ဝန္ထမ္းအိမ္ယာေၾကာင့္ ေရွးေဟာင္း က်ဳံးၿမိဳ႕႐ိုး ပ်က္စီးမည္ကို တနသၤာရီ ၿမိဳ႕ခံတခ်ိဳ႕ စိုးရိမ္

0
473

တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္၏ အေနာက္ဘက္ ႏွင့္ ေတာင္ဘက္ဆုံရာ ၿမိဳ႕႐ိုးေထာင့္ရွိ ေရွးေဟာင္းက်ဳံး ၿမိဳ႕႐ိုးနံေဘး ကပ္လ်က္ တြင္ ဝန္ထမ္းအိမ္ယာ ေဆာက္လုပ္မႈ ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕႐ိုးပ်က္စီးမည္ကို ၿမိဳ႕ခံ တခ်ိဳ႕ စိုးရိမ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။


ေရွးေဟာင္း က်ဳံးၿမိဳ႕႐ိုးနံေဘးတြင္ ေနအိမ္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ဝက္ၿခံအခ်ိဳ႕ ေဆာက္လုပ္ ထားျခင္းသည္ ယခင္ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္ကို ထိန္းသိမ္းရမွန္း မသိစဥ္ က ျဖစ္ခဲ့သည့္အတြက္ နားလည္ ေပးႏိုင္ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ ေနာက္ထပ္ မည္သည့္ အေဆာက္ အအုံသစ္မွ မေဆာက္သင့္ေၾကာင္း ေခ်ာင္းငယ္ ရပ္ကြက္ေနသူ တခ်ိဳ႕က ဖြင့္ဟသည္။
” ၿမိဳ႕႐ိုးေဘးမွာ ကပ္ေဆာက္ၿပီ ဆိုေတာ့ ၿမိဳ႕႐ိုး အထဲဘက္က က်ဳံး လည္း ပ်က္စီးသြားမယ္၊ ၿမိဳ႕႐ိုးလည္း ပ်က္စီးမႈ ရွိႏိုင္ပါတယ္” ဟု တနသၤာရီ ၿမိဳ႕နယ္ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ထိန္းသိမ္း ျမႇင့္တင္းေရး ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။” ဝန္ထမ္းအိမ္ယာက ၿမိဳ႕႐ိုး နံေဘး မွာပါ၊ ၿမိဳ႕႐ိုးနဲ႔ လြတ္ေအာင္ ေဆာက္လုပ္ သြားမွာပါ၊ အေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္ ၿပီဆိုရင္ ၿမိဳ႕႐ိုး ထိခိုက္မႈ ရွိမရွိ လာၾကည့္ လို႔ရပါတယ္” ဟု ယင္းၿမိဳ႕နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးရဲထြန္းလြင္က ေျပာသည္။
လက္ရွိတြင္ ေျမရွင္းလင္းျခင္း လုပ္ငန္း မ်ားကို စတင္ လုပ္ကိုင္ေနၿပီး ၆ ခန္းတြဲ ႏွစ္ထပ္ အေဆာက္အအုံ ျဖစ္ကာ သုံးစြဲ မည့္ ဘတ္ဂ်တ္ႏွင့္ ၿပီးစီးမည့္ ကာလကို ၎အေနျဖင့္ အတိအက် မသိရေသးဟု ဥကၠ႒ ဦးရဲထြန္းလြင္က ေျပာျပသည္။