ထားဝယ္ခ႐ိုင္တြင္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေနရာ ေလ်ာ့ႏိုင္

0
365

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေနရာ ၅ ေနရာ ရရွိခဲ့သည့္ ထားဝယ္ ခ႐ိုင္တြင္ လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ တစ္ေနရာ ေလ်ာ့ႏိုင္ေၾကာင္း တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲထံမွ သိရသည္။


၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ လုပ္စဥ္က ထားဝယ္ခ႐ိုင္အတြင္း အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေနရာကို ေရျဖဴ၊ ေလာင္းလုံးႏွင့္ သရက္ေခ်ာင္း ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ တစ္ဦးစီႏွင့္ ထားဝယ္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂ ဦး ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ရခဲ့ၿပီး ၿမိတ္ခ႐ိုင္တြင္ ကၽြန္းစု၊ တနသၤာရီ၊ ပုေလာၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ တစ္ဦးစီႏွင့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂ ဦး ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ ရရွိခဲ့ရာ ထားဝယ္ခ႐ိုင္တြင္ ၅ ဦးႏွင့္ ၿမိတ္ခ႐ိုင္တြင္ ၅ ဦးစီေ႐ြးခ်ယ္ ခြင့္ရ ခဲ့သည္။

dawe-hlont-taw
လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္မူ ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးသာ ေ႐ြး ခ်ယ္ခြင့္ ရမည္ျဖစ္ၿပီး ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ တြင္ ၂ ဦး ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ ရမည္ျဖစ္သည့္ အတြက္ ၿမိတ္ခ႐ိုင္တြင္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၆ ဦးအထိ ရွိလာ မည္ျဖစ္ၿပီး ထားဝယ္ခ႐ိုင္တြင္ ၄ ဦးသာ ရွိေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ အဖြဲ႕ခြဲထံမွ သိရသည္။
” အတည္ေတာ့ မျပဳရေသးပါဘူး။ လ.၀.က ရဲ႕ စာရင္းအရ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္ မွာ လူဦးေရ ပိုမ်ားတဲ့အတြက္ ကၽြန္းစု ၿမိဳ႕နယ္မွာ မဲဆႏၵနယ္ ၂ ေနရာ လ်ာ ထား သတ္မွတ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကို တင္ျပ ထားပါတယ္” ဟု တိုင္းေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမွ တိုင္းေဒသႀကီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အရာရွိ ဦးထိန္လင္းဦးက ေျပာသည္။
အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ ကို လူဦးေရ အနည္းမ်ားအေပၚ မူ တည္ သတ္မွတ္သည့္အတြက္ လူဦးေရ အမ်ားဆုံး ျဖစ္သည့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂ ေနရာ၊ ဒုတိယအမ်ားဆုံးျဖစ္သည့္ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂ ေနရာႏွင့္ က်န္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ တစ္ေနရာစီ လ်ာ ထား သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း တိုင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲထံမွ သိရသည္။
” ေဒသအေနနဲ႔ ေျပာရရင္ေတာ့ ကိုယ့္ေဒသအတြက္ ေျပာေပးမယ့္သူတစ္ ေယာက္ နစ္နာသြားတာေပါ့” ဟု ထားဝယ္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ပါတီ (ဗဟို) ဥကၠ႒ ဦးေအးမင္းက ေျပာ သည္။
တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္ နယ္တစ္ခုတြင္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ ၁၂ခု သတ္မွတ္ ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ အလိုက္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တစ္ခုစီ သတ္မွတ္ ေပးရမည္ျဖစ္ကာ ၿမိဳ႕နယ္ အေရအတြက္သည္ ၁၂ ၿမိဳ႕နယ္ ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းေနပါက လိုအပ္ေန ေသာ မဲဆႏၵနယ္ အေရအတြက္ကို ယင္းတိုင္း ေဒသႀကီးသို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ လူဦးေရ အနည္းအမ်ား အလိုက္ တန္းစီ ဇယား ျပဳစု၍ လူဦးေရ အမ်ားဆုံး ၿမိဳ႕နယ္မွစၿပီး ၿမိဳ႕နယ္တစ္နယ္လၽွင္ မဲဆႏၵနယ္ တစ္နယ္စီကို လိုအပ္ေနေသာ မဲဆႏၵ နယ္ျပည့္သည့္အထိ ထပ္ေဆာင္း သတ္မွတ္ေပးရမည္ဟု အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
၂၀၁၄ ခုနစ္ ျပည္လုံးကၽြတ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ နယ္တြင္ ၁၂၅၆၀၅ ဦး၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၈၄၄၈၉ ဦး၊ ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၇၁၇၅၃ဦး ရွိသည္။
လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အေျပာင္းအလဲ ရွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း က်န္သည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵ နယ္တို႔ မွာေျပာင္းလဲမႈ မရွိေၾကာင္း တိုင္းေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲထံမွ သိရသည္။