒါေအာင္ကုမၸဏီ ၁၁ ခုတို႔က စတင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကၿပီျဖစ္ၿပီး ဒီဇင္ဘာလ တြင္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အၿပီးသတ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းအား^ကာထံမွ သိရသည္။