လယ္ယာေျမမ်ားကို အိမ္ယာေျမ အကြက္ေဖာ္ ေရာင္းေန

0
484

ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ စႏၵဝတ္ေက်း႐ြာ အုပ္စု ကြမ္းသီးေခ်ာင္းေက်း႐ြာရွိ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ သည့္ လယ္ယာေျမမ်ားကို အိမ္ယာေျမ မ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ထုတ္ေရာင္းခ်မႈမ်ား ရွိေနၾကာင္း ယင္းေက်း႐ြာ ေနသူ မ်ားထံ မွ သိရသည္။

လယ္ယာေျမမ်ားကို ပိုင္ရွင္မ်ား ထံ မွ ဝယ္ယူသူမ်ားက ေဈးေကာင္း ၿပီးဝယ္ ကာ ေပ ၃၅ _၅၀ ရွိ ေျမယာ ကြက္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ၿပီး တစ္ကြက္ကို အနည္းဆုံး က်ပ္ ၅ သိန္းမွ အမ်ားဆုံး ၃၅ သိန္းအထိ ေဈးေခၚကာ ေရာင္းခ်ေနသည္ဟု ကြမ္းသီးေခ်ာင္း႐ြာသား တခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။
” အိမ္ယာ ကြက္ေဖာ္ ေရာင္းေနတာ တစ္လ ေလာက္ေတာ့ ရွိေနၿပီ၊ အခု ရက္ပိုင္းအတြင္းမွ တြင္တြင္ က်ယ္က်ယ္ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ေနတာ ေတြ႕ရ တယ္” ဟု ကြမ္းသီးေခ်ာင္း႐ြာေန ဥယ်ာဥ္ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။
အဆိုပါ ကိစၥ စႏၵဝတ္ေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးအား ဆက္သြယ္ ေမးျမန္း ရာ လယ္ပိုင္ရွင္ႏွင့္ ဝယ္ယူသူတို႔ အေရာင္းအဝယ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို စဥ္က ေျမကြက္ေဖာ္ၿပီး ျပန္ေရာင္းမည္ဆိုပါက လယ္ယာေျမကို အျခား နည္းလမ္းျဖင့္ အသုံးျပဳခြင့္ရရွိမွ ျပဳလုပ္ရန္ ေျပာထား ေၾကာင္း အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမႉး ဦးထြန္းစိန္က ေျပာသည္။
ေျမကြက္ေပၚ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ေနသူတစ္ဦးက သက္ဆိုင္ရာ ဌာန သို႔ ေလၽွာက္ထားသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးကမူ လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ ႐ုံးသို႔ ေလၽွာက္ထားသည့္ စာ မဝင္ေသး ဟု ေျပာသည္။
” လယ္ယာေျမကို ခြင့္ျပဳမိန္႔ မရရွိဘဲ အျခားနည္း သုံးစြဲတာ မျပဳလုပ္ရဘူး ။ စာတင္ထားစဥ္ ကာလအတြင္း ေျမကြက္ ေဖာ္ ေရာင္းခ်တာမ်ိဳးကိုလည္း ခြင့္ျပဳ ထားျခင္း မရွိပါဘူး” ဟု ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာ ေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္း အင္း ဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။
ယင္းကိစၥအား ယခုလအတြက္ ကြင္းဆင္းစိစစ္ၿပီး လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳး ေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနကို တင္ျပကာ ျပန္လည္ၫႊန္ၾကားသည့္ အတိုင္း ဆက္လုပ္မည္ဟု အထက္ပါ တာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။
စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည့္ လယ္ယာေျမ မ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ အျခားနည္း ျဖင့္ အသုံးျပဳပါက လယ္ယာေျမ ဥပေဒ အရ ေထာင္ဒဏ္ (၃)ႏွစ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလုံးျဖစ္ေစ အမိန္႔ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္ဟု ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာ ေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္း ဦးစီး ဌာနမွ သိရသည္။
ကြမ္းသီးေခ်ာင္း ေက်း႐ြာတြင္ လယ္ယာေျမ ၁၅၀ ဧကေက်ာ္ခန္႔ ရွိသည့္အနက္ ေျမကြက္ေဖာ္ေရာင္း ခ်ေနသည္မွာ ၁၀၀ ဧကနီးပါး ခန္႔ရွိ ေန ၾကာင္း ယင္း႐ြာေန လယ္ယာေျမလုပ္ ကိုင္ သူတစ္ခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။
လက္ရွိတြင္ အကြက္ ေဖာ္ထား သည့္ေနရာမ်ားတြင္ အိမ္မေဆာက္ၾက ေသးဟု သိရသည္။